Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
14.05.2019 | Olympiakomitea

Monaliikun organisoima Mentor on the Move -pilottihanke (2018-2020) etsii mentoreita ja aktoreita syksyllä 2019 alkavaan mentorointiryhmään!

Hankkeen tavoitteena on mentoroinnin kautta tukea maahanmuuttajataustaisia naisia liikuntaan, terveyteen, sosiaaliseen hyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin liittyvissä asioissa. Päämääränä on edistää naisten aktiivista osallisuutta yhteiskunnassa rakentamalla sosiaalisia verkostoja, ehkäisemällä sosiaalista syrjäytymistä, parantamalla heidän mahdollisuuksiaan osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään, sekä parantamalla heidän terveyttään tuomalla liikunta osaksi jokapäiväistä elämää. Hankkeen rahoittaa Suomen Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkaukselta saaduilla varoilla. 

Hanke toteutuu mentoriparitoiminnan kautta, johon osallistuvat mentori ja aktori. Aktori on maahanmuuttajataustainen nainen, joka haluaa tukea suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa sekä terveytensä, fyysisen kuntonsa, sosiaalisten suhteidensa ja ammatillisten taitojensa parantamisessa. Mentori on suomalainen tai Suomessa pitkään asunut nainen, joka haluaa tukea ja ohjata toista naista (aktoria) itsensä ja taitojensa kehittämisessä. Mentorilla tulee olla myös riittävä kokemus työelämässä toimisesta, jotta pystyy tukemaan aktoria työelämään liittyvissä kysymyksissä. Hankkeen aikana osallistujia tuetaan liikunnan yhdistämisessä mentorointitapaamisiin, ja osana mentoriohjelmaa, molemmat osallistujat (mentori ja mentoroitava), pääsevät kokeilemaan eri liikuntamuotoja sekä voivat osallistua erilaisiin urheilutapahtumiin. Näin he voivat kehittää taitojaan ja pysyä aktiivisina yhteisössä.

Hankkeeseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta osallistujat sitoutuvat mentorisuhteeseen, eli tapaavat toisiaan noin kerran kuukaudessa noin 10 kuukauden ajan.

 

Jos järjestössänne tunnistetaan potentiaalisia osallistujia, joko mentoreita tai aktoreita, kerro heille ohjelmastamme ja ilmoita heidät mukaan ohjelmaan. Jos teillä on kysyttävää, älkää epäröikö vaan olkaa meihin yhteydessä.

Täytä hakemus nyt!

Lisätietoa

Lue lisää aiheesta