Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
03.04.2019 | Olympiakomitea

Liikuntapolitiikka-podcast: Elomaa, Paatero ja Puumala ideoivat uusia keinoja liikunnallisen elämäntavan vahvistamiseksi

Olympiakomitean Liikuntapolitiikka-podcastin toisessa osassa olivat keskustelemassa liikunnallisesta elämäntavasta perussuomalaisten kansanedustaja RitvaKike” Elomaa, SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero ja keskustan kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala.

Liikunnalle rahoitusta eri hallinnon alueilta

Keskustelu käynnistyi hallinnon ja budjetin avaamisen teemoilla. Kaikki osallistujat olivat yhtä mieltä liikunnan rahoituksen poikkihallinnollisuuden tarpeesta. Kun halutaan vähentää liikkumattomuutta, niin täytyy toimia kaikilla niillä hallinnon alueilla, joilla liikuntaa voi lisätä.

– Liikuntabudjetti on aika pieni summa valtion kokonaisbudjetista. On tärkeää edistää liikuntaa myös muilla sektoreilla kuten liikennepuolella ja huolehtia esimerkiksi pyöräteiden kunnosta; metsän käytön puolella, jotta käytössä olisi toimivia ulkoilureittejä ja sosiaali- ja terveyspuolella esimerkiksi liikuntareseptien kautta, selvensi Tuomo Puumala.

Sirpa Paatero ja Kike Elomaa korostivat kunnan hallinnon ymmärrystä liikunnan merkityksestä.

– Yhteistyötä on tehtävä kunnan eri toimien välillä. Heikkoutena kuntatasolla on ollut, että kaikissa kunnissa ei ole enää viranhaltijoita, jotka pitävät liikuntaa esillä, arvioi Paatero.

Elomaa kaipaa konkretiaa ja toimeenpanoa vaalikauden lopussa julkaistuun valtioneuvoston liikuntapoliittiseen selontekoon.

– Selonteko tuli niin viime tingassa, että se jäi vähän kaikkien asioiden jalkoihin. Seuraavalle hallitukselle ja eduskunnalle jää nyt sen konkretiaan paneutuminen, Elomaa totesi.

Kaikki keskusteluun osallistujat pitivät merkityksellisenä budjetin avaamista liikunnalle, eli rahoituksen lisäämistä myös valtionbudjetin yleiskatteelliselta puolelta. Paatero pohti Veikkauksen tuloutuksen ylläpitoa. Muut keskustelijat yhtyivät huoleen.

– Kaikki on liian paljon yhden kortin varassa nyt. Jos tapahtuu suuria muutoksia, niin se on katastrofi liikunnalle, Elomaa sanoi.

Pienillä muutoksilla lisää liikunnallisuutta elämäntapaan

Kun keskustelijoita pyydettiin listaamaan tapoja vaikuttaa liikunnallisen elämäntavan edistämiseen, Sirpa Paatero nosti esille liikunnan lisäämisen päiväkoteihin ja kokonaiskoulupäivän käyttöönoton eli harrastuksien tuomisen koulupäivän yhteyteen.

– Islannin malli voitaisiin ottaa Suomeen käyttöön. Tuodaan harrastusmahdollisuudet kouluille tai järjestetään kuljetusmahdollisuudet harrastuspaikkoihin, jotta kaikkien lasten liikkuminen mahdollistuisi. Toisen asteen koulutukseen liikunnan lisääminen on myös tärkeää, Paatero listasi.

Keskustelijoita ovat herättäneet liikunnan yhteiskunnalliseen merkitykseen faktat esimerkiksi istumisen haitoista ja varusmiesten huonosta kunnosta sekä Cooperin-testin tulosten rajusta putoamisesta.

Elomaa ehdotti kuntoa kohottavia esikursseja varusmiehille, jotta palvelus ei päättyisi kesken riittämättömän kunnon vuoksi.  Paatero piti tärkeänä, että kutsunnoissa kannustetaan tulevia varusmiehiä menemään mukaan paikallisten seurojen toimintaan tai autetaan löytämään alueen liikuntapaikat ja -mahdollisuudet. Puumala ehdotti ratkaisuksi tulevaisuuskutsuntoja, joihin osallistuisivat koko kutsuntaiässä oleva ikäluokka, naiset ja miehet. Kolmas sektori olisi näissä mukana kannustamassa liikunnalliseen elämäntapaan.

Ikääntyneiden liikunta ja sitä kautta omatoimisuuden säilyminen nähtiin myös tärkeänä toiminnan kohteena, kun mietitään elämänkaarta.

Tuomo Puumala kertoi omakohtaisen esimerkin taloyhtiöstään ja sen innostamana ehdotuksen.

– Omassa taloyhtiössäni rakennettiin yhteisiin tiloihin kuntosali, joka on tuonut taloon yhteisöllisyyttä ja lisännyt liikuntaa. Voisiko esimerkiksi yhteiskunta tukea taloyhtiöiden kuntosalirakentamista, Puumala pohti.

Elomaa ideoi personal trainereita kuntiin.

– Lisäkoulutusta vaan tarvitaan, jotta liikuttaja osaa tehdä oikeita asioita ikäihmisten kanssa, Elomaa sanoi.

Huippu-urheilulla on merkittävä rooli

Huippu-urheilu nähtiin harrasteliikunnan rinnalla merkittävänä toimintana. Huippu-urheilun osalta keskustelijat nostivat seuraavia askeleita tulevalle vaalikaudelle.

– Sivistysvaliokunta on linjannut, että vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on peräti 30 miljoonan lisäys huippu-urheilun budjettiin. Se ei ole mikään iso raha valtion budjetissa, mutta liikunnan pienessä budjetissa se on merkittävä. Huippu-urheilua tarvitaan. Tarvitaan esikuvia ja idoleita. Huippu-urheilu tuo merkittäviä yhteisöllisyyden kokemuksia, totesi Puumala.

Paatero nosti esille nuorten urheilijoiden kasvamisen mahdollisuudet.

– Toivon, että alueelliset urheiluakatemiat vahvistuisivat, jotta nuoret voivat paikallisesti treenata tavoitteellisesti, Paatero linjasi.

Kike Elomaa muistutti yksityisen sektorin roolista rahoituksessa:

– Huippu-urheiluun tulee satsata. Tukeminen ei ole pelkästään valtion asia, vaan monessa Pohjoismaassa yritykset ovat vahvana tukena. Suomalaisille on tärkeä asia, että tulee menestystä. Meillä on pitkät perinteet huippujen synnystä, mutta kyllä siihen rahaakin tarvitaan, summasi Elomaa.

Lähetys tehtiin eduskunnasta 12.3.2019. Juontajana toimi Ilmari Nalbantoglu Olympiakomiteasta. Lähetyksen alussa on hieman ongelmia Tuomo Puumalan äänen kuulumisessa, mutta ne katoavat jakson edetessä.

Kaikki liikuntapolitiikka-podcastin jaksot ovat kuunneltavissa täällä:

http://liikuntapolitiikka.libsyn.com/

 

Lisätiedot:

Kansanedustaja Kike Elomaa, p. 0400 824 774

Kansanedustaja Sirpa Paatero, p. 050 512 1602

Kansanedustaja Tuomo Puumala, p. 050 512 1891

Ilmari Nalbantoglu, Olympiakomitea, p. 050 574 1112

 

Lue lisää aiheesta