Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
13.05.2019 | Olympiakomitea

Olympiakomitea määritteli olosuhdetyön suuntaviivat 

Liikuntapaikat ja -ympäristöt sekä niiden käytettävyys ovat keskeinen edellytys kaikelle liikunnalle ja urheilulle. Hyvät olosuhteet innostavat liikkumaan ja edistävät fyysistä aktiivisuutta. Huippu-urheilussa olosuhteet mahdollistavat laadukkaan, monipuolisen ja turvallisen harjoittelun. Olosuhdetyö tähtää näiden toimintaedellytysten varmistamiseen ja kehittämiseen. 

Olosuhdetyön suuntaviivoissa kuvataan olosuhdevaikuttamisen painotukset ja olosuhdetyön toteuttamisen kehikon Olympiakomiteassa. Tekemisen sisältö tarkentuu ja elää lajiliitto- ja sidosryhmäyhteistyössä. Olosuhdetyön suuntaviivoja päivitetään tarpeen mukaan. 

Työn lähtökohtana on ollut 2017 julkaistu laaja tausta-aineisto (Urheilun olosuhteet -selvitys yhteistyössä KIHUn kanssa). Vuonna 2018 OK:n olosuhdetyön ohjausryhmä loi näkemyksen olosuhteita koskevan ohjelmatyön tavoitteista ja toteutustavasta. Sisältöjä työstettiin Olympiakomitean asiantuntijoista koostetussa työnyrkeissä. Urheiluyhteisön ja sidosryhmien näkemyksiä koottiin eri tilaisuuksissa sekä Huippu-urheilu- ja Lisää liikettä -yksiköiden keskeisten prosessien kautta.  

Olosuhdetyön suuntaviivoihin voi tutustua täällä. Tavoitteena on, että tarkastelutapa tukee lajiliittoja niiden omassa olosuhdetyössä. Kokonaisuutta käsitellään myös vaikuttamisklinikassa 27.5. ja toiminnanjohtajien aamuinfossa 5.6.  

 

Lue lisää aiheesta