Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
30.03.2020 | Seuratoiminta | Uutinen

Tampereen kaupunki ja Tappara kehittävät Lasten Liikkeen toimintamallia

Keskeistä on toimiva molemminpuolinen yhteistyö.

Suomen Olympiakomitea, Tampereen kaupunki ja Tappara kehittävät yhdessä Lasten Liikkeen toimintamallia Tampereella. Molemmille sekä Tampereen kaupungille että Tapparalle on myönnetty Lasten Liike -tunnus käyttöön. Hyvät kokemukset tämän kauden pilotoinnista näkyvät konkreettisesti tamperelaisille koululaisille laajemmin jo ensi lukuvuoden alussa.

Tampereen kaupunki on yksi Lasten Liikkeen kehittäjäkumppaneista. Tampereella on rakennettu mallia, jossa yhteistyössä kaupungin ja palveluntuottajien kanssa lisätään avointa ja laadukasta liikunnallista harrastustoimintaa päiväkotien ja koulujen toiminnan yhteyteen. Lasten Liike -toiminta on innostavaa, hyvin suunniteltua ja turvallista osallistua.

– Kuntatoimijana meillä on tavoitteena liikkumisen ja harrastamisen edistäminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Lasten Liike -toiminta tukee hyvin kaupungin strategisia tavoitteita, kuten hyvinvoinnin jakautumista tasaisesti, kertoo erikoissuunnittelija Sannamaria Ahola Tampereen kaupungilta.

Maksuttomalla ja yhteisöllisellä harrastustoiminnalla vähennetään kaupungin alueiden välisiä lasten ja nuorten hyvinvointieroja.

– Koko kaupungin strategiassa on myös vahvasti mukana koululaisten fyysisen aktiivisuuden ja vapaa-ajan liikunnan lisääminen. Tähän tarpeeseen Lasten Liike vastaa, sanoo Ahola.

Laatua toimintaan kriteerein ja koulutuksella

Käytännössä Tampereen kaupunki kouluttaa Hämeen Liikunnan ja Urheilun kanssa koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajiaan sekä palveluntuottajien eli seurojen ohjaajia lasten liikuntaan.

– Tarjolla on lasten liikunnan peruskoulutus aloitteleville ja kokeneemmille ohjaajille. Seuroissa on paljon ammattivalmentajia, jotka kaipaavat lisäoppia harrasteliikunnan ja erilaisin rajoittein tai motiivein liikkuvien lasten ohjaamiseen, Ahola toteaa.

Myös liikunnallisen harrastustoiminnan Lasten Liike laatukriteerit (PDF) nostetaan näkyville aina koululaisille ja heidän vanhemmilleen asti.

– Yhteiset laatukriteerit antavat yhteistä suuntaa koko toiminnalle ja myös ulospäin näymme enemmän, toteaa harrastekoordinaattori Juho Tukia Tappara ry:stä, joka on yksi Tampereen Lasten Liike -toiminnan palveluntuottajista.

Molemminpuolinen yhteistyö kaupungin ja seuran välillä

Tapparassa kehitetään vahvasti matalan kynnyksen harrastustoimintaa, joka sijoittuu koulujen iltapäiviin tai jopa ennen koulupäivää. Tapparan kerhot ovat monipuolisia liikunnallisia kerhoja alakouluikäisille.

– Lapsia osallistetaan toimintaan vahvasti, esimerkiksi pelaamme lasten toivepelejä. Ammattiohjaajan tehtävä on monipuolistaa ja tuoda uusia juttuja harjoitteluun.

– Tavoitteena on liikunnan ilo, yhdessä tekeminen ja sosiaalisten taitojen oppiminen, Tukia listaa.

Kouluilla olevien monipuolisten harrastusryhmien lisäksi Tapparassa on käynnistetty jääkiekon harrastusjoukkuetoimintaa iltapäiviin yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

– Harrastusjoukkue mahdollistaa lapselle ja nuorelle jääkiekkoharrastuksen pari kertaa viikossa iltapäivisin heti koulupäivän jälkeen lähellä omaa koulua. Harrastusjoukkuetoimintamallia kehitetään ja tavoitteena on laajentaa sitä syksyllä 2020 useammalle jäähallille Tampereella, Tukia kertoo.

Seuratoimijalle Lasten Liike on tuonut ratkaisuja myös harrastustoiminnan organisointiin ja hallinnointiin.

– Lasten Liikkeen kautta asian toteuttaminen on tehty seuralle helpoksi, esimerkiksi saimme Suomisport palvelun käyttöön. Se on eriomainen juttu, Tukia sanoo.

Toimiva yhteistyö kaupungin kanssa on Tukion mukaan aivan keskeistä kyseisessä toiminnassa.

– Jotta pystymme kehittämään toimintaa koulujen iltapäivien yhteyteen, niin meiltä seuroilta vaaditaan resurssointia ja aktiivista otetta, Tukia täsmentää.

Tampereen kaupunki näkee Tapparan panostukset asiaan positiivisena.

– Meillä on poikkeuksellisen hyvä molemminpuolinen yhteistyö Tapparan kanssa. On hienoa, että iso seuratoimija alueella on omassa strategiassaan halunnut panostaan matalan kynnyksen liikuntaan. Keskeistä on, että Tapparalla on oma koordinaattori, joka on kehitystyössä ideoimassa, ja jolla on kokonaisuus hallussa, Ahola kiittelee.

Ahola kehottaakin seuratoimijoita pohtimaan uudenlaista toimijuutta kuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

– Tässä on paljon mahdollisuuksia seuroille, kun he pysähtyvät asian äärelle ja ovat valmiita uudenlaisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen yhteistyössä.

Lasten Liike laatukriteerit (PDF)

Lue lisää aiheesta