Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
03.09.2019 | Olympiakomitea

Tasa-arvotyö on meidän jokaisen velvollisuus 

 Suomen Olympiakomiteassa on käynnissä kaksi tasa-arvoon ja johtajuuteen liittyvää koulutushanketta. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa liikunnan ja urheilun parissa toimivien naisten johtamisosaamista sekä kannustaa heitä hakeutumaan urheilun johtotehtäviin. 

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutushankkeessa toimii asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmä tukee ja seuraa hankkeen etenemistä, ohjaa hankkeen sisällöllistä toteuttamista ja levittää hankkeen hyviä käytäntöjä.  

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -ohjausryhmän Sami Itani valottaa omia näkemyksiään liikunnan ja urheilun tasa-arvokysymyksistä. 

Kuka olet ja mistä tulet?  

Olen Sami Itani ja toiminut Suomen Urheiluliiton puheenjohtajana tämän vuoden alusta alkaen. Palkkatyötä teen Adecco Finland -konsernin varatoimitusjohtajana. 

Mitä tasa-arvo merkitsee sinulle elämässä? 

Näen tasa-arvon hyvin moniulotteisena arjessa ja sen yläpuolella jatkuvasti elävänä ja muuttuvana ilmiönä. Uskon vahvasti, että tasa-arvotyö on meidän jokaisen velvollisuus, mutta korostuneesti heidän, jotka eivät itse tunnista tai myönnä olevansa nyky-yhteiskunnassa etuoikeutetussa asemassa. 

Toisaalta tasa-arvosta puhutaan usein hyvin pelkistettynä ilmiönä, normatiivisen oikea-väärä-akselin läpi katsottuna. Asiat ovat harvoin mustavalkoisia. Koen, että tasa-arvokeskustelu järjestömaailmassa helpottuisi, mikäli sitä lähestyttäisiin pilkkomalla tasa-arvon teemoja hieman pienempiin ja konkreettisempiin keskusteluihin. Oli kyse sitten ikään, sukupuoleen, sosiaaliseen taustaan yms. liittyvästä tasa-arvosta, niin keskustelu olisi hedelmällisempää, jos miettisimme tasa-arvoa olevan ainakin kolmea eri lajia. Esimerkiksi 1) mahdollisuuksien tasa-arvoa, 2) kohtaamisen tasa-arvoa ja 3) materialistista tasa-arvoa. Jokainen tasa-arvon muoto on tärkeä ja vaikuttaa toinen toisiinsa, mutta mahdollisuuksien ja kohtaamisen tasa-arvo ovat nähdäkseni universaalisti hyveellisimmät tasa-arvon muodot, siinä missä materialistinen tasa-arvo voidaan nähdä ensi sijassa ideologisena kysymyksenä. 

Miten näet, että Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä hanke edistää tasa-arvoa urheilussa?

Koulutusohjelma on todella tärkeä ja sille on suuri tarve, mistä kertoo myös hyvin runsas ja korkeatasoinen ohjelmaan hakeneiden määrä. Esimerkin voima on suuri ja pioneerityö on aina alkuun kivikkoista ja raskasta. Urheilujärjestöjen rakenteellisia naisvaikuttajien esteitä täytyy ja voidaan purkaa, millä tasa-arvo työ voi edetä nopeastikin, mutta kestävän muutoksen saaminen tarkoittaa rakenteiden lisäksi asennepuolen muutosta järjestötoimijoiden keskuudessa. Tähän vaikuttaa se, kuinka paljon päteviä naisia pääsee näyttämään esimerkkinsä avulla, että hyvä johtaminen ja vaikutustyö ei ole lainkaan sukupuolikysymys, vaikka traditiot usein ne sellaiseksi värittävätkin. Teen osaltani parhaani, että Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -hanke tuo mahdollisimman paljon naisia uusiin, vaativampiin rooleihin ja päätöksentekoasemiin liikunnan pelikentillä. 

 

Lue lisää hankkeesta: www.olympiakomitea.fi/naisetvaikuttajina

 

 

Lue lisää aiheesta