Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
12.06.2020 | Seuratoiminta

Esitys Suomen mallista julki – urheiluseurat keskeisessä roolissa toimeenpanossa 

Valmistelutyöryhmä luovutti tänään esityksensä harrastamisen Suomen mallista tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle. Olympiakomitean näkemyksen mukaan harrastamisen malli tarvitaan, jotta jokaiselle lapselle ja nuorelle saadaan mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen helposti, koulupäivän yhteyteen.

Mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Harrastustoiminta koulupäivän yhteydessä mahdollistaa yhdenvertaisen harrastamisen mahdollisuuden ja antaa lapsille ja nuorille enemmän aikaa perheen, kavereiden ja koulutöiden parissa.

Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan käynnistämisessä urheiluseuroilla on keskeinen rooli. Valmistelutyöryhmässä mukana olleen Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salosen mukaan toteuttamisessa tulisi hyödyntää todetusti laadukasta toimintaa.

– Seurat tarjoavat jo nyt laajasti harrastustoimintaa. Mallin mukaisen harrastamisen tulee rakentua hyvien käytäntöjen pohjalle. Näin varmistamme lapsille ja nuorille taatusti laadukasta toimintaa. Laadukkaaseen toimintaan kuuluu turvallisuus. Se on harrastajien jakamaton oikeus ja koko toiminnan kestävä perusta: elleivät lapset ja nuoret koe harrastusta turvalliseksi, eivät he siellä kauaa pysy, Salonen painottaa.

 

Työryhmän luovuttama Suomen mallin kuvaus

Harrastamisen malli tiiviistettynä

  • Mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa harrastus koulupäivän yhteydessä.
  • Avainasemassa on lasten, nuorten, perheiden ja yhteisöjen osallistaminen. Pääpaino on lasten ja nuorten kuulemisessa, jotta harrastustarjonta saadaan vastaamaan heidän toiveitaan.
  • Harrastustoimintaa toteutetaan kuntien, koulujen ja harrastustoimintaa järjestävien tahojen tiiviillä yhteistyöllä. Valtakunnallinen kattavuus edellyttää koordinaatiovastuuta kunta- ja aluetasolla.
  • Mallin toteutuksessa on tarkoitus hyödyntää jo olemassa olevia ja hyväksi todettuja harrastuskäytäntöjä ja toimintatapoja. Opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtisi yhteisen tietopankin luomisesta, johon sisällytetään muuan muassa tieto hyvistä käytännöistä ja tukimuodoista.
  • Suomalaisen harrastamisen mallin rakentamisesta linjattiin hallitusohjelmassa.
  • Toteutukseen olisi työryhmän ehdotuksen mukaan käytettävissä v. 2020 5 milj. €, v. 2021 eteenpäin 14,5 milj. €/vuosi. Tämän lisäksi on tarkoitus säilyttää erillisenä nykymuotoinen koulujen kerhotoiminta, johon on vuonna 2020 varattu 2,8 milj. €.
  • Rahoitusta voisivat saada kunnat yksin tai yhdessä.

Lue lisää aiheesta