Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
21.11.2019 | Seuratoiminta

Myötätunto ja into mukaan vapaaehtoisten johtamiseen

Professori Anne Birgitta Pessi puhui seurojen päätoimisten päivässä 12.11. vapaaehtoisten johtamisesta. Tärkeimmäksi asiaksi Pessi nosti puheenvuorossaan myötätunnon ja oman tutkimusryhmänsä lanseeraaman myötäinnon käsitteet vapaaehtoisuudessa ja ihmisyydessä ylipäätään.

-Teette äärettömän tärkeää työtä, koko yhteisön hyvinvointi on pitkälti kiinni siitä, onko teillä päätoimisilla hyvä olla. Johtakaa yhteisöänne omalla esimerkillänne, Pessi kehotti.

Pessi teetti päätoimisilla harjoitteita, jotka herättelivät osallistuja huomaamaan ihmisen sosiaalisuuden.

-Olemme äärettömän sosiaalisia olentoja. Reagoimme vahvasti toiseen ihmiseen ja jäämme helposti miettimään miten ymmärsin asian väärin.

Pessi määritteli ihmisen olevan lajina myötätuntoinen peto.

-Odotamme vastavuoroisuutta ja reiluutta. Jos kohtelemme vapaaehtoista tai työntekijää epäreilusti, tulee peto esille. Myötätunto oli jo Darwinin mukaan välttämätöntä ja väistämätöntä.

Myötätunto on myös kehollista

Vaikka myötätunto mielletään usein tunteeksi ja ajatustason toiminnaksi, se on Pessin mukaan hyvin kehollista ja näkyy meissä heti. Pessin mukaan myötätuntoon sisältyy kolme elementtiä.

-Tieto, tunne ja toiminta. Ensinnä pitää tietää, mitä meidän lähellämme tapahtuu, huomaammeko sen? Toiseksi, mitä tunteita se tieto meissä herättää ja kolmanneksi olemmeko valmiita toimimaan toinen toistemme eteen.

Myötätunnon rinnalle Pessi tutkimusryhmä on lanseerannut termin myötäinto, joka myös sisältää samat kolme elementtiä kuin myötätunto. Pessi rohkaisi seurojen päätoimisia elämään myöden toisten iloa ja onnistumisia ja jakamaan niitä.

-Arkisten onnistumisten huomioimisen voi tehdä tavaksi.

Vapaaehtoistoiminta – kestävän yhteiskunnan perusta

Urheilun vapaaehtoisena toimii tutkimusten mukaan 500 000 suomalaista.

-Koko urheilu ja moni muukin toiminta nojaa vapaaehtoisuuden varassa. Vapaaehtoisuus on toiminnan ydin ja samalla sen hauraus, Pessi totesi.

Tutkimusten mukaan jopa 40 prosenttia suomalaisista lähtisi mukaan vapaaehtoistoimintaan, jos heitä vain pyydettäisiin.

-Vapaaehtoisuuden voima perustuu siihen, että ihminen tekee sitä, koska haluaa tehdä. Ja sitä tunnetta on syytä vahvistaa. Kerro vapaaehtoiselle, että haluat juuri hänet. Motiivit työn taustalla ovat hyvin moninaisia ja moniarvoisia, Pessi kertoi.

-Kysy vapaaehtoisilta mitä hänelle kuuluu ja mitä hän haluaisi tehdä. Kun olemme johtajina myötätuntoisia ja -intoisia heitä kohtaa, syntyy luovuutta ja luottamus ja sitoutumisen aste kasvaa.

 

Prof. Anne Birgitta Pessi: Vapaaehtoisten johtaminen – Myötätunnon ja innon voima vapaaehtoisuudessa ja ihmisyydessä