Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
10.12.2019 | Olympiakomitea

Järjestöjen autonomia voidaan turvata

Kansalaisjärjestöjen ja muiden edunsaajien rahoitus on haastettuna Veikkauksen tuloutuksen laskun myötä. Tämä vaikuttaa järjestöjen autonomisiin toimintaedellytyksiin. Järjestöjen autonomiaan vaikuttaa myös avustusjärjestelmä ja muut hallinnolliset toimet. Kuluvalla vaalikaudella järjestöjen toimintaedellytyksiin on luvassa suuria muutoksia.

KANEnSOSTEn, Allianssin ja Olympiakomitean vaikuttamisen koulutuskokonaisuuden viimeinen osa käsitteli järjestöjen toimintaedellytyksiä ja autonomiaa uuden hallitusohjelman valossa. Keskustelunaiheina olivat muun muassa kansalaisjärjestöjen rahoitus ja avustusjärjestelmän uudistaminen. 

Tilaisuus avattiin katsauksella kansalaisyhteiskunnan tilaan ja tulevaisuuteen jälkiteollisen ajan yhteiskunnassa. Jyväskylän yliopiston sosiologian lehtori Petri Ruuskanen (YTT) havainnollisti alustuksessaan jännitettä järjestöjen autonomian ja julkisen rahoituksen tuomien velvollisuuksien välillä. 

SOSTEn erityisasiantuntija Kirsi Marttinen ja pääsihteeri Vertti Kiukas keskustelivat rahapelipolitiikasta ja kansalaisjärjestöjen rahoituksesta uuden hallitusohjelman näkökulmasta. Järjestöt ovat suuren haasteen edessä, kun Veikkauksen tuloutus uhkaa laskea noin 150-200 miljoonaa euroa vuonna 2021. Tuloutuksen lasku vaikuttaa järjestöihin, sillä valtio kattaa niiden avustukset rahapelivoittovaroista.

Keskustelussa nousi esille erityisesti kolme keinoa: toimiluvattomien rahapelisivustojen avaamisen esto ja muut toimiluvattoman pelaamisen kitkemistoimet, hallitusohjelmaan kirjatun kompensaatiokirjauksen noudattaminen ja avustusten entistä tehokkaamman käyttö. Hallitusohjelman kompensaatiokirjaus tarkoittaa, että arpajaislain muutoksesta aiheutuvat rahoituksen alenemat kompensoidaan muista varoista yleishyödyllisille toimijoille.

Viimeinen alustus koski valtionavustustoiminnan kokonaisuudistusta, jolla on vaikutus myös kansalaisjärjestöjen tulevaisuuden valtionavustuksiin. Oikeusministeriön erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen ja valtiovarainministeriön projektipäällikkö Jaana Walldén esittelivät hallitusohjelmanmukaisia tavoitteita lisätä tiedolla johtamista ja helpottaa avustuskäytäntöprosessia.  Wakeham-Hartonen ja Walldén kuvasivat alustuksessaan järjestöjen kannalta yhdeksi keskeiseksi tuloksellisen uudistuksen elementiksi toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen näkyväksi tekemisen, mm. vaikuttavuuden, tehokkuuden, avoimuuden sekä läpinäkyvyyden kautta.

Tilaisuus järjestettiin SOSTEn tiloissa 29.11. Voit tutustua tilaisuuden materiaaleihin täältä. 

Lisätiedot:

kv- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Ilmari Nalbantoglu, p. 050 574 1112
ilmari.nalbantoglu(a)olympiakomitea.fi

Lue lisää aiheesta