Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
26.05.2020 | Olympiakomitea

Korona-avustushaut päättyivät − päätökset touko-kesäkuun aikana

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koronatilanteessa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoita ns. korona-avustuksilla. Lisätukea myönnetään toimintaan, jonka harjoittamista ovat vaikeuttaneet tai estäneet koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset 13.3.−31.5.2020. Liikunnan osalta avustushaut päättyivät 22. toukokuuta.

Liikunta-alalle haettiin tukea yli 25 miljoonaa euroa

Liikunta- ja urheilueurojen toiminnan turvaamiseen haettiin tukea yli 25 miljoonaa euroa. Hakemuksia saatiin yhteensä 1008 kappaletta. Tukea haettiin koronasta aiheutuvien haittojen lieventämiseen ja todennettujen kulujen kattamiseen, kuten palkkakustannuksiin, vuokriin ja saamatta jääneisiin tapahtumatuottoihin. Haetut summat vaihtelivat alle tuhannesta eurosta yli 200 000 euroon. Päätökset avustuksista pyritään tekemään kesäkuun aikana.

Liikunta- ja urheiluseurojen vaihtoehtoiseen toimintaan tarkoitettua avustusta haki 314 seuraa. Hakemusten yhteisarvo on 2,6 miljoonaa euroa. Tukea haettiin etävalmennuksen ja -ohjauksen järjestämiseen liittyviin kustannuksiin, kuten palkkakuluihin ja laitehankintoihin. Aluehallintovirastot pyrkivät tekemään päätökset tuen saajista kesäkuun puoleen väliin mennessä.

Ylimmän tason kilpasarjoille ja lajiliitoille suunnattua avustusta hakivat kaikki keskeiset palloilusarjoja järjestävät liitot sekä yksilölajeista Suomen hiihtoliitto. Hakemukset pyritään käsittelemään kesäkuun alkuun mennessä.

Valtakunnallisille liikunnan koulutuskeskuksille suunnattua avustusta hakivat kaikki 11 koulutuskeskusta. Tukea haettiin yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Tuki on tarkoitettu koronaviruksen aiheuttaman alijäämän kompensointiin. Päätökset koulutuskeskusten osalta pyritään tekemään toukokuun aikana.

Määrärahoista päätettiin lisätalousarviossa

Hallitus esitti toisessa lisätalousarviossaan lisämäärärahaa, joilla helpotetaan koronasta kärsiviä kulttuurin ja liikunnan toimialoja. Eduskunta hyväksyi toisen lisätalousarvion 24. huhtikuuta.

Kulttuurin ja taiteen avustuksiin myönnettiin 40,3 miljoonan euron, taiteen perusopetuksen avustuksiin 3 miljoonan euron ja liikunnan avustuksiin 19,6 miljoonan euron määrärahalisäys. Huhtikuun lopussa käynnistyneet korona-avustushaut liittyivät näihin määrärahalisäyksiin.


Lähde ja lisätiedot:

opetus- ja kulttuuriministeriö

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kulttuuri-liikunta-ja-nuorisoalan-korona-avustushaut-paattyivat-paatokset-touko-kesakuun-aikana

Lue lisää aiheesta