Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
04.05.2020 | Seuratoiminta

Yhdistysten kokousten pitämiseen helpotuksia

Eduskunta on hyväksynyt lain, jolla voidaan väliaikaisesti poiketa yhdistyslain määräyksistä koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi. Laki helpottaa yhdistysten toimintaa sallimalla seuraavat poikkeukset yhdistyslakiin:

  • Sääntöjen estämättä yhdistyksen kevätkokous voidaan pitää 30.9. 2020 mennessä.
  • Yhdistyksen hallituksen päätöksellä etäosallistumien yhdistyksen kokoukseen on mahdollista, vaikka etäosallistumismahdollisuutta ei ole mainittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt etäosallistumista sääntelevää äänestys- ja vaalijärjestystä.
  • Yhdistyksen hallituksen päätöksellä sääntöjen estämättä yksityinen henkilö voi käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä.
  • Yhdistyksen hallituksen päätöksellä myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan yhdistyksen valtuutettujen kokouksessa.
  • Valtakirjoilla äänimäärä voi olla enintään 10 % kokouksessa edustettujen äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta.
  • Hallitus voi päättää, että 30.9. 2020 mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikko ennen kokousta.
  • Kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Yhdistyksen kokouksen siirtäminen ja sen järjestäminen etäyhteyksin on siis mahdollista poikkeustilan aikana. Päätöksen tekee hallitus. Kymmenen henkilön kokoontumisrajoitus on voimassa 1.6. 2020 saakka, jonka jälkeen on mahdollista järjestää alle 50 hengen yhdistyksen kokous. Jotkut yhdistykset ovat suosiolla siirtäneet kevätkokouksen syyskokouksensa yhteyteen. Poikkeuslain taustalla olevan hallituksen esityksen mukaan tämä on ilmeisesti myös mahdollista, mutta suosittelemme yhdistyksiä harkitsemaan myös kevätkokouksen järjestämistä etäyhteyksin, jos kokouksessa ei ole esimerkiksi odotettavissa monimutkaisia äänestyksiä.

Fyysiseen kokoukseen osallistuminen on edelleen jäsenen oikeus, mutta suosittelemme, että mikäli kokous päätetään järjestää, jäsenistöä kannustetaan osallistumaan etänä. Valtakirjojen käyttömahdollisuuden laajennuksen tarkoituksena on vähentää fyysiseen kokouksen osallistuvien henkilöiden määrää. Valtakirjojen käytön laajentamisesta päättää hallitus.

Hallituksen päätöksellä kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokouksen määräpäivään mennessä, joka voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.   Ilmoittautumisen tarkoituksena on selvittää hallitukselle, kuinka moni osallistuu fyysiseen kokoukseen ja kuinka moni etänä. Tämä helpottaa kokouksen käytännön järjestämistä.

Esimerkki:  Yhdistyksen kokous on 20.5. Kokouskutsu pitää lähettää sääntöjen mukaan 14 päivää ennen kokousta eli 6.5. Hallitus päättää, että kokoukseen on ilmoittauduttava ennakkoon ja viimeistään kaksi päivää ennen kokousta eli 18.5.. Ensimmäinen ilmoittautumispäivä on tällöin 13.5. ja kokouskutsu pitää tässä tilanteessa lähettää jo 4.5. eikä 6.5.

 

Linkki lakiin (PDF)

 

Lisätiedot:

Petri Heikkinen, erityisasiantuntija, petri.heikkinen@olympiakomitea.fi

Rainer Anttila, järjestöpäällikkö, rainer.anttila@olympiakomitea.fi