Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
06.02.2020 | Olympiakomitea

Moninaisuutta urheilun pelikentille

– Kun ympärillä oleva maailma muuttuu, myös urheilun on pysyttävä kehityksessä mukana – tai jopa sen kärjessä, urheilun vaikuttaja Eveliina Toivonen haastaa.

Suomen Olympiakomitean ESR-rahoitteisen Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -hankkeen toinen koulutuskokonaisuus alkaa Helsingissä 8.-9.2. Mukana on 30 urheilun parissa vaikuttavaa naista, jotka haluavat parantaa liikunnan ja urheilun tasa-arvoa. Yksi osallistujista on hämeenlinnalainen markkinoinnin ammattilainen Eveliina Toivonen, joka toimii erityisesti ratsastuksen ja elektronisen urheilun parissa.

– Haluan kehittää omaa urheilu- ja johtamisosaamistani sekä saada uusia näkökulmia urheilun kehittymissuuntiin. Uskon, että tämä koulutus vastaa urheilun tasa-arvohaasteisiin erityisesti johtamistehtävien näkökulmasta, Toivonen sanoo.

Toivosen omat lajit ovat monella tapaa vastakohtaiset.

– Suomen Ratsastajainliiton jäsenistä viime vuonna jopa 95 prosenttia oli naisia, kun taas e-urheilu mielletään usein varsin miesvoittoiseksi lajiksi. Toisaalta ratsastus on ainoa olympialaji, jossa miehet ja naiset kilpailevat samoissa sarjoissa, Toivonen avaa.

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutus nostaa esille erilaisia urheilulajeja ja monipuolista seuratoimintaa. Mukana koulutuksessa on eri lajien osaajia, mikä mahdollistaa tärkeitä verkostoitumisen paikkoja. Toivosen kiinnostuksen kohde, e-urheilu, on yksi tuoreimmista mukana olevista lajeista.

– E-urheilu on Suomessa ja Euroopassa vielä huomattavasti pienimuotoisempaa kuin Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Laji on jatkuvasti kehittyvä ja eroaa monella tavoin perinteisemmistä urheilulajeista. Vaikka lajin seuraaja- ja harrastajamäärät ovat täysin kilpailukykyisiä muihin vakiintuneempiin lajeihin verrattuna, e-urheilun rooli ja puitteet hakevat vielä muotoaan Suomessa, Toivonen kertoo.

Uudistuva urheilu 

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutuksen vahvana teemana on sukupuolten tasa-arvon lisäksi vastuullinen urheilujohtaminen. Vuoden 2021 alkuun jatkuva koulutus käsittelee monia ajankohtaisia teemoja, kuten millaista johtamista urheilussa tarvitaan. Toivosen mielestä modernissa ja hyvässä urheilujohtajassa on paljon samaa kuin minkä tahansa muun organisaation menestyksekkäässä johtajassa.

– Johtaja on hyvä kuuntelija, riskinottaja, yhteistyökykyinen, oikeudenmukainen sekä uskaltaa myös kyseenalaistaa. Urheilussa on tärkeää mahdollistaa erityisesti harrastaminen kaikilla eri tasoilla, huippu-urheilua unohtamatta, Toivonen kuvailee.

Hänen mielestään hyvä johtaminen vaatii myös seuratoiminnan ymmärrystä.

– Urheilujohtaja ei saa unohtaa monille urheiluseuroille jopa elintärkeää vapaaehtoistyötä. Seuratyössä ollaan ihmisten kanssa tekemisissä. Se tarkoittaa luottamuksen rakentamista, kuuntelua, läsnäoloa, kannustamista, rakentavaa vuoropuhelua, jämäkkyyttä ja kykyä tehdä päätöksiä. Kukaan urheilujohtaja ei  pärjää yksin.

Perinteisen toimintaympäristön muutos on väistämättä edessä myös urheilun pelikentillä. Toivonen näkee urheilun tulevaisuudessa kuitenkin enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

– Väestön ikäjakauma muuttuu, ihmisten arvot ja mieltymykset muuttuvat ja vapaa-ajasta käydään yhä kovempaa kilpailua. Toivon ja uskon, että urheilu selviää muutoksen keskellä säilyttäen asemansa yhtenä yhteisöllisyyttä  ja terveellistä elämäntapaa tukevista toiminnoista – toimintansa ydintä unohtamatta, Toivonen summaa. 

Suomen Olympiakomiteassa on parhaillaan käynnissä kaksi johtajuuteen liittyvää koulutushanketta. Molempien koulutusten tavoitteena on vahvistaa liikunnan ja urheilun parissa toimivien naisten johtamisosaamista sekä kannustaa heitä hakeutumaan urheilun johtotehtäviin. Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutuksen kohderyhmänä ovat seura- ja aluetason toimijat. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen. 

Lisätietoja koulutuksesta 

Lue lisää aiheesta