Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
26.03.2019 | Huippu-urheilu

Lisää harjoittelua koulupäivien yhteyteen – Helsingin peruskouluihin tulee yhteinen harjoitus- ja harrasteiltapäivä

Helsingin peruskouluissa otetaan ensi lukukaudella käyttöön yhteinen harrasteaika -kokeilu. Se tarkoittaa, että 1–9-luokkalaisten koulupäivät päättyvät keskiviikkoisin kello 14:30 mennessä. Koulupäivän jälkeen oppilailla on mahdollisuus jatkaa iltapäiväänsä urheiluharjoituksissa.

Yhteinen harrastusaika -kokeilun tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia edistämällä harrastusmahdollisuuksia. Samalla perheiden kokonaisvaltainen arki helpottuu, kun yhtenä arkipäivänä lasten ja nuorten harrastustoiminta ajoittuu sulavasti koulupäivän yhteyteen. Kokeilussa on mukana valtaosa Helsingin peruskouluista. Yhteensä peruskoululaisia on Helsingissä noin 44000.

– Harrasteaukon tarkoituksena on keventää painetta lasten ja nuorten arki-illoista. Toisaalta tämä myös helpottaa urheiluseurojen ja muiden toimijoiden harjoitusten organisointia, kun kaikilla on varmasti samaan aikaan vapaata lukujärjestyksessä, perusopetuksen aluepäällikkö Kimmo Mustonen sanoo.

Harrasteaukot kattavat nyt koko pääkaupunkiseudun

Tavoitteellisesti urheileville yläasteikäisille nuorille harrasteiltapäivä tarkoittaa helpotusta koulunkäynnin ja urheilun yhdistämiseen sekä arjen rytmittämiseen. Helsingin mukaantulon myötä koko pääkaupunkiseudun yläkouluilla on nyt käytössä yhteiset, koulupäivän yhteyteen sijoitetut, harrasteaukot. Tämä mahdollistaa kuntarajat ylittävien seurojen ja joukkueiden yhteiset harjoitukset. Iltapäivään pystytään rakentamaan myös monipuolista yleisharjoittelua urheiluakatemian koordinoimana.

Vantaalla toiminta on rakennettu niin, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua harrastustoimintaan sekä tiistaiaamuisin että keskiviikkoiltapäivisin. Espoossa sen sijaan on käytössä sama malli kuin tulevalla lukukaudella Helsingissä: koulupäivät päättyvät keskiviikkoisin viimeistään kello 14:30 mennessä.

Koulujen ja seurojen yhteistyö avainasemassa

Tavoitteellisesti urheilevien nuorten harjoittelua harrasteaukoissa koordinoi Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea) yhteistyössä alueen urheiluseurojen kanssa. Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma koordinoi valtakunnallista urheiluakatemiatoimintaa ja osana sitä rakennetaan toimivia malleja urheileville yläkoululaisille.

Urhean yläkouluverkostoon kuuluville oppilaille on jo aiemmin järjestetty Helsingissä aamuharjoituksia tiistaisin ja torstaisin. Keskiviikon harrastuskokeilun myötä koulupäiviin sulautettu harrastustoiminta laajenee koskettamaan paljon suurempaa joukkoa.

– Onnistuakseen toiminta vaatii positiivista asennetta kaikilta toimijoilta. Koulujen ja seurojen täytyy tehdä yhteistyötä ja kehittää pitkäjänteisesti toimivia malleja. Ensi lukukaudella kokeiltava harrastusaukkorakenne tarjoaa yhteistyölle erittäin hyvän alustan, Urhean yläkoulujen kehittämisestä vastaava Jari Savolainen sanoo.

– Voi olla, että joissain asioissa joudumme ottamaan askeleen taaksepäin ennen kuin voimme ottaa kaksi eteenpäin. Tämä ei ole vuoden tai kahden prosessi, hän muistuttaa.

Vantaalla ja Espoossa harrasteaukkorakenne on otettu hyvin vastaan. Vantaalla toteutetussa palautekyselyssä sekä oppilaiden vanhemmat että oppilaat itse kokivat koulupäivien yhteyteen sijoitetun harrastustoiminnan parantavan arkea.

Urheilijana kehittymisen näkökulmasta aamu- ja iltapäiväharjoituksissa nuorilla on ollut hyvin aikaa kehittää lajitaitojansa ja fysiikkaansa. Helsingissäkin seurojen ja Urhean yhteistyössä järjestämät harjoitukset painottuvat lajitaitoihin ja fysiikkaan.

– Espoossa ja Vantaalla seurat ja nuoret ovat kokeneet mallin erittäin toimivaksi. Se antoi meille intoa lähteä ajamaan vastaavaa rakennetta myös Helsinkiin, Kimmo Mustonen sanoo.

Keskiviikon harrasteaukko palvelee tavoitteellisesti harjoittelevia nuoria urheilijoita, mutta samalla rakenne tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden myös kaikille muille harrastustoiminnoille.

– Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori löytäisi itselleen merkityksellistä vapaa-aikaa. Liikunnan ja urheilun lisäksi toivomme, että tarjolla on kulttuuria, musiikkia, kerhotoimintaa, ja niin edelleen, Mustonen sanoo.

Lisää kuntatason ratkaisuja

Pääkaupunkiseutu on toiminut edelläkävijänä lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistäjänä rakenteellisten ratkaisujen avulla.

– Kannustamme myös muita kuntia Helsingin, Vantaan ja Espoon kaltaisiin ratkaisuihin harrastamisen mahdollistamisessa. Erityisen hienoa on, että yhteisen harrastusajan avulla kaikki nuoret voivat olla osallisia – niin tavoitteellisesti seuroissa harrastavat kuin esimerkiksi harrastustaan vielä toistaiseksi etsivät, yläkoulutoiminnan kehittämisestä vastaava Olympiakomitean asiantuntija Laura Tast sanoo.

 

Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan koulu- ja leiritysmallien tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Yläkoulutoiminta on osa suomalaisen urheilun kaksoisuramallia (dual career). Lisätietoja. Seuraa ja käytä somessa tunnisteita #urheiluyläkoulu #yläkoululeiritys #kaksoisura 

Lue lisää aiheesta