Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
18.09.2020 | Seuratoiminta | Artikkeli

Joko teidän seura käyttää Lasten Liike -toimintamallia?  

Lasten Liikkeen unelma on, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua laadukkaaseen liikuntaharrastukseen. Tuota unelmaa kohti pyritään vahvistamalla harrastustoiminnan ohjaajien osaamista sekä tukemalla lasten liikunnan laatutekijöiden toteutumista 


L
asten Liike -toimintamallissa korostuu kaikille avoin liikunnan harrastaminen. Ryhmiin ovat tervetulleita kaikki lapset eikä liikunnallisia erityistaitoja tarvita. Mukaan tavoitellaan erityisesti niitä, joilla ei vielä ole liikuntaharrastusta.  


Lasten Liikkeen laatukriteerit perustuvat lasten liikunnan laatutekijöihin. Kriteerien tarkoituksena on tukea seurajohtoa toteuttamaan seurassaan laadukasta liikunnallista harrastustoimintaa. Laatukriteereistä valtaosan tulee toteutua, jotta Lasten Liikkeen laatutunnusta saa käyttää.  

Mukaan Lasten Liike -toimintaan ovat tervetulleita kaikki liikunnallisen harrastustoiminnan ohjaamisesta kiinnostuneet seurat! 

 

Lasten Liikkeen laatukriteerit – edellytys laatutunnuksen käytölle 

Lasten pitää voida harrastaa liikuntaa turvallisessa ja kasvua tukevassa ympäristössä. Ei ole yhdentekevää, millainen seura harrastusryhmiä pyörittää.   

Lasten Liike -laatukriteerit ohjaavat Lasten Liike -harrastusryhmien järjestämistä. Niihin kuuluu kolme kokonaisuutta:  

  1. Toiminnassa toteutuvat lasten liikunnan laatutekijät. Tärkeintä ovat ilo ja innostus.  
  2. Ohjaajina toimivat koulutetut ohjaajat.  
  3. Toiminta on hyvin suunniteltua ja organisoitua 

Kriteerien täyttyessä seura voi ottaa käyttöön Lasten Liike laatutunnuksen. Sitä hyödynnetään kaikkien niiden ryhmien markkinoinnissa, jotka täyttävät Lasten Liike -laatukriteerit. Tunnus voidaan esimerkiksi lisätä seuran nettisivuilla ryhmien rinnalle. Se on merkki toimintaan tulijalle mm. koulutetusta ohjaajasta, suunnitellusta kaudesta sekä hyvin organisoidusta toiminnasta.  

 

Toimintamallin hyödyt seuralle 

Lasten Liikkeen toimintamalli ja laatutunnus auttavat seuroja viestimään laadukkaasta liikunnallisesta harrastustoiminnasta. Vuonna 2019 tehdyn tutkimuksen mukaan 40 % suomalaisista tunnisti Lasten Liikkeen (Sponsor Insaight). Se tukee hyvin myös mm. kuntien ja seurojen välistä yhteistyötä.  

Lasten Liike -toiminnan viestintää ja markkinointia varten on luotu valmiita materiaaleja, jotka ovat vapaasti seurojen käytettävissä laatutunnuksen hakemisen jälkeen. Lasten Liike tarjoaa myös Suomisport-palvelun ilmaiseksi kaikille mukana oleville.  

lasten liikkeen sininen logo

Lasten Liike -laatutunnus on sininen Lasten Liike -logo. Se viestii perheille, kouluille, kaupungeille sekä kunnille toiminnan olevan laadukasta ja kaikki mukaan ottavaa sekä ohjaajan olevan koulutettu.  

 

Lisätietoja: 

Lasten Liike koulutus on edellytys laatutunnuksen käytölle. Koulutuksia järjestävät Liikunnan aluejärjestöt ympäri Suomea.
O
sallistumismaksu on noin 15€/henkilö. Tutustu koulutuskalenteriin täällä 

 

Lisätietoja Lasten Liikkeestä ja laatutunnuksesta löydät Olympiakomitean nettisivuilla www.olympiakomitea.fi/lastenliike  

Tutustu myös Lasten Liike -laatukriteereihin 

Apua aloittamiseen saa Lasten Liike -oppaasta. 

 

 Tule mukaan lisäämään iloa ja liikettä lasten päivään – Lasten Liike.

Lisätietoja löydät www.olympiakomitea.fi/lastenliike