Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
22.05.2019 | Olympiakomitea | Tiedote

Suomen Olympiakomitean kevätkokoustiedote 22.5.2019

Urheiluyhteisö odottaa maan hallitukselta uutta vaihdetta liikunnan ja urheilun edistämiseen

Olympiakomitean kevätkokous hyväksyi Helsingissä 22.5.2019 Olympiakomitean vuoden 2018 vuosikertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen. Tilikauden tulos oli 383 000 euroa ylijäämäinen.

Muita päätösasioita olivat uusien jäsenten hyväksyminen sekä Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntömuutos. Kokouksen puheenjohtajana toimi Suomen Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti.

Liikunta ja urheilu tarvitsee vahvemman ja monipuolisemman rahoituspohjan

Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio summasi avauksessaan urheiluyhteisön tavoitteita hallitusohjelmaan. Vahvemman ja monipuolisemman rahoituspohjan puolesta Olympiakomitea on esittänyt yleiskatteellisten budjettivarojen avaamista liikunnalle nykyisten rahapelivoittovarojen lisäksi. Tavoitekokonaisuuteen kuuluvat lisäksi kattava liikuntaohjelma, Liikkuva Suomi, sekä huippu-urheilun resurssien lisääminen koventuvassa kansainvälisessä kilpailussa.

– Toivon tulevan hallituksen tunnistavan, että liikunnan ja urheilun kohdalla ei puhuta pienistä asioista. Kyse on yli miljoonan ihmisen kansanliikkeestä. Kyse on vuositasolla vähintään kolmen miljardin säästöpotentiaalista. Kyse on kansankunnan jaetuista hetkistä, elämyksistä ja kokemuksista. Ennen kaikkea kyse on kaikkien suomalaisten hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä, Ritakallio sanoi.

Tutustu Olympiakomitean kannanottoon hallitustunnustelukysymyksiin tästä linkistä. 

Digitaalinen palvelualusta Suomisport helpottaa yhä useamman liikkujan, seuran ja lajin arkea

Olympiakomitea on rakentanut urheiluyhteisön tarpeita varten digitaalisen palvelualustan, Suomisportin. Se automatisoi seurojen ja lajiliittojen aiemmin aikaa vieneitä hallinnollisia rutiineja ja tarjoaa alustan koko toimialan tiedolla johtamiselle. Liikkujalle Suomisport on nopea kanava erilaisiin palveluihin, esimerkiksi kilpailulisenssien ja vakuutusten hankkimiselle tai ilmoittautumiselle erilaisiin tapahtumiin.

– Olen todella iloinen, että Suomisportin käyttäjämäärät ovat kasvaneet viime vuoden aikana vauhdikkaasti. Palveluun on rekisteröitynyt jo lähes 400 000 liikkujaa, ja kaikki lajit ovat mukana palvelussa joiltain osin. Yhdessä rakennamme siitä myös merkittävän urheilu- ja seuratiedon ”big datan” tietopankin, joka todentaa koko urheiluyhteisön toiminnan vaikuttavuuden, Ritakallio kertoi.

Suomisportin keskeiset käyttäjäluvut: 375 000 käyttäjää | 130 urheilulajia | 1 600 urheiluseuraa

Tutustu Suomisporttiin tästä linkistä.

Olympiakomitea päivittää strategiansa vuoden 2019 aikana

Olympiakomitean hallitus on päättänyt päivittää strategian vuoden 2019 aikana. Kevään aikana on kartoitettu kyselyllä jäsenjärjestöjen ja muiden sidosryhmien näkemyksiä strategian keskeisiin osa-alueisiin.

– Saimme kyselyssä selkeän tuen sille, että missiomme ”Liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen” kiteyttää perustehtävämme hyvin. Myöskään arvoperustaamme ei nähty muutostarvetta, Ritakallio tiivisti kyselyn tuloksia.

Olympiakomitean rooli seuratoiminnan toimintaedellytysten sekä lasten liikunnan ja urheilun edistäjänä sai kyselyn vastaajilta vahvan tuen.

– Toimien, joita yhdessä teemme, tulee vastaajien mukaan kasvattaa osallistujien määrää seuratoiminnassa. Tarvitsemme myös lisää päätoimisia työntekijöitä seuroihin vapaaehtoisten rinnalle. Johtajuuden ja hyvän hallinnon vahvistaminen nähtiin niin ikään tärkeänä, Ritakallio sanoi.

Huippu-urheilun osalta kysely toi kolme keskeistä viestiä: 1. Menestystavoitteiden asettaminen on edelleen tärkeää. 2. Menestystavoitteissa pitää huomioida myös muut kuin olympialajit. 3. Menestystavoitteiden lisäksi huippu-urheilussa pitää asettaa myös muita, kuten laadullisia tavoitteita.

Syksyllä vuorossa on keskustelu muun muassa järjestön tulevasta visiosta. Päivitetty strategia tuodaan syysvuosikokouksen päätettäväksi marraskuussa. Seuraa strategiapäivityksen etenemistä tästä linkistä. 

Olympiakomiteaan kolme uutta jäsentä

Kevätkokous hyväksyi Olympiakomitean hallituksen esityksestä varsinaiseksi jäseneksi Kansainvälinen Voimalajiliitto ry:n sekä kumppanuusjäseniksi Monaliiku – Monikansallisten naisten hyvinvointi ja Liikunta ry:n ja Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:n.

Liite

Olympiakomitean vuosikertomus 2018 – Esitys kevätkokoukselle 

 

Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295