Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
17.03.2020 | Seuratoiminta

Seuratoiminta ja koronavirus

Päivitetty 14.5.2020 klo 14

Suomen hallitus päätti 16.3.2020 uusista suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.  Olympiakomitea noudattaa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön ja ulkoministeriön linjauksia ohjeistuksessaan. 

Tukea liikunta- ja urheiluseuroille sekä liikunnan koulutuskeskuksille koronapandemian haittojen lieventämiseksi

Koronapandemia on vaikeuttanut paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen sekä liikunnan koulutuskeskusten toimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koronatilanteessa näitä organisaatioita erityisavustuksilla. Avustushaku alkaa 30. huhtikuuta ja hakuaikaa on jatkettu niin, että se päättyy 19.5.2020 klo 16.15. OKM:n tiedote: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tukea-liikunta-ja-urheiluseuroille-seka-liikunnan-koulutuskeskuksille-koronapandemian-haittojen-lieventamiseksi

Koronaviruksen vaikutus seurojen toimintamaksuihin 

Olympiakomitea toivoo, että seurat koetaan yhteisöinä, joiden jäsenet yhdessä kantavat vastuun tässä vaikeassa tilanteessa. Yhdistyslakiin perustuen seuran sääntöjen mukaisia jäsenmaksuja ei tarvitse palauttaa.

Urheiluseurat ovat peruuttaneet harjoituksia ja tapahtumia. Esitämme alla vaihtoehtoja toimintamaksuihin yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti, ellei seuralla ole omia ohjeita eikä asiasta ole muuta sovittu (esimerkiksi toimintaan osallistumisen ehdoissa): 

  • Toimintamaksua ei tarvitse palauttaa, jos harjoitukset ja tapahtumat siirretään myöhempään ajankohtaan tai järjestetään vaihtoehtoista toimintaa. 
  • Toimintamaksun lähtökohtana on toiminnan kustannusten jakaminen osallistujien kesken. Toimintamaksun osittainen palauttaminen voi tulla kysymykseen, jos harjoitukset ja tapahtumat perutaan kokonaan. Jos harjoitus tai tapahtuma peruuntuu, seura voi säästää joissakin kustannuksissa. Tällöin mahdollinen säästö saattaa tulla palautettavaksiHarjoituksen ja tapahtuman järjestämisen kulut ovat pääosin kiinteitä, jolloin palautettavaa ei yleensä synny. 
  • Force majeure eli ylivoimainen este voi olla ääritapauksessa peruste siihen, että seura pitää toimintamaksut kokonaan, vaikka harjoitus tai tapahtuma olisi peruttu 

Yllä ei käsitellä seuran harjoittamaa elinkeinotoimintaa. Olympiakomitea suosittelee, että seurojen kannattaa jatkossa kirjata toimintamaksujen palauttamisen periaatteisiin ohjeet siitä mitä tehdä, jos epidemia tai pandemia peruuttavat seuran toimintaa. 

Koronaviruksen vaikutus lajiliittojen ja seurojen sääntömääräisen kokouksen järjestämiseen 

Eduskunta on hyväksynyt lain, jolla voidaan väliaikaisesti poiketa yhdistyslain määräyksistä koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi. Laki helpottaa yhdistysten toimintaa sallimalla seuraavat poikkeukset yhdistyslakiin:

  • Sääntöjen estämättä yhdistyksen kevätkokous voidaan pitää 30.9. 2020 mennessä.
  • Yhdistyksen hallituksen päätöksellä etäosallistumien yhdistyksen kokoukseen on mahdollista, vaikka etäosallistumismahdollisuutta ei ole mainittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt etäosallistumista sääntelevää äänestys- ja vaalijärjestystä.
  • Yhdistyksen hallituksen päätöksellä sääntöjen estämättä yksityinen henkilö voi käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä.
  • Yhdistyksen hallituksen päätöksellä myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan yhdistyksen valtuutettujen kokouksessa.
  • Valtakirjoilla äänimäärä voi olla enintään 10 % kokouksessa edustettujen äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta.
  • Hallitus voi päättää, että 30.9. 2020 mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikko ennen kokousta.
  • Kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Yhdistyksen kokouksen siirtäminen ja sen järjestäminen etäyhteyksin on siis mahdollista poikkeustilan aikana. Päätöksen tekee hallitus. Kymmenen henkilön kokoontumisrajoitus on voimassa 1.6. 2020 saakka, jonka jälkeen on mahdollista järjestää alle 50 hengen yhdistyksen kokous. Jotkut yhdistykset ovat suosiolla siirtäneet kevätkokouksen syyskokouksensa yhteyteen. Poikkeuslain taustalla olevan hallituksen esityksen mukaan tämä on ilmeisesti myös mahdollista, mutta suosittelemme yhdistyksiä harkitsemaan myös kevätkokouksen järjestämistä etäyhteyksin, jos kokouksessa ei ole esimerkiksi odotettavissa monimutkaisia äänestyksiä.

Fyysiseen kokoukseen osallistuminen on edelleen jäsenen oikeus, mutta suosittelemme, että mikäli kokous päätetään järjestää, jäsenistöä kannustetaan osallistumaan etänä. Valtakirjojen käyttömahdollisuuden laajennuksen tarkoituksena on vähentää fyysiseen kokouksen osallistuvien henkilöiden määrää. Valtakirjojen käytön laajentamisesta päättää hallitus.

Hallituksen päätöksellä kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokouksen määräpäivään mennessä, joka voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.   Ilmoittautumisen tarkoituksena on selvittää hallitukselle, kuinka moni osallistuu fyysiseen kokoukseen ja kuinka moni etänä. Tämä helpottaa kokouksen käytännön järjestämistä.

Esimerkki:  Yhdistyksen kokous on 20.5. Kokouskutsu pitää lähettää sääntöjen mukaan 14 päivää ennen kokousta eli 6.5. Hallitus päättää, että kokoukseen on ilmoittauduttava ennakkoon ja viimeistään kaksi päivää ennen kokousta eli 18.5.. Ensimmäinen ilmoittautumispäivä on tällöin 13.5. ja kokouskutsu pitää tässä tilanteessa lähettää jo 4.5. eikä 6.5.

Kirjanpitolautakunnan yleinen poikkeuslupapäätös

Kirjanpitolautakunnan yleinen poikkeuslupapäätös tilinpäätöksen laatimisajan pidentämisestä.

Liikuntaa ja urheilua koronaviruksen ehdoilla 

Liikunnan ja urheilun harrastamisessa on huomioitava, että julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön. Lisäksi suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Kannustamme uusin toimintatapoihin ja luoviin ratkaisuihin. Suosittelemme omatoimista liikuntaa huomioiden viranomaisten asettamat rajoitteet. Valmentajat voivat antaa ohjeita kotiharjoitteluun tai järjestää harjoituksen etäohjauksessa. Luonnossa tapahtuva liikkuminen tarjoaa monia mahdollisuuksia.

Toiminnan kehittämiseen on nyt hyvä tilaisuus. Olympiakomitean verkkosivuilta löytyy monia työkaluja erilaisiin kehitystarpeisiin. Tähtiseuraohjelman verkkotyökalu mahdollistaa etätyöskentelyn myös seurakehittämisessä. Tutustu täältä verkkotyökaluun.

 

Lisätietoa:

Päivitämme tälle sivustolle informaatiota seuratoiminnasta. Lisätietoja saat myös Olympiakomitean Seuratoiminnan help deskistä.