Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
07.11.2019 | Huippu-urheilu

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea etsii kahta uutta asiantuntijaa tiimiinsä

Urheiluakatemioissa ja valmennuskeskuksissa työskentelee eri alojen asiantuntijoita kiinteänä osana urheilijoiden ja lajien valmennusprosesseja. Asiantuntijatoiminnan yhteinen tavoite on urheilijan kehittyminen ja tuen tarve määräytyykin urheilijan tarpeista ja tavoitteista. Yhteistyössä varmistetaan parhaat edellytykset urheilijan valmentautumisen tueksi.

Urheiluakatemiatoiminta kasvaa ja vahvistuu. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea rekrytoi nyt kaksi uutta asiantuntijaa tiimiinsä. Haku on auki psyykkisen valmennuksen asiantuntijan sekä ravitsemusasiantuntijan tehtäviin.

 

RAVITSEMUSASIANTUNTIJA

Työssäsi vastaat Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian ravitsemusasiantuntijatoiminnasta ja ravitsemusvalmennuksen päivittäistoimintojen suunnittelusta, toteuttamisesta sekä kehittämisestä urheilijoille ja valmentajille. Valtakunnallisena tehtävänä kehität Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön ravitsemusasiantuntijaverkoston toimintaa ja toimit osana Huippu-urheiluyksikön terveyden edistämisen tiimiä. Tuotat materiaaleja ja toimintamalleja ravitsemusvalmennuksen jalkauttamiseksi urheilijan arkeen sekä ohjaat sujuvasti valmennusprosesseja urheilijan muun tukiverkoston kanssa.

Tärkeä osa työtäsi on ymmärtää ja tuntea urheilijan ja urheilujärjestön toimintaympäristö sekä huippu-urheilun erityispiirteet suhteessa ravitsemukseen ja terveyteen. Teet tiivistä yhteistyötä valmentajien, urheilijan terveystiimin asiantuntijoiden, lajiliittojen, urheiluoppilaitosten, kansallisen urheiluravitsemusverkoston sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Edellytämme tehtävään sopivaa koulutusta (esimerkiksi ETM, TtM), aikaisempaa kokemusta huippu-urheiluravitsemuksen asiantuntijatehtävistä sekä hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Hahmotat laajoja kokonaisuuksia ja kommunikoit sujuvasti sekä suomeksi että englanniksi. Olet innovatiivinen asiantuntija, joka olemuksellaan luo energistä ilmapiiriä ja tekemisen meininkiä. Hakijan vahvuuksina ovat erinomaiset verkostoitumistaidot sekä kehittävä työote. Lisäksi olet halukas kehittämään ammattitaitoasi ja käytänteitä kansainvälisen vaatimustason mukaisesti.

 

URHEILUN PSYYKKISEN VALMENNUKSEN ASIANTUNTIJA

Työssäsi vastaat Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian urheilupsykologin tehtävistä, joihin kuuluvat mm. kärkilajien urheilijoiden ja valmentajien tukeminen osana valmennusprosessia sekä urheilupsykologian työnkuvan kehittäminen osaksi Urhea-säätiön toimintaa moniammatillisen tiimin kanssa. Tuot urheilupsykologista osaamista joustavasti, reaktiivisesti, helposti lähestyttävästi sekä yhteistyökykyisesti eri muodossa urheilun parissa toimiville tekijöille ja asiantuntijoille.

Tärkeä osa työtäsi on urheilijoiden ja valmentajien kohtaaminen urheiluympäristöissä, urheilupsykologin vastaanotolla, koulutuksissa, puhelimitse tai tilanteen vaatimalla tavalla. Toimit asiantuntijana erilaisissa urheilutiimeissä tarjoten tietoa ja käytännön harjoittelua ja tukea tiimien tavoitteiden mukaisesti. Tämän lisäksi toimit asiantuntijaverkostoissa tuoden psykologista näkökulmaa tulevan olympiavalmennuskeskuksen rakenteisiin ja kehität urheilupsykologian asiantuntijatyötä valtakunnallisten suuntausten mukaisesti. Teet tiivistä yhteistyötä Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön psykologin ja muun valtakunnallisen akatemia-asiantuntijaverkoston kanssa. Toimit myös Urhean psyykkisen valmennuksen koordinoijana ja hyödynnät muita verkoston ja alan asiantuntijoita työssäsi sekä akatemian toiminnassa.

Edellytämme tehtävään sopivaa sertifioitua urheilupsykologinkoulutusta (PsM) sekä aikaisempaa kokemusta huippu-urheilunkontekstissa toimimisesta. Lisäksi edellytämme hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja sekä kykyä ja halukkuutta toimia OVK-staffitiimin ja moniammatillisen tiimin jäsenenä. Etsimämme henkilö on innovatiivinen, joka ymmärtää psyykkisen valmennuksen integroitumisen merkityksen valmennusprosessissa ja hänellä on kyky toimia osallistuvan asiantuntijuuden periaatteen mukaisesti. Etsimällämme henkilöllä on erinomaiset verkostoitumistaidot sekä kehittävä työote. Henkilö on halukas kehittämään ammattitaitoaan ja käytänteitään kansainvälisen vaatimustason mukaisesti. Hän osaa hyödyntää työssään urheilupsykologian tieteen alaan ja näyttöön perustuvia menetelmiä.

 

Hakuaika asiantuntijatehtäviin päättyy 20.11.2019. Katso tarkemmat lisätiedot ja hakuohjeet Urhean verkkosivuilta.

Lue lisää aiheesta