Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
26.02.2020 | Huippu-urheilu

Urheiluakatemiatoiminnalle tunnustusta valtion taholta – urheiluakatemioille ja valmennuskeskuksille lisää tukea

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut päätökset urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten harkinnanvaraisista valtionavustuksista. Toimintaan halutaan panostaa myös valtion toimesta, josta selkeä signaali on nyt myönnetty lähes kahden miljoonan euron lisäpanostus ministeri Hanna Kososen päätöksellä jaettaviin harkinnanvaraisiin kehittämisavustuksiin.

Avustus on tarkoitettu huippu-urheilun toimintaympäristöjen kehittämiseen parantamalla urheilijan kaksoisuran ja valmentautumisen edellytyksiä ja tukemalla huippu-urheiluosaamisen valtakunnallista kehittämistä ja jakamista keskeisissä urheiluakatemioissa ja valmennuskeskuksissa. Tätä rahoitusta voidaan käyttää koordinointiin ja johtamiseen, asiantuntijatoimintaan sekä osaamisen kehittämisen erityistehtäviin. Suomen Olympiakomitea toimii ministeriön asiantuntijaorganisaationa urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten toimintaa arvioitaessa ja hakemuksista pyydetään kirjallinen lausunto Suomen Olympiakomitealta.

Toimintaa ohjaa yhteinen ohjeisto

Urheiluakatemia- ja valmennuskeskustoimintaa ohjaa käyttöön otettava ohjeisto, jossa määritellyillä tavoitteilla ja toimenpiteillä varmistetaan toiminnan laatu ja yhteiset toimintatavat. Ohjeisto määrittelee myös yhteisiä suuntaviivoja kohti urheilijoiden ja valmentajien kehittymistä, parempaa urheilumenestystä sekä urheilijoiden suunnitelmallista kaksoisuraa. Ohjeiston tavoitteena on myös ohjata lajeja kiinnittämään omaa toimintaansa urheiluakatemioihin ja valmennuskeskuksiin tavoitteena toimiva kansainvälisen vertailun kestävä huippu-urheiluverkosto.

– Lisärahoitus urheiluakatemia- ja valmennuskeskustoiminnan kehittämiseen on hieno tilaisuus nostaa edelleen toiminnan laatua. Se tuo myös meille kaikille toimijoille velvollisuuden osoittaa toiminnan vaikuttavuus. Lisärahoituksesta merkittävin osuus suunnataan valmentautumista edistävän asiantuntijatoiminnan kehittämiseen ja tämä vaatii hyvää yhteistyötä valmentajien ja urheilun eri osa-alueiden asiantuntijoiden välille, toteaa urheiluakatemiaohjelman johtaja Antti Paananen

Urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkosto sitoo yhteen urheilijoita yläkouluikäisistä huippuvaiheen urheilijoihin, valmentajia ja asiantuntijoita, seuroja ja lajiliittoja sekä oppilaitoksia. Urheiluakatemiaverkosto mahdollistaa urheilijan kaksoisuran eli valmentautumisen ja opiskelu- tai työuran yhdistämisen tai ammattilaisuuden urheilussa. Suomalainen kaksoisuramalli alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään.

 

Lue lisää aiheesta