Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
05.02.2020 | Olympiakomitea

Olympiakomitean hallitus: tarvitsemme päättäväisiä toimia häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi 

Olympiakomitean hallitus päätti kokouksessaan 4.2. uusista toimenpiteistä häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi ja hyväksyi urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman.

– Häirintä ja epäasiallinen käytös urheilussa on äärimmäisen vakava ja tuomittava asia. Jokaisen pitää saada harrastaa turvallisessa ilmapiirissä iloisesti, vailla pelkoa. Valitettavasti näin ei aina ole, mitä me liikunnan ja urheilun toimijat emme voi hyväksyä, puheenjohtaja Timo Ritakallio toteaa ja peräänkuuluttaa kaikilta osapuolilta päättäväisiä toimia.

Eettisten asioiden tutkinta ja kurinpito pitää keskittää

Olympiakomitean hallitus haluaa käynnistää yhdessä Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kanssa selvityksen mahdollisuudesta keskittää eettisten asioiden rikkomuksien tutkinta ja kurinpito.

– Haluamme selvittää, onko yhteiseen säännöstöön perustuvan tutkinnan ja kurinpidon keskittäminen mahdollista samalla tavoin kuin dopingrikkomusten kohdalla tehdään vuoden 2021 alusta alkaen. Samalla on myös tutkittava mahdollisuus matalan kynnyksen ja nopean puuttumisen sovittelumenettelyn käyttöönottoon, Ritakallio toteaa.

Hänen mukaansa myös mahdolliset lainsäädännön päivitystarpeet tulee arvioida ja tämä voidaan tehdä meneillään olevan huippu-urheilulain selvitystyön yhteydessä. Hallitus totesi myös keskustelussaan, että käytettävissä olevat resurssit eivät ole tällä hetkellä riittävät ja tämä tulee huomioida jatkosuunnittelussa.

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus vaatii kehittämistä

Olympiakomitean hallitus linjasi kokouksessaan, että niin ongelmien ennaltaehkäisyä kuin välitöntä puuttumista epäkohtiin tulee parantaa kehittämällä valmentajaosaamista ja koulutusta sekä lisäämällä neuvontaa. Hallitus päätti myös selvittää valmentaja- ja ohjaajalisenssijärjestelmän käyttöönoton mahdollisuudet.

– Useissa maissa tällaisia järjestelmiä on jo käytössä. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että valmentaja- ja ohjaajakoulutukseen sisällytettäisiin esimerkiksi säännöllistä uusimista vaativat turvallisen toimintaympäristön sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden koulutusmoduulit, Ritakallio kertoo.

Uudessa järjestelmässä voimassa olevat valmentaja- ja ohjaajalisenssit löytyisivät kansallisesta, Suomisporttiin keskitetystä tietokannasta.

Olympiakomitean hallitus hyväksyi urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman

Olympiakomitean hallitus hyväksyi kokouksessaan urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman. Vastuullisuusohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa.  Urheiluyhteisön tavoitteena on kaikissa olosuhteissa vastuullinen liikunta ja urheilu.

– Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma on laaja kokonaisuus, joka entistä painokkaammin vastaa kysymykseen myös häirinnän ja epäasiallisen käytöksen kitkemisestä, Ritakallio toteaa.

Vastuullisuusohjelman mukaan turvallisessa toimintaympäristössä kukaan ei saa kokea kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.  Vastuullisuusohjelma koostuu viidestä osa-alueesta: hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto ja antidoping.

Vastuullisuustyötä tehty jo vuosia

Olympiakomitea ja sen edeltäjäjärjestöt, lajiliitot ja liikunnan aluejärjestöt ovat auttaneet jo pitkään urheiluseuroja vastuullisen toiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi Reilun Pelin periaatteet sekä oppaat ja koulutusohjelmat häirinnän ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen luotiin vuosituhannen alussa.

Yhteistyössä Väestöliiton, lajiliittojen ja SUEKin kanssa perustettu Et ole yksin –palvelu tarjoaa maksutta tukea puhelimessa tai chatissa.  Myös SUEKin ILMO-palveluun voi ilmoittaa nimettömänä tai omalla nimellä eettisestä rikkomuksesta urheilussa.  Eettiset asiat ja vastuullisuus sekä lapsi- ja nuorilähtöinen toiminta ovat keskeinen osa lajiliittojen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia ja Tähtiseuraohjelmaa.

Urheiluyhteisön vastuullisuustyö on tuottanut myös tuloksia: kerran vuodessa seuroissa toteutettavissa pelisääntökyselyissä lasten vanhemmat (n=7500) ovat lähes 90 %:sti tyytyväisiä toimintaan ja sen eri osa-alueisiin. Tyytyväisyyttä osoitti myös Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimus (LIITU-tutkimus), joka vuonna 2016 kysyi 11-15-vuotiailta (n=3000) toiminnan laadusta.  Toiminnan eri osa-alueisiin, kuten rohkaisevaan ja innostavaan ilmapiiriin, oli tyytyväisiä yli 80 % lapsista ja nuorista.

Uusimman LIITU-tutkimuksen (2018) mukaan seuratoimintaan osallistuvien lasten ja nuorten osuudet ovat edelleen kasvussa, mikä vahvistaa seuratoiminnan yhteiskunnallista roolia ja merkitystä entisestään.

Lisätietoja:

Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio, p. 010 252 4500
Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, p. 040 5410 295