Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
07.03.2019 | Seuratoiminta

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU2018 -tutkimus

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa kerätään tietoa 1.-, 3.-, 5.-, 7.- ja 9.-luokkalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä. Tutkimuksessa selvitetään kouluissa sähköisesti täytettävän luokkakyselyn avulla mm. lasten ja nuorten liikkumista, heidän käyttämiään liikuntatilaisuuksia ja -paikkoja, nuorten liikunnalle antamia merkityksiä, lasten ja nuorten penkkiurheilua, koettua liikunnallista pätevyyttä, liikunnan esteitä, koululiikuntaa, kavereiden ja vanhempien tukea liikunnan harrastamiselle, urheiluseuratoimintaan osallistumista ja liikuntavammoja. LIITU on yhteistyötutkimus, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. 

Urheiluseuratoimintaan osallistumisesta saatujen tulosten perusteella LIITU2018-tutkimuksessa esitetään seuraavaa:

  • Koska seuratoiminnan merkitys on liikunnallisen elämäntavan muodostumisen kannalta keskeinen, on tärkeää miettiä, miten nykymuotoinen seuratoiminta voi vieläkin paremmin innostaa lapsia ja nuoria monipuoliseen omaehtoiseen harjoitteluun ja liikuntaan sekä ohjata urheilullisiin ja terveisiin elämäntapoihin.
  • Urheiluseuroissa tapahtuvan ohjatun harjoittelun tulee olla laadukasta liikuntakasvatusta, joka tarjoaa myönteisiä liikuntakokemuksia turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä edistäen lapsen ja nuoren kokonaisliikunta-aktiivisuutta sekä monipuolisten liikuntataitojen kehittymistä.
  • On haettava uudenlaisia ratkaisuja, joiden avulla pystytään tarjoamaan eri-ikäisille lapsille ja nuorille kiinnostavia tutustumis- ja kokeilumahdollisuuksia aloittaa tai tulla uudelleen mukaan urheiluseuratoimintaan. Lisäksi lapsia ja nuoria tulisi osallistaa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen ikä ja kehitystaso huomioiden, jotta harrastuksesta tulisi innostavampaa ja hauskempaa ja että siinä viihdyttäisiin paremmin ja pidempään.

LIITU-tutkimuksen raportit

Kokko, S. & Martin, L. (toim.) (2019) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1. 

Kokko, S. & Mehtälä, A. (toim.) (2016) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:4. 

Kokko, S. & Hämylä, R. (toim.) (2015) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2.