Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
21.01.2020 | Olympiakomitea

Mikko Salonen Nuorisotutkimusverkoston kirjoituskokoelmassa: Olympiakomitea tarjoaa työkaluja häirinnän ja epäasiallisen käytöksen kitkemiseksi 

Häirintä ja muu epäasiallinen käytös urheilussa on äärimmäisen vakava asia. Lasten ja nuorten tulisi saada harrastaa turvallisessa ilmapiirissä iloisesti, vailla pelkoa. Valitettavasti näin ei aina ole, vaan urheilussa tapahtuu myös epäasiallista käytöstä ja vakavia väärinkäytöksiä. Olympiakomitean viesti urheilun toimijoille on, että epäasiallista käytöstä voidaan ennaltaehkäistä ja mahdollisiin tapauksiin on puututtava päättäväisesti 

Tarjoamme apua ja ennen kaikkea konkreettisia työkaluja epäasiallisen käytöksen kitkemiseksi. Koordinoimme urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa sekä koulutamme ja annamme neuvontaa. Teemme vahvaa yhteistyötä SUEKin, Väestöliiton, urheilun lajiliittojen ja seurojen kanssa. Vain yhdessä tekemällä voimme onnistua siinä, että kaikki liikunta ja urheilu olisi jokaiselle turvallista ja kannustavaa. 

Turvallinen toimintaympäristö vastuullisuusohjelman kärkenä 

Rakennamme parhaillaan urheiluyhteisön uutta vastuullisuusohjelmaa yhdessä lajiliittojen kanssa vuosille 2020-2024. Järjestöille suunnatun kyselyn (n=69) perusteella turvallinen toimintaympäristö on yksi keskeinen valinta, johon urheiluyhteisö haluaa panostaa entistä voimallisemmin.  

Häirinnän ennaltaehkäisy ja häirintätapauksiin puuttuminen oli 67 % mielestä erittäin tärkeää ja 29 % mielestä tärkeää. Kiusaamisen, rasismin ja muun epäasiallisen käytöksen kitkeminen tulevina vuosina oli 78 % mielestä erittäin tärkeää ja 17 % mielestä tärkeää. Nämä kaksi vastuullisuusteemaa saivat kyselyssä ylivoimaisesti eniten ääniä erittäin tärkeää -kategoriassa. Tarve on tunnistettu, ja ongelmiin halutaan puuttua.  

Käsi kädessä vastuullisuusohjelman kanssa etenee opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapukriteerien uudistus yhteiskuntavastuun osalta, ja olemme mukana valmistelussa. Pidän uudistusta tärkeänä ja se tukee hyvin vastuullisuusohjelmaamme.  

Uudistettu opas häirintätapausten käsittelyyn 

Keskeinen materiaalimme häirintätapausten käsittelyyn on Lupa välittää, lupa puuttua -opas Alun perin vuonna 2002 lanseerattu opas on päivitetty vastaamaan nykypäivän tarpeita. Alkuun on koottu pikaopas, joka antaa selkeät portaat etenemiselle eri tilanteissahäirinnän tunnistamisessa, ennaltaehkäisyssä ja tapauksiin puuttumisessa. Opas on vapaasti lajiliittojen ja seurojen hyödynnettävissä, ja suosittelen vahvasti, että ainakin pikaopas otetaan lukemistoon jokaisessa seurassa ja liitossa.  

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä urheilussa -diasarjan avulla urheilun toimijat voivat pitää teemasta itsenäisesti koulutuksia ja vanhempainiltoja.  

Säännöt kuntoon 

Olemme jo vuosia auttaneet jäsenjärjestöjämme heidän sääntöjen ja määräysten  parantamisessa vastuullisuuden näkökulmasta. Lajiliittojen kurinpitojärjestelmän luomisen helpottamiseksi on vuonna 2015 luotu kurinpidon mallisäännöt lajiliitoilleSeurojen mallisäännöt  uudistettiin viimeksi 2018 siten, että niillä pystytään myös seuran toimesta puuttumaan ja rankaisemaan epäasialliseen toimintaan syyllistyneitä.  

Koulutukset ja klinikat 

Lajiliitot ovat toivoneet meiltä ennen kaikkea koulutusta häirinnän vastaiseen työhön. Urheiluyhteisössä tarvitaan tietoa, hyvien käytänteiden jakamista ja esimerkkitapausten läpikäyntiä. Olemme järjestäneet ja tulemme jatkossakin järjestämään säännöllisesti ns. vastuullisuusklinikoita tästä teemasta.  

Olemme myös käynnistäneet useita laajempia johtajuuskoulutusohjelmia vastuullisuuden edistämiseksi: paikallistason Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä, kansallisen tason Johtaa kuin nainen sekä kansainväliset New Leaders ja NILE.  

Et ole yksin -palvelu tärkeä osa palveluvalikkoa 

Tärkeä yhteistyökumppanimme häirinnän ja muun epäasiallisen käytöksen vastaisessa työssä on Väestöliitto, joka on antanut meille monenlaista asiantuntija-apua. Väestöliiton Et ole yksin -palvelu tarjoaa tukea, apua ja neuvontaa urheilua harrastaville nuorille, aikuisille, vanhemmille ja huoltajille, ja sinne voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.  

Rikostaustan selvittäminen 

Laki antaa mahdollisuuksia etenkin lapsiin ja nuoriin kohdistuvan häirinnän ennaltaehkäisyyn. Lasten ja nuorten urheilutoiminnan järjestäjien tulee selvittää työsuhteessa olevien rikostausta, mutta heillä on mahdollisuus selvittää myös vapaaehtoisten toimijoiden rikostaustaPeräänkuulutan sitä, että myös vapaaehtoisten rikostausta selvitettäisiin kattavasti, sillä urheilun parissa  vapaaehtoistoimijoiden määrä on mittava 

Monipuoliset seurapalvelut

Seurojen käyttöön konkreettisia työkaluja ovat esimerkiksi pelisääntö- ja palautekeskustelut. Palautekeskustelujen tulosten avulla pystytään seuraamaan, jos joissakin ryhmissä on ongelmia ja reagoimaan välittömästi. Myös esimerkiksi Olympiakomitean helpdesk palvelee seuroja eettisissä kysymyksissä. Tähtiseuraohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee seuratoimintaa laajasti.

Mitä seuraavaksi? 

Tänä vuonna viemme uuden vastuullisuusohjelman käytäntöön. Esimerkiksi työn alla on koulutuspaketti turvallisesta toimintaympäristöstä urheilussa, ja tavoitteena on, että koulutus tulee pakolliseksi kaikille ohjaajille ja valmentajille. Tähtiseuraohjelman  kriteereihin lisätään vahvemmin häirinnän ja muun epäasiallisen käytöksen toimenpiteet. Jatkamme myös mm. työkalujen jalkauttamista, koulutuksia ja neuvontaa. 

Vaikenemisen kulttuuri on urheilussa vahva. Aiheesta on selvästikin ollut vuosien varrella vaikea puhua. Olemme menneet harppauksia eteenpäin, mutta edelleen urheilusta puuttuu varsinainen #metoo-aaltoRohkaisen kaikkia urheilun toimijoita avoimuuteentoivon esikuvien kannanottoja ja kannustan tapausten tuomista julkiNäin voimme parhaalla mahdollisella tavalla auttaa.  

Otan mieluusti palautetta ja kehitysehdotuksia vastaan, jotta pääsemme asiassa entistä paremmin eteenpäin 

Kirjoittaja Mikko Salonen on Olympiakomitean toimitusjohtaja. 

Lue lisää aiheesta