Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
04.04.2019 | Olympiakomitea

Olympiakomitean strategiapäivitys käynnistyy

Olympiakomitean hallitus on päättänyt päivittää Olympiakomitean strategian. Strategia päivitetään yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa vuoden 2019 aikana. Päivitetty strategia tuodaan syysvuosikokouksen päätettäväksi marraskuussa. 

Olympiakomitean nykyinen strategia perustuu Valon ja Olympiakomitean fuusion yhteydessä keväällä 2016 rakennettuihin suuntaviivoihin uudelle Olympiakomitealle.

– Nykyinen strategiamme tarvitsee päivitystä erityisesti strategisten tavoitteiden ja mittareiden kirkastamisessa mentäessä 2020-luvulle. Viimeisen vuoden aikana käymissämme sidosryhmäkeskusteluissa on tullut myös selväksi, että visiomme on uudistettava, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen kertoo.

Kyselyllä ja kohtaamisilla kohti kevätkokousta

– Lähdemme liikkeelle kyselyllä, jolla kartoitamme jäsenjärjestöjen ja muiden sidosryhmien näkemyksiä strategian keskeisiin osa-alueisiin, erityisesti seuratoiminnan tavoitteisiin ja huippu-urheilun menestystavoitteisiin, Salonen kertoo.

Strategisten tavoitteiden lisäksi kysely peilaa Olympiakomitean missiota, arvopohjaa, yhteiskunnallista roolia ja merkitystä sekä tavoitteita suuntaavia muutosvoimia.

Kysely lähetetään Olympiakomitean jäsenjärjestöjen puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille sekä muille keskeisille sidosryhmille 15. huhtikuuta. Vastausaikaa on 10. toukokuuta asti.

– Vastaajien kannanotot ovat erittäin tärkeitä, koska kyselyn tulokset toimivat pohjana strategian käsittelylle kevätvuosikokouksen 22.5. yhteydessä, Salonen jatkaa.

Kyselyn lisäksi strategian eri osa-alueita käsitellään seuratoiminnan, huippu-urheilun ja liikunnallisen elämäntavan verkostoissa kevään aikana.

Tavoitteena selkeä ja entistä vaikuttavampi kartta tulevaisuuteen

Syyskaudella yhteisen keskustelun kohteena on erityisesti strategisista tavoitteista kumpuava laaja tulevaisuudenkuva eli visio. Sen rinnalla tarkennetaan strategisia tavoitteita koskevia mittareita ja toimenpidekokonaisuuksia.

Olympiakomitea tekee myös tätä työstövaihetta palvelevan kyselyn, jossa haetaan lisäksi näkemystä Olympiakomitean toiminnan muista osa-alueista, kuten jäsenpalveluista, viestinnästä, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja roolista vastuullisen toiminnan edistäjänä.

– Tavoitteenamme on selkeä ja keskeisille sidosryhmillemme merkityksellinen strategiakartta, joka parantaa yhteisen työmme vaikuttavuutta entisestään koko Suomen hyväksi, Salonen tiivistää.

Päivitetty strategia käsitellään kokonaisuudessaan Olympiakomitean syyskokouksessa 23.11.2019.

Seuraa strategiapäivityksen etenemistä Olympiakomitean verkkosivuilla tästä linkistä

Nettisivu ”Olympiakomitean strategiapäivitys 2019” kuvaa päivityksen etenemistä ajantasaisesti