Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
05.06.2020 | Olympiakomitea

Liikunta ja urheilu kaksoisesteen yli – toimintaedellytykset varmistettava budjettiriihessä

Koronaesteen jälkeen liikunnalla ja urheilulla on haasteena rahapelituottojen alenemisen este. Molemmista tulee voida ja voidaan päästä yli, jotta liikunnalla ja urheilulla on jatkossakin mahdollisuus lisätä yhteiskunnassamme terveyttä, hyvinvointia, elämyksiä ja yhteenkuuluvuutta.

Olympiakomitea esitti kuulemisessa ja lausunnossaan 2.6. sivistysvaliokunnalle toimia liikunnan ja urheilun toimintaedellytysten turvaamiseksi koronapandemian jälkihoidossa.  Olennaista on edetä ripeästi rajoituksien purkamisessa heti pandemiatilanteen sen salliessa, tukea liikuntaa ja urheilua taloudellisesti kriisin yli sekä varmistaa pitkällä aikavälillä se, ettei rahoituspohja romahda rahapelituottojen alenemisen myötä.

Olympiakomitean maaliskuussa toteuttama alustava kysely osoitti, että koronapandemian välittömät vaikutukset liikunnan ja urheilun kentälle olivat toukokuun loppuun ulottuvalla ajanjaksolla yli 80 miljoonaa euroa. Valtion liikuntaneuvoston laajempi selvitys kriisin vaikutuksista liikuntaan ja urheiluun valmistuu kesäkuun puolivälissä. Kriisillä tulee olemaan huomattavia välillisiä vaikutuksia myös pitkällä aikavälillä. Selvää on, että vaikutukset ovat mittavat ja uhkaavat koko toimialaa.

 

Lausunnossaan Olympiakomitea esitti toimia liikunnan ja urheilun toimintaedellytyksien turvaamiseksi:

Valtioneuvoston periaatepäätöksen päivittäminen ja yli 500 henkilön urheilutapahtumien mahdollistaminen poikkeusjärjestelyin 1.7. alkaen ulkotiloissa.

Urheilutapahtumien peruuntumiset heijastuvat laajasti myös muuhun yhteiskuntaan. 500 henkilön rajoitusta tulee soveltaa niin, että tapahtumanjärjestäjillä on mahdollisuus järjestää erityisjärjestelyin 1.7. alkaen suurempiakin tapahtumia ulkoilmassa, kun esimerkiksi suuria tiloja voidaan jakaa alueisiin. Tapahtumien osalta tulee voida luottaa järjestäjien harkintaan ja kykyyn järjestää turvallisesti urheilutapahtumia, kuten otteluita ja kilpailuja.

 

Lisätalousarvio liikunnan ja urheilun kesä-elokuun vaikutuksien ja menetyksien kompensoimiseksi.

Lisätalousarvio 2:ssa korvattiin menetyksiä maalis-toukokuun osalta. Toukokuun loppuun asti aiheutuneiden vaikutuksien kompensoimiseksi myönnettiin 19,6 miljoonan euron suuruinen tukipaketti, josta merkittävin osa kohdennettiin seuroille ja liikunnan koulutuskeskuksille. Kesä-elokuun osalta tullaan tarvitsemaan huomattavasti suurempi tukipaketti, jotta toimialan elinvoimaisuus voidaan varmistaa. Olympiakomitean arvion mukaan seuraavassa kriisitukeen keskittyvässä lisätalousarviossa tukea tulevat tarvitsemaan erityisesti lajiliitot ja liikuntajärjestöt.

 

Rahapelivoittovarojen laskusta aiheutuvan pitkän aikavälin rahoitusongelman ratkaisu syksyn budjettiriihessä.

Pitkän aikavälin rahapelituottoja koskevan rahoitusongelman ratkaisu budjettiriihessä on olennainen, jotta tulevina vuosina liikuntatoimialalla on edellytykset jälleenrakennukseen. Jotta kriisistä voidaan selvitä, on pidettävä kiinni hallitusohjelmassakin todetusta Veikkauksen tuloutuksen aleneman kompensoimisesta. Ongelma koskee muitakin toimialoja kuin liikuntaa. Liikunnalle ongelma on kuitenkin suhteessa suurin, koska liikunnan budjetista suhteellisesti suurin osa katetaan rahapelivoittovaroista (92 % tällä hetkellä).

 

Olympiakomitea oli 2.6. eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana ja jätti lausunnon aiheesta.

 

Lisätiedot:

 

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle koronan vaikutuksista

Olympiakomitean vastaukset exit-työryhmän kuulemiseen

 

Kv- ja yhteiskuntasuhdetiimin päällikkö Ilmari Nalbantoglu, p. 050 574 1112

Lue lisää aiheesta