Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
18.03.2019 | Olympiakomitea

Ympäristöystävällinen tapahtuma rakennetaan yhteistyöllä

Tapahtumien ympäristöhallinta on kehittynyt viime vuosien aikana alan kehitystyön vauhdittamana ja edelläkävijätapahtumien toimesta. Tapahtumien vaikuttavuuden ja positiivisen ”ympäristökädenjäljen” luomisessa yhteistyö tapahtumanjärjestäjän ja tapahtumapaikan välillä on avainasemassa.

Urheilun ympäristövastuuverkoston tilaisuus toi eri toimijoita yhteen ideoimaan ja ratkomaan, miten urheilutapahtumat ja -tapahtumaympäristöt sekä kaupungit voisivat yhteistyöllä viedä eteenpäin edelläkävijätapahtumien ottamia askeleita tapahtumien ekologisuuden kehittämiseksi.


Stadionit, areenat, hallit ja muut tapahtumaympäristöt linkittyvät moniin tapahtumien ympäristövastuun kannalta keskeisiin näkökulmiin, kuten jätehuolto, palvelut, energia ja logistiikka. Yhteistyö tapahtumanjärjestäjän ja tapahtumapaikan välillä on avainasemassa. Mitä tapahtumien hiilijalanjäljen pienentäminen ja kiertotalousajattelun edistäminen edellyttää tapahtumainfralta? Miten hallien palveluntarjoajat saadaan mukaan ympäristövastuullisten valintojen edistämiseen?

Olympiakomitean ja Sitran koordinoiman ympäristövastuuverkoston tilaisuuteen osallistui ympäristövastuuverkoston toimijoita sekä tapahtumapaikkojen, tapahtumanjärjestäjien sekä kaupunkien edustajia.

Tarve entistä kriittisempi

Tapaaminen starttasi pysäyttävillä faktoilla.

– Aiemmin on puhuttu, että suomalaisten täytyy puolittaa hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä. Nyt tuore tutkimus kertoo, että sekään ei riitä. Kun hiilijalanjälki asukasta kohden on nyt 10,4 tonnia, niin vuoteen 2030 mennessä tavoitteen täytyy olla kolme tonnia ja vuonna 2050 enää yksi tonni, esitteli Sitran asiantuntija Sari Laine uusia lukuja.

Hiilijalanjäljen pienentämisessä täytyy myös urheilun ja liikunnan olla mukana. Se on velvollisuus ja samalla myös mahdollisuus. Urheilu koskettaa suuria väkijoukkoja ja toimii hyvänä vaikuttamisen väylänä. Laine konkretisoi urheilun merkitystä Yhdysvaltalaisen ympäristötieteilijän Allen Hershkowitzin esittämällä faktalla:

– 20 prosenttia amerikkalaisista seuraa tiedettä, 80 prosenttia seuraa urheilua.

Tapahtumapaikan näkökulmasta keskeistä on ennakointi

Kansainvälisten lajiliittojen vaatimukset ympäristövastuusta ovat hyvin eritasoisia. Palloliiton Jeannette Good kuvasi, miten UEFA:n tiukkoihin hakukriteereihin koskien UEFA Super Cup 2021-ottelua on vastattu tiiviissä yhteistyössä Olympiastadionin kanssa. Työtä on helpottanut molempien toimijoiden kokemus Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän toteuttamisesta.

Yhdeksi keskeiseksi tekijäksi urheilutapahtuman järjestäjän ja tapahtumapaikan välillä nousi ennakointi ja hyvä suunnittelu.

– Jotta kaikki tapahtumajärjestäjän toiveet ja tarpeet voidaan ottaa huomioon ja toteuttaa, niin ne tulee ottaa hyvissä ajoin esille, kommentoi Tom Kivimäki Jääkenttäsäätiöstä.

– Valitettavasti aina ei huomata ajoissa kysyä mitä vaihtoehtoja on tarjolla.

Myös tapahtumarakentamisen palveluratkaisuja tarjoavan Ramirentin Arto Palsio korosti ennakointia.

– Suunnittelu on kaikessa numero yksi. Esimerkiksi vuokrakaluston kuljetuksia ja tarvetta voidaan optimoida. Hiilijalanjälkeä voidaan vähentää myös vuokraamalla tapahtumiin akkukäyttöisiä / päästöttömiä koneita, eikä niiden vuokrahinta ole ns. perinteisiä koneita kalliimpi.

Ekoteot tuovat usein myös säästöä

Tilaisuuteen osallistuneet tapahtumapaikat, Helsingin Jäähalli, Olympiastadion ja Urheiluhallit, edustivat edelläkävijäjoukkoa, joille ympäristöjohtaminen on jo tuttua ja Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä käytössä. Tapahtumapaikoilla on toteutettu useita toimenpiteitä, joilla on saatu myös taloudellista hyötyä.

– Esimerkiksi lamppujen vaihtaminen ledeihin on suuri kertainvestointi, mutta Helsingin Jäähallin kokoluokassa se tuo säästöä noin 30 000 euron verran vuositasolla, Kivimäki avaa.

Olympiastadionilla Ekokompassi on ollut toimiva väline ympäristöasioiden huomioonottamisessa. Uudet toimintatavat otettiin henkilöstön puolelta erinomaisesti vastaan.

– Ekokompassi on maalaisjärjellä tehty. Työntekijämme ottivat sen heti omakseen ja esimerkiksi vaihtoivat käytetyt pesuaineet, lannoitteet ja polttoaineet ympäristöystävällisiin. Positiivisesti yllätti, että muutosten myötä kulut eivät kasvaneetkaan ja löytyi myös välillisiä kustannushyötyjä, kertoi Stadion-säätiön kiinteistöpäällikkö Ilkka Rautakivi.

– Ekokompassi on ohjannut meitä tekemään ympäristövalintoja myös peruskorjauksen ja uudistamistyön yhteydessä, Rautakivi täydensi.

Raha ohjaa myös tapahtumanjärjestäjiä

Ympäristöjärjestelmää toteuttavilla tapahtumapaikoilla toiminnot on jo valmiiksi rakennettu ympäristö huomioiden ja toimintakulttuuri tukee kehittämistä ja asioiden ratkomista yhdessä. Tämä helpottaa tapahtumaorganisaatiota ympäristövastuullisen tapahtuman rakentamisessa. Kehittämiseen tarvitaan myös tapahtumanjärjestäjän aktiivisuutta. Ympäristöasioista kysytään tapahtumapaikoilta harvoin, mutta enenevissä määrin.

Tilaisuudessa syntyi ehdotus, että tapahtumien Ekokompassi-palvelun hinnoittelussa huomioitaisiin tapahtumapaikan sertifikaatti, sillä sen myötä osa työstä on jo tehty. Alennus ohjaisi tapahtumanjärjestäjiä sertifioituihin tapahtumapaikkoihin.

Yhteistyötä tarvitaan joka sektorilla, jotta kokonaisuus toimii.

– Jos kannustamme tulemaan julkisella liikenteellä otteluihin, niin liikenteen toimivuus täytyy varmistaa esimerkiksi metrovuoroja lisäämällä, totesi Koripalloliiton Veera Sääski.

Myös ravintoloitsijat tulee saada mukaan esimerkiksi tarjoamalla kasvisvaihtoehtoja, käyttämällä biohajoavia kertakäyttöastioita sekä kehittämällä vähäjätteisiä tarjoiluja.

Usein parempia tuloksia voidaan saada viestimällä asioista aktiivisemmin. Helsingin Jäähallilla kaikki jätteet kerätään yhteen jakeeseen, mutta jätteenkäsittelystä vastaava kumppani lajittelee jätteen. Hyvien käytäntöjen avaaminen yleisölle olisi informatiivista ja myönteistä huomiota herättävää.

Mikä riittää?

Tilaisuuden lopussa Sitralle esitettiin olennainen kysymys: Riittääkö tapahtumien ekologisuuden kehittäminen alkuunkaan vai pitäisikö koko toimintaa rajoittaa? Sari Laine totesi herättävästi, että tässä vaiheessa urheilun suurin vaikuttamismahdollisuus on tietoisuuden ja valtavirtaistamisen voima.

– Käyttäkää oma mahdollisuutenne viestiä, että ilmastoteot eivät ole vain pienen ryhmän toimintaa vaan sosiaalinen normi. Nuorista jo kolme neljäsosaa on huolissaan maapallon tilanteesta. Jokaisen tulee tehdä osansa.

Tilaisuudessa jaettiin Ramirentin ja Olympiakomitean tuhannen euron Ekostipendi, jonka sai Uinnin ja uimahyppyjen nuorten Euroopan mestaruuskilpailut 2018. Ympäristövastuullisuus oli huomioitu tapahtumassa kattavasti niin materiaalitehokkuuden, kestävän liikkumisen energiatehokkuuden kuin uusiutuvan energiankin näkökulmista. Yhtenä tärkeänä teemana oli myös osallistujien ja kisavieraiden ympäristötietoisuuden lisääminen. Lue lisää

Urheilun ympäristövastuuverkosto on Olympiakomitean ja Sitran vuonna 2018 käynnistämä ja koordinoima yhteistyöverkosto, jonka tarkoitus on tukea urheilusektoria vastuullisuuden edistämisessä niin jokapäiväisessä seuratoiminnassa kuin kansainvälisten kisojen järjestämisessäkin. Verkosto on kaikille avoin ja työ pyritään jakamaan mahdollisimman laajasti urheilun alalla toimiville tahoille. Lue lisää

 

 

 

 

 

Lue lisää aiheesta