Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
24.03.2020 | Olympiakomitea

Liikunnan yhteinen ääni kevään 2021 kuntavaaleihin

Kilpailu huomiosta vaalien alla on kovaa, joten vain yhteinen ääni voi kantaa pitkälle. Liikkujan polku -verkoston yhteinen vaikuttaminen sekä kunta- että eduskuntavaalien alla on koettu tehokkaaksi ja sen avulla on saatu nostettua liikuntateemojen painoarvoa.

Liikkujan polku -verkoston vaikuttamisteemaryhmä keräsi listan ehdotuksia kuntavaaleissa esille nostettaviksi teemoiksi, minkä jälkeen koko verkosto ja laajempi urheiluyhteisö osallistettiin lopullisten teemojen valintaan. Uskomme, että viisaus ja voima on verkostoissa, joten prosessissa on haluttu varmistaa, että jokainen organisaatio saa äänensä kuuluville teemojen valinnassa. Mahdollisuuksia on ollut tarjolla sekä sähköisesti että kohtaamisissa.

 

Äänestys oli käynnissä 20.2.-5.3. Osallistujatahoja pyydettiin antamaan äänensä 3-5 esitetylle teemalle. Alla kootusti suosituimmat teemat ja ehdotusta äänestäneiden osuudet:

  • Liikunnan, liikkumisen ja ulkoilun edistäminen kirjataan kunnan hyvinvointityön strategiseksi painopisteeksi, 64%
  • Yhdistystoiminnan elinvoimaisuus on turvattava, 44%
  • Lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen, 41%
  • Laadukas liikunnan palveluketju ja sujuva yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa, 39%

 

Äänestäjäjoukko koostui noin eri 40 tahon edustajista: lajiliitoista, kansanterveysjärjestöistä, muista liikuntajärjestöistä, liikunnan aluejärjestöistä, kunnista ja myös muutamista seuroista. Kaikkiaan ääniä annettiin 61, mutta osa vastauksista annettiin nimettömänä.

Tarkastellessa äänestyksen tuloksia toimijaryhmittäin ilmenee, että suosituimmat teemat nousivat vahvasti esille kaikissa ryhmissä. Yllä mainittujen teemojen lisäksi nousivat myös kunnan liikuntapalveluiden turvaaminen (38%) ja harrastamisen mallin toteuttaminen kunnissa (31%), jota painottivat erityisesti kunnat ja lajiliitot. Lajiliittojen vastauksissa korostui myös ammattilaisuuden lisääminen seurojen ja yhdistysten vapaaehtoisten rinnalle (21%). Koulutusjärjestelmän liikuntaolosuhteiden kehittäminen nousi esille erityisesti kuntien ja liikuntaa edistävien järjestöjen vastauksissa (26%).

Äänestyksen tuloksia tarkasteltiin 6.3. Sporttitalolla kaikille avoimessa tilaisuudessa.   Ylivoimaisesti suosituin kirjaus (Liikunnan, liikkumisen ja ulkoilun edistäminen kirjataan kunnan hyvinvointityön strategiseksi painopisteeksi) päätettiin nostaa ”yläteemaksi”, jota konkretisoidaan erityisesti yhdistystoiminnan elinvoimaisuuteen, lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan edistämiseen sekä liikunnan palveluketjun toteutumiseen liittyvien tavoitteiden kautta. Muitakaan esitettyjä teemoja ei jätetä hyödyntämättä, vaan niistä muodostuu laajempi valikko, josta voidaan kuntakohtaisesti löytää keskeisiä kehittämisalueita.

Teemoille nimettiin vastuuhenkilöt, joiden johdolla niiden sisältöä työstetään eteenpäin kiinnostuneiden kanssa viime kuntavaalien taustamuistioiden tapaan. Työstössä hyödynnetään verkostoon kuuluvia ja ulkopuolisia asiantuntijatahoja.

Muistiot toimivat pohjana vaalimateriaaleille, joita tehdään yhteydenpitoon poliittisten tahojen kanssa sekä viestintään järjestö- ja kuntatasolla sekä laajemmin suurelle yleisölle.

 

Lisätietoja:

Yhteiskuntasuhteiden erityisasiatuntija Karoliina Ketola, p. 040 587 6650

Lue lisää aiheesta