Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
18.12.2019 | Olympiakomitea

Ajankohtaiset toiminnanjohtajien aamusta

Tekoäly tulee taloushallintoon

Rantalaisen operatiivinen johtaja Risto Iivonen kertoi vuoden 2019 viimeisessä toiminnanjohtajien aamuinfossa, mitä uusia ratkaisuja on kehitetty liittojen ja seurojen taloushallinnon tueksi. Rantalainen tarjoaa tekoälyn avuksi ostolaskujen käsittelyyn ja robotiikkaa suurien tietomassojen käsittelyyn.

– Tekoäly nopeuttaa ostolaskujen käsittelyä merkittävästi. Testeissä sen osumatarkkuus kustannuspaikoille on ollut jopa 97 prosenttia, Iivonen totesi.

Rantalainen on tehnyt myös seurakartoitusta, joka jatkuu edelleen ensi vuonna. Mukana on 44 seuraa.

– Tavoitteena on kehittää seurojen taloushallintoa seurojen omista lähtökohdista. Rantalainen kehittää omalta osaltaan mm. palkka- ja palkkioiden maksupalvelua, erityisesti pienten maksujen osalta, Iivonen kertoi.

Kouluttaja Marko Heininen Vismalta kertoi taloushallintaohjelma Netvisorin ominaisuuksista.

– Tavoitteena on automatisoida taloushallintoa mahdollisimman paljon, niin että vapaaehtoiset voivat keskittyä enemmän urheiluun, Heininen sanoi.

Veikkauksen tilanne

Sidosryhmäpäällikkö Olli Joensuu avasi Veikkauksen tämänhetkistä tilannetta ja keskustelua Veikkauksen vastuullisuudesta.

– Kaiken taustalla on digitalisaatio, mikä on hävittänyt rajat rahapelitoiminnasta ja vähentänyt pelaamista ns. kivijalassa, Joensuu totesi.

Veikkauksen tehtävänä on ollut yhtiön markkinaosuuden puolustaminen, tuotoista huolehtiminen ja peliongelmien vähentäminen.

– Olemme keskittyneet enemmän markkinaosuuden puolustamiseen ja tuotoista huolehtimiseen ja tyytyneet siihen, että peliongelmat ovat pysyneet samalla tasolla viimeiset 10 vuotta. Veikkaus on tulouttanut valtiolle yli miljardi euroa vuosittain.

– Emme ole tehneet riittävästi, meiltä odotetaan enemmän, etenkin vastuullisuutta.

Veikkaus päivittää parhaillaan strategiaansa ja vastuullisuusohjelmaansa ja merkittäviä vastuullisuustoimia on jo päätetty.

– Vähennämme markkinointipanostuksia, kaikkeen rahapelaamiseen on tulossa tunnistautuminen, eettinen neuvosto on valittu ja johdon palkitsemisjärjestelmä uusitaan, Joensuu listasi.

– Vastuullisuustoimenpiteiden seurauksena Veikkauksen pelien pelaaminen vähenee ja vaikutukset pienentävät tulostamme noin 150 miljoonaa euroa seuraavina vuosina.

Myös liikunnan valtionavustus saattaa tätä kautta pienentyä.

– Jokaisesta Veikkauseurosta vajaa 15 prosenttia tulee liikunnalle. Jos tuotto pienenisi 50 miljoonaa euroa vuonna 2020, tuottovaikutus liikunnalle olisi vajaa 7,5 M€. Tosin OKM saattaa kompensoida sen muista varoista, Joensuu pohti.

– Ennustaminen on vaikeaa, koska meillä ei ole mallia muualta maailmasta. Yhteiskunnan pitää tehdä valinta haluammeko säilyttää yksinoikeusjärjestelmän – vain aidolla yksinoikeudella voimme rajoittaa ulkomaille pelaamista – ja voimme yhdistää vastuullisuuden ja taata samalla edunsaajien tuotot, Joensuu totesi.

Liikunnan ja urheilun rahoitushaasteet ja ratkaisut

Olympiakomitean yhteiskuntasuhteiden päällikkö Ilmari Nalbantoglu jatkoi liikunnan ja urheilun rahoitushaasteista tulevaisuudesta ottaen huomioon Veikkauksen tuloutuksen vähenemisen. Nalbantoglun mukaan liikunta ja urheilun on kaikista edunsaajista riippuvaisin Veikkauksesta.

– Veikkauksen tuloutuksen vähenemisellä olisi suuri vaikutus koko liikuntakulttuuriin. Liikuntajärjestöjen valtionrahoitus tulee käytännössä kokonaan veikkausvoittovaroista.

Ratkaisuja tilanteeseen on mietitty. Niitä ovat esimerkiksi rahapelaamisen kanavointi yksinoikeusjärjestelmässämme toimiluvalliseen, vastuullisuuttaan kehittävään yhtiöön toimiluvattomien verkossa toimivien rahapeliyhtiöiden sijaan. Lisäksi hallitusohjelmassa on mainittu kirjaus siitä, että arpajaislain uudistamisesta aiheutuva rahoituksen alentuminen edunsaajille – eli liikunnan lisäksi esimerkiksi kulttuurille ja nuorisotyölle – tulee kompensoida. Valtion liikuntabudjettia tulisi myös kehittää vastaamaan muita toimialoja siten, että liikunnan rahoitus katetaan nykyistä monipuolisemmista lähteistä.

– Keskustelu asiasta jatkuu useissa pöydissä, Nalbantoglu päätti.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen kertoi, että juuri tulevaisuuden rahoituksen turvaaminen on ollut yksi tärkeimmistä edistettävistä asioista viime kuukausina.

– Hallituksen vaihtuminen toki vaikuttaa, sillä asiaan keskeisimmin vaikuttavat ministerit vaihtuivat. Keskusteluja käydään edelleen lisää, Salonen kommentoi.

Olympiakomitean uusi strategia hyväksyttiin järjestön vuosikokouksessa 23.11.2019 löytyy käyttöön täältä.

Matkakustannusten korvaukset 2020

Olympiakomitean järjestöpäällikkö Rainer Anttila kertoi vuoden 2020 matkakustannusten korvauksista.

  • ylin veroton korvaus oman auton käytöstä on 0,43 euroa/kilometri.
  • vuonna 2020 kokopäiväraha on 43 euroa ja puolipäiväraha 20 euroa.

Ohje verohallinnon sivuilla. 

Lopuksi Olympiakomitean talousjohtaja Arto Kuusisto muistutti lajiliittoja Sporttitalon vuokrasopimuksen uusimisesta, joka tehdään helmikuussa 2020. 16. joulukuuta 2019 mennessä tulisi lajiliittojen olla yhteydessä Kuusistoon. Uudet sopimusluonnokset lähetetään liitoille Nurmi-yhtiöltä.

Vuoden 2020 toiminnanjohtajien aamut

  • Info ke 22.1.   klo 8.30-10.30
  • Info ke 26.2.   klo 8.30-10.30
  • Info ke 18.3.   klo 8.30-10.30
  • Info ke 22.4.   klo 8.30-10.30
  • Info ke 20.5.   klo 8.30-10.30
  • Info ke 17.6.   klo 8.30-10.30