Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
31.03.2020 | Olympiakomitea

Arkiliikunta tavoitteelliseksi tulevaisuuskuvaksi

Liikkujan polku -verkosto avasi webinaarissaan kestävän kehityksen ja ympäristövastuun ajankohtaista teemaa. Puheenvuorojen aiheena oli mm. miten ilmastonmuutos haastaa miettimään harrastusliikennettä ja kulkutapoja, ja kuinka liikunta voi olla osa ratkaisuja.

 

Kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan keinoin tutkitaan parhaillaan laajassa STYLE-hankkeessa, jota koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Viime vuonna käynnistyneen hankkeen johtaja, professori Petri Tapio kuvasi minkälaisia liikunnallisen elämäntavan esteitä ja hidasteita ja toisaalta ratkaisuja hankkeen työpajoissa on löydetty.

– Huomiota herättävää oli arkiaktiivisuuden korostuminen sekä ongelmankuvauksessa että visioissa ratkaisujen löytämiseksi. Autoilusta puhuttiin todella paljon. Miten ihmiset saadaan oikeasti irrottamaan otteensa autonratista ja kävelemään ja pyöräilemään tai hyödyntämään joukkoliikennettä, johon yhdistyy luontevasti liityntäkävely.

Esteisiin ja hidasteisiin vaikuttavia juurisyitä listattiin satoja. Sanapilvet täyttyivät mm. kapea-alaisesta ajattelusta, passivoivasta teknologiasta, huonosti suunnitellusta infrastruktuurista ja taloudellisesta epätasa-arvosta kertovista syistä.

Tämän jälkeen juurisyyt ryhmiteltiin ja käännettiin neljäksi positiiviseksi ja tavoitteelliseksi tulevaisuuskuvaksi, joita edistetään. Visiot ovat: 1. Päätöksentekoa ohjaavaa tietoa arkiliikunnan hyödyistä on saatavilla, 2. Tuotteiden, palveluiden, yhdyskuntarakenteen fyysisen ympäristön suunnittelu ja liiketoiminta edistävät kokonaisuutena arkiliikuntaa. 3. Liikunta on luonteva osa arkea, ei erillinen saareke, 4. Liikkuminen on elämäntapa, joka kuuluu kaikille.

 

Seura STYLE-pilottina

STYLE-hankkeen eräänä ruohonjuuritason pilottina on jyväskyläläinen juniorijääkiekkoseura JYP Juniorit. Alkuvuonna julkistetusta yhteistyöstä kertoi toiminnanjohtaja Lauri Karhunen. Pilotoinnissa kyse on toimintatutkimuksesta, jonka tavoitteena on lisätä liikunta-aktiivisuutta ja edistää kestäviä kulkutapoja.

– Taustalla on se todettu ongelma, että seuraharrastaminen ei yksin riitä kokonaisliikuntamäärien saavuttamiseen. Samanaikaisesti tiedostetaan huoli ilmastonmuutoksesta ja halutaan kantaa siitä omaa vastuuta.

Hankkeen ensimmäiset mittaukset ja haastattelut on tarkoitus käynnistää alkusyksystä. Työn alla on valmennuskäytäntöihin sisältyvän liikuntakasvatusyhteistyön ja -osaamisen kehittäminen, johon JYP Juniorit haluaa panostaa ydintehtävän rinnalla.

Kulkutapojen muuttamisessa fiksummiksi on tarkoitus yhteistyötä Jyväskylän kestävän kehityksen yhdistyksen ja Jyväskylän Pyöräilyseuran kanssa. Toimintatutkimus jatkuu ainakin 2023 vuoteen ja mahdollisesti kaksi vuotta sen jälkeen. Kenties silloin yhtenä valmentamisen menetelmänä on kestävä harrastuksiin liikkuminen?

 

Vinkki: Tutustu urheiluseurojen omaan Kestävän Kehityksen valmentajaan, KEKE-koutsiin. KEKE-koutsi sivustolla on vinkkejä ja seurojen esimerkkejä fiksumpaan liikkumiseen sekä muihin seura-arjen toimintatapoihin. 

 

Kestävä kehitys ja ympäristövastuu: liikunta- ja urheiluyhteisö osana ratkaisua