Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
27.05.2019 | Olympiakomitea

Tavoitteenasettelu on avain menestykseen – 16.9.2019 tarjolla mahdollisuus rakentaa strategia kansainväliseen työhön

On itsestään selvää, että urheilijat asettavat itselleen selkeät tavoitteet menestyä kansainvälisillä kentillä. Ilman tavoitetta olevaa urheilijaa on vaikea ottaa tosissaan ja harjoittelu nähdään päämäärättömänä. Millaisia tavoitteita suomalaiset urheilujärjestöt ja lajiliitot asettavat itselleen kansainvälisen työn osalta? Miten suunnitelmallisesti lajiliitot tavoittelevat urheilun vaikuttamispaikkoja maailmalla? 

Keväällä 2019 Suomen Olympiakomitea lähetti kyselyn jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille kansainvälisen työn tavoitteista. Kyselyyn vastasi 32 lajiliittoa tai organisaatiota. Kyselyn mukaan yli puolella lajiliitoista ei ole lainkaan kansainvälisen työn strategiaa ja 47%:lla vastanneista jäsenjärjestöistä löytyy toimintasuunnitelma kansainvälisen vaikuttamisen suhteen. 

Tahtotila kurssin kääntämiseksi on kuitenkin vahva. Miltei jokainen kyselyyn vastannut lajiliitto olisi kiinnostunut kehittämään kansainvälisiä tavoitteitaan. Syyskuussa Suomen Olympiakomitea tarjoaa mahdollisuuden lajiliitoille kirkastaa kansainvälisiä tavoitteita sekä rakentaa suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tavoite, keinot ja suunnitelmallisuus kärjessä  

Kansainvälisen strategian luomisella on kauaskantoisia vaikutuksia suomalaisille urheilujärjestöille. Konkreettiset tavoitteet luovat pohjan kansainväliselle työlle ja toimivat hyödyllisinä mittareina työn vaikuttavuuden mittaamisessa. 16.9. järjestettävässä klinikassa työstetään konkreettisten tavoitteiden asettamisesta kansainväliselle työlle. Tavoitteellisen kansainvälisen työn avulla suomalaiset pääsevät vaikuttamaan urheilun ja liikunnan suuntaviivoihin globaalilla tasolla esimerkiksi kansainvälisten vaikuttajapaikkojen kautta. Tavoitteellisuuden lisääntyessä myös toimivaksi todettuja toimintamalleja ja osaamista voidaan tuoda kohdennetusti Suomeen. 

Toinen klinikan pääteemoista on keinojen kartoittaminen. Klinikassa käydään läpi keinoja, joilla asetetut tavoitteet täyttyvät. Erilaiset koulutusohjelmat, kuten Pohjoismainen urheilujohtamisen koulutusohjelma (NILE) ja muut henkilöstön osaamista tukevat tapahtumat ovat jo olemassa olevia keinoja, joilla lajiliitot voivat hyödyntää kansainvälistä toimintaansa.  

Yleisesti, aktiivinen ja vastuullinen kansainvälinen työ tukee huippu-urheilua ja liikkeen lisäämistä Suomessa. Lajiliitoille lähteneessä kyselyssä yleisimmin mainittuja kansainvälisen työn painopistealueita olivat kansainvälisten tapahtumien järjestäminen, arvokisahaku, aktiivinen vaikuttaminen kansanvälisissä järjestöissä, vaikuttajapaikkojen hakeminen, sekä osaamisen kehittäminen. Isoimmat haasteet puolestaan liittyivät tiedon kulkuun ja siihen liittyviin ongelmiin esimerkiksi kansainvälistä rahoitusta haettaessa: rahoitusta on kyllä tarjolla, mutta mistä ja miten sitä saa, onkin aivan toinen kysymys.  Syyskuun klinikassa onkin tarkoitus pureutua suunnitelmallisuuteen: miten rakentaa strategia tavoitteiden täyttämiseksi.

Kansainvälisen työn strategia korostuu jatkuvasti globalisoituvassa urheilumaailmassa. Rakennetaan yhdessä suomalaisten urheilujärjestöjen kansainvälistä osaamista! 

Tule mukaan 16.9. klo 9-12.00 Taitotalossa järjestettävään klinikkaan aiheesta

”Miten luon pitkäntähtäimen strategian kansainväliseen vaikuttamistyöhön?”

Klinikassa opit: 

  • asettamaan selkeän tavoitteen kansainväliselle työlle  
  • rakentamaan suunnitelmallisen strategian tavoitteen tueksi 
  • kartoittamaan keinoja, joilla tavoite voidaan saavuttaa 
Työpajan vetäjänä toimii Risto Oksanen.

Klinikassa esitellään myös Suomen Olympiakomitean kansainvälisen työn painopisteet sekä annetaan esimerkkejä OK:n kansainvälisyystrategiasta. 

Mukaan mahtuu 30 ensiksi ilmoittautunutta, mukaan voi ilmoittautua tästä. 

 

 

Tutustu klinikan ohjelmaan tästä.

 

Lisätietoja klinikasta:
niina.toroi@olympiakomitea.fi  

#suomivaikuttaa #LeadtheChange 

Lue lisää aiheesta