Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
07.01.2020 | Seuratoiminta

Outi Aarresola päätoimisten päivässä: ”Seuran kapasiteettia tulee tarkastella suhteessa seuran tavoitteeseen.”

Päätoimisten päivässä iltapäivän puheenvuorona kuultiin urheilun yhteiskuntatieteiden erikoistutkija Outi Aarresolaa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUsta. Aarresola kertoi seuratoiminnan näkymistä tutkimuksen valossa. Tarkemmin keskityttiin seuran kapasiteettiin.

– Kapasiteetin tarkastelu auttaa ymmärtämään, onko seuralla edellytykset toteuttaa ja tavoitella haluamiaan asioita. Tutkimuksen mukaan kapasiteettia pitäisikin tarkastella aina suhteessa seuran tavoitteisiin.

Urheiluseuran kapasiteetilla Aarresola tarkoittaa organisaation kykyä tai potentiaalia hyödyntää erilaisia avuja ja resursseja tavoitteidensa saavuttamiseksi. Käsite tulee johtamistutkimuksista, ja siitä on tehty monia tutkimuksia urheiluseuran viitekehyksessä. Kapasiteetin osatekijöitä ovat henkilöresurssit, talous, infrastruktuuri, suunnittelu ja kehittäminen sekä ulkoiset suhteet ja verkostot.

– Näiden osatekijöiden kautta on mahdollista tarkastella seuran kokonaistoimintaa. Henkilöresurssit todetaan monessa tutkimuksessa tärkeimmäksi resurssiksi urheiluseurassa.

Henkilöstöresursseilla tarkoitetaan muun muassa seuran jäsenistöä, seuraan palkattuja henkilöitä, ihmisten innostusta ja osaamista sekä yhteistä fokusta.

Urheiluseuran kehittämistyössä on usein tarpeen kehittää seuran kapasiteettia kokonaisuutena, vaikka haluttaisiinkin kehittää jotakin yksittäistä seikkaa. Esimerkiksi uusien ryhmien aloittamisessa tulisi miettiä, miten ne sopivat tai vaikuttavat seuran muuhun toimintaan. Uuden yhteistyön aloittamisessa voi taas tulla eteen suunnittelukapasiteetin kehittäminen – tarvitaan ehkä nykyistä parempia pitkän aikavälin suunnitelmia, joihin yhteistyö voi nojata.

– Kapasiteetin kehittämistarpeiden tunnistaminen vaatii hieman ponnisteluja seura-arjen keskellä. Tutkimusten mukaan kehittämistoimissa unohdetaan helposti myös miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja kehittämistoimille.

Lue tästä Outi Aarresolan esitys seurojen päätoimisten päivässä 12.11.2019