Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
17.06.2020 | Olympiakomitea | Tiedote

Olympiakomitean kevätkokoustiedote 17.6.2020

Suomen Olympiakomitean kevätkokous hyväksyi Helsingissä 17.6.2020 Olympiakomitean vuoden 2019 vuosikertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen. Muita päätösasioita olivat hallitusvaalin ehdollepanotoimikunnan nimeäminen, uusien kumppanuusjäsenten hyväksyminen sekä Urheilun oikeusturvalautakunnan varapuheenjohtajan nimeäminen.

Kokouksessa kuultiin myös tilannekatsaus epäasiallisen käyttäytymisen ja häirinnän vastaisten uusien toimenpiteiden etenemisestä sekä käytiin läpi Olympiakomitean jäsenkyselyn tulokset. Kokouksen puheenjohtajana toimi Voimisteluliiton puheenjohtaja Kaisa Vikkula.

Tilikauden 2019 tulos 419 000 euroa oli hieman budjetoitua (400 000 euroa) parempi. Oman pääoman suunnitelmallisella vahvistamisella varaudutaan olympiavuosien aiheuttamiin menovaihteluihin ja tulevien vuosien taloudellisiin haasteisiin.

Timo Ritakallio ei aio jatkaa puheenjohtajana

Olympiakomitean nykyisen hallituksen toimikausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio ilmoitti kevätkokouksessa, että hän ei aio asettua ehdolle uudelle nelivuotiskaudelle hallituksen puheenjohtajaksi.

Kevätkokous päätti asettaa ehdollepanotoimikunnan valmistelemaan uuden hallituksen valintaa. Ehdollepanotoimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin Jukka Rauhala ja jäseniksi Tuija Brax, Olli-Pekka Karjalainen, Kalervo Kummola ja Riikka Taivassalo.

Ehdollepanotoimikuntaan nimetyt Olympiakomitean hallituksen nykyiset jäsenet Rauhala ja Karjalainen ovat ilmoittaneet, että eivät ole käytettävissä Olympiakomitean hallitukseen kuluvan toimikauden päättymisen jälkeen.

Olympiakomitean ja SUEKin selvitystyö

Olympiakomitea aloitti viime keväänä yhdessä Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kanssa selvityksen mahdollisuudesta keskittää eettisten asioiden rikkomuksien tutkinta ja kurinpito. Samassa yhteydessä selvitetään valmentaja- ja ohjaajalisenssijärjestelmän käyttöönoton mahdollisuudet sekä mahdollisuuden matalan kynnyksen ja nopean puuttumisen sovittelumenettelyn käyttöönottoon.

Kevätkokouksessa kuultiin yhteenveto selvityksien tilanteesta ja todettiin, että asiaan liittyviä päätöksiä tehdään marraskuun vuosikokouksessa.

Olympiakomitean jäsenjärjestöille tehdyn kyselyn mukaan valtaosa pitää yhteistä eettistä säännöstöä tarpeellisena ja kannattaa riippumattoman kurinpitoelimen perustamista. Kyselyyn vastanneista noin 80 % keskittäisi kurinpidon SUEKille. Keskeisimmät haasteet liittyvät selvityksen mukaan kurinpitoelimessä käsiteltävien rikkomusten määrittelyyn ja lajiliittojen oman kurinpidon asemaan.

Olympiakomitealle hyväksyttiin neljä uutta kumppanuusjäsentä

Kevätkokous hyväksyi Olympiakomitean kumppanuusjäseniksi Suomen Mas-wrestling liitto ry, Suomen Ballhockeyliitto ry, Suomen Hiihdonopettajat ry ja Suomen Jet Sport Liitto ry.

Kristiina Rintalasta Urheilun oikeusturvalautakunnan varapuheenjohtaja

Kevätkokous täydensi Urheilun oikeusturvalautakunnan puheenjohtajistoa nimittämällä Kristiina Rintalan varapuheenjohtajaksi lautakunnan nykyisen toimikauden loppuun 31.12.2023 saakka.

Oikeusturvalautakunnan toinen varapuheenjohtaja on Ilkka Lahtinen ja puheenjohtaja Timo Ojala. Varapuheenjohtajaksi aiemmin nimetty Pia Ek on muiden tehtävien vuoksi pois lautakuntatyöstä vuosina 2020-2021).

Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295.