Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
03.06.2019 | Olympiakomitea

Hallitusohjelmasta selkeät tavoitteet uudelle urheiluministerille

Antti Rinteen hallituksen ohjelma Osallistava ja osaava Suomi haluaa nostaa suomalaisten liikunnallista aktiivisuutta sekä parantaa seuratoiminnan, huippu-urheilun, ulkoilun ja arkiliikkumisen edellytyksiä. Myös niin sanotusta Islannin mallista halutaan luoda suomalainen toteutus.

– Liikunnasta, nuorisosta ja kulttuurista vastanneet neuvottelijat ovat tehneet ison työn. Liikunnan ja urheilun näkökulmasta pidän uutta hallitusohjelmaa jopa historiallisena. Ohjelmaan on kirjattu erittäin selkeät tavoitteet seuratoiminnan ja huippu-urheilun edellytyksien parantamiseksi sekä koko kansan liikkumisen lisäämiseksi, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen toteaa.

– On hienoa, että neuvottelijat ovat nähneet liikunnan ja urheilun kokonaisuutena. Koko väestön liikunnallisuus on perusta paitsi terveille elämäntavoille, myös elinvoimaiselle kansalaistoiminnalle ja huippu-urheilulle. Seuratoiminta on parasta mahdollista yhteisöllistä tekemistä ja tarjoaa liikkumisen mahdollisuuksia kaikenikäisille ja -kuntoisille. Huippu-urheilijat puolestaan motivoivat menestyksellään seurojen vapaaehtoisia. Tätä kokonaisuutta on tärkeätä edistää tasapainoisesti, Salonen kuvaa Olympiakomitean linjaa.

Seuratoiminnan ja huippu-urheilun edellytyksien parantamiseen on vuoden 2023 tasolla osoitettu 5 miljoonan euron pysyvä menolisäys, jolla nostetaan seuratukea, lisätään huippu-urheilun rahoitusta ja lajeille jaettavaa tehostamistukea. Näillä toimilla muun muassa vahvistetaan seurojen elinvoimaisuutta ja siten yhteisöllisyyttä, jota liikunnan seura- ja kansalaistoiminta tuo jo yli 1,7 miljoonalle osallistujalle.

Lisäresursseja kohdennetaan myös urheiluakatemioille ja valmennuskeskuksille sekä taataan urheilua tavoitteellisesti harrastaville nuorille yhtäläiset edellytykset opiskella myös ammatillisen koulutuksen piirissä kuin urheilulukioissa. Lisäksi hallitus tekee selvityksen huippu-urheilulain tarpeellisuudesta.

Liikunnallinen kokonaisaktiivisuus halutaan nousuun

Eduskunnan maaliskuussa hyväksymä liikuntapoliittinen selonteko on otettu hallitusohjelmassa laajasti huomioon. Selonteon esityksen mukaisesti hallitus luo Liikkuva Suomi -liikkumisohjelman ja sen arviointiyksikön. Samalla hallitus perustaa niinikään selonteon mukaisesti liikuntapoliittisen koordinointielimen, jonka valtioneuvosto nimittää.

– Kansallisella liikkumisohjelmalla voidaan vastata vähäisestä liikunnasta aiheutuvaan yli 3 miljardin euron terveyshaasteeseen ja vaikuttaa siihen, että suomalaiset tulevaisuudessa liikkuvat terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi, Salonen toteaa.

Uusi hallitus pitää tärkeänä myös lasten ja nuorten hyvinvointia. Jokaiselle lapselle ja nuorelle halutaan taata aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Hallitusohjelmassa linjataan, että niin sanotusta Islannin mallista, jolla Islannin lapset saatiin liikkumaan, luodaan suomalainen toteutus.

Käytännössä tämä tarkoittaa hallitusohjelman mukaan koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan vahvistamista ja sen laatua, kerhotoimintaa sekä yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Hallitus käynnistää lisäksi valmistelun, jonka tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

 

Lisätiedot: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, p. 040 541 0295

 

Lisätietoja aiheista myös Olympiakomitean eduskuntavaalisivuilta.

 

Kuva: Valtioneuvoston kanslia

Lue lisää aiheesta