Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
15.06.2020 | Olympiakomitea

Missä mennään epäasiallisen käytöksen vastaisessa työssä?

Olympiakomitean hallitus päätti helmikuussa seuraavista uusista toimenpiteistä liittyen häirinnän ja muun epäasiallisen käytöksen kitkemiseen:

  • Käynnistetään yhdessä SUEKin kanssa selvitys mahdollisuudesta keskittää eettisten asioiden rikkomuksien tutkinta ja kurinpito
  • Selvitetään sovittelumenettelyn käyttöönotto
  • Selvitetään valmentajalisenssin käyttöönotto

Lisäksi jo aiemmin oli sovittu, että Olympiakomitea rakentaa yhdessä lajiliittojen kanssa Vastuullinen valmentaja- verkkokoulutuksen.

Kaikki toimenpiteet ovat osa urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman käytäntöön vientiä.

Eettisten asioiden rikkomusten tutkinta ja keskitetty kurinpito

Kurinpidon keskittämisen perusidea on nyt hahmotettu ja asiaan liittyvä kysely on lähetetty jäsenjärjestöille ja muille sidosryhmille.

– Kyselyyn saatujen vastausten ja kommenttien perusteella on selvää, että yhteisö kannattaa keskitetyn kurinpitojärjestelmän ja yhteisen säännöstön luomista vakavien eettisten rikkomusten osalta. Suurimmat haasteet liittyvät rajaukseen, minkälaisia asioita keskitetyn järjestelmän piiriin tulisi ja mitkä asiat jäsenjärjestöjen tulee edelleen itse ratkaista. Keskitetty järjestelmä on näillä näkymin otettavissa käyttöön vuoden 2021 alusta ja jäsenjärjestöjä sitovana vuoden 2022 alusta, kertoo Petri Heikkinen.

Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus valmistuu loppuvuodesta

Verkkokoulutuksen rakentaminen on hyvässä vauhdissa, ja kevään aikana on kuultu yli 50 lajiliittojen edustajien näkemyksiä sisältöön liittyen. Tavoitteena on, että noin 30 minuutin verkkokoulutus valmistuu syksyllä ja saadaan käyttöön vuoden 2021 alussa. Koulutus on tarkoitettu kaikille ohjaajille ja valmentajille lajista, valmennuskokemuksesta tai -taustasta riippumatta, niin vapaaehtoisille kuin palkatuillekin.

– Koulutuksen tavoitteena on lisätä urheilu- ja liikuntaväen tietoisuutta ja yhteistä ymmärrystä vastuullisesta ja hyvästä valmentamisesta sekä sitoutumista turvallisen toimintaympäristön edistämiseen omassa toiminnassaan. On jokaisen urheilijan, liikkujan, valmentajan, seuran, lajin ja koko urheilun etu, että edellytämme vastuunottamista ja -kantamista jokaiselta toimijalta. Tämän verkkokurssin suorittaminen on valmentajalta yksi vastuullisuusteko, joka parhaimmillaan johtaa rakentaviin keskusteluihin ja toimenpiteiden käyttöönottoon omassa seurassa ja lajin sisällä vastuullisen ja turvallisen toimintaympäristön edistämiseksi, toteaa Katja Kyckling.

Sovittelumenettelyä rakennetaan parhaillaan

Sovittelun toimintamallia luodaan asiantuntijoiden voimin ja mallia työstetään mm Seurakehittäjien tapaamisessa 8.-9.9. Tavoitteena on, että ongelmatilanteet pystytään ratkaisemaan jo alkuvaiheessa seuran sisäisin toimintatavoin. Monissa seuroissa onkin olemassa ongelmanratkaisuelin, mutta aina se ei riitä. Seurat tarvitsevat sovitteluun nykyistä enemmän tukea ja konkreettisesti se tarkoittaa ihmisiä, jotka ovat koulutettuja ja valmiita auttamaan tarvittaessa.

– Sovittelut voivat olla hyvin haastavia tilanteita, ja siksi on tärkeää saada yhteinen malli asioiden käsittelyyn. Tavoitteena on varmistaa, että urheiluyhteisössä toteutuu nopea, johdonmukainen, tasalaatuinen ja inhimillinen toimintatapa puuttua haastaviin ristiriitatilanteisiin, toteaa Pekka Nikulainen.

Valmentajalisenssin käyttöönotto

Valmentajalisenssejä tarkastellaan osana osaamisen tunnistamista. Yhteistyössä Suomisportin kanssa on käynnissä pilottitoimintaa, jossa haetaan toimivaa mallia valmentajan ja ohjaajan laaja-alaisen osaamisen tunnistamiseen. Ajatuksena on, että pilotin kokemusten myös voidaan tarkastella myös yhteistä lisenssijärjestelmää. Joissakin lajeissa kuten Koripallossa tällainen järjestelmä on jo käytössä.

Lue lisää aiheesta