Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
08.03.2019 | Olympiakomitea

Vetoomus: valtion puututtava laittomien rahapeliyhtiöiden toimintaan

Veikkauksen edunvälittäjäverkosto on tänään luovuttanut eduskuntaryhmille vetoomuksen, jossa esitetään keinoja laittomaan rahapelitarjontaan. Näin turvataan Veikkauksen kykyä torjua rahapelihaittoja ja tulouttaa rahaa yleishyödyllisiin kohteisiin, kuten liikuntaan ja urheiluun. Vetoomuksen ottivat vastaan kaikki eduskuntaryhmät.

Veikkauksen toimintaympäristö ja asema rahapelaamisessa muuttuu ulkomaisten, Suomessa laittomien pelien myötä. Tämä haastaa vahvasti Veikkauksen mahdollisuudet torjua rahapeliongelmia ja tulouttaa rahaa yleishyödyllisiin kohtaisiin, kuten liikuntaan ja urheiluun.

Näistä syistä edunsaajat esittävät, että seuraavalla vaalikaudella valtion on rahapelihaittojen hillitsemiseksi, edunsaajien rahoituksen turvaamiseksi ja lainmukaisuuden vahvistamiseksi puututtava laittomaan pelitarjontaan seuraavilla toimenpiteillä:

1 Veikkaukselle on taattava riittävä kanavointikyky

Valtion on huolehdittava rahapeliyhtiön kanavointikyvystä, eli kyvystä ohjata rahapelaaminen laillisen tarjonnan pariin.

2 Laiton pelitarjonta on estettävä

Laittomien peliyhtiöiden mainonnan ja markkinoinnin sekä niissä pelaamisen torjumiseksi tarvitaan vaikuttava toimenpidepaketti. Tarvitaan erityisesti poliisihallituksen ja Sisäministeriön toimia.

3 Lakiuudistusten vaikuttavuusarviointeihin on kiinnitettävä enemmän huomiota

Juuri toteutettu Arpajaislakiuudistus toteutettiin ilman, että käytettävissä oli arviota uudistuksen nettovaikutuksista tai edes tutkittua tietoa sen vaikutuksista ongelmapelaamiseen. Tällaiset tilanteet on jatkossa vältettävä ja tulevissa uudistuksissa vaikuttavuusarviot tehdään ennen uudistamista ja niiden tulokset huomioidaan laista päätettäessä.

 

Eduskuntaryhmät olivat yhtä mieltä siitä, että Veikkauksen edunvälittäjät ovat tärkeällä asialla, ja yhteistyöhalukkuutta löytyi läpi puoluekentän. Vetoomuksen esitellyt Veikkauksen edunvälittäjäverkoston puheenjohtaja ja Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä on tyytyväinen siihen, että suomalaisella pelijärjestelmällä on kaikkien poliittisten puolueiden tuki.

– Yksimielisyys vallitsee myös siitä, että laiton ulkomainen pelitarjonta on nykytilanteen keskeinen ongelma sekä pelihaittojen estämisen että yleishyödyllisten tehtävien rahoittamisen kannalta, Levä totesi

 

Veikkauksen edunvälittäjien rahapelivetoomus eduskunnalle 5.3.2019 (PDF)

 

Lisätiedot

Ilmari Nalbantoglu

Erityisasiantuntija, yhteiskuntasuhteet

  1. 050 574 1112

ilmari.nalbantoglu (a) olympiakomitea.fi

 

 

 

Lue lisää aiheesta