Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
25.09.2020 | Olympiakomitea

Olympiakomitea sote-uudistuksesta: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen esille

Sote-uudistus on mahdollisuus entistä vaikuttavammalle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnalle, Olympiakomitea toteaa lausunnossaan STM:lle. Olympiakomitean lausunnossa painotetaan maakunnan vastuuta ja roolia väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, liikuntaneuvonnan palveluketjujen merkitystä sekä riittäviä rahallisia kannustimia kunnille ja maakunnille hyte-toiminnan järjestämiseksi.

Olympiakomitean erityisasiantuntija Matleena Livson nostaa esille erityisesti liikuntaneuvonnan palveluketjujen merkityksen.

– Olennaista on, että liikuntaneuvonnan palveluketjut toimivat, mikäli liikunta pysyy kunnan hallinnoimana ja sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy maakunnan hallinnoimaksi. Näihin liikuntaneuvonnan palveluketjuihin on hyviä käytäntöjä ympäri maata. On tärkeää, että hyvää toimintaa voidaan jatkaa ja vahvistaa uudistuksen jälkeenkin, Livson toteaa.

Livson korostaa resurssiohjauksen merkitystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

– Lakiehdotuksen mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kannustaisivat maakunnan rahoituksen hyte-kerroin ja kuntien vastaava hyte-lisäosa. Näiden tulisi olla kannustavia määrältään, jotta kunnilla ja maakunnilla on aito motiivi rakentaa liikuntaneuvonnan palveluketjuja ja muuta hyte-toimintaa hallintotasojen välille. Tämä tulisi nähdä investointina. Onhan tiedossa, että liian vähäisestä liikunnasta aiheutuu noin 550€ vuotuiset kustannukset asukasta kohti. Lasku on yli viisinkertainen verrattuna esimerkiksi kuntien liikuntatoimen nettokustannuksiin, Livson muistuttaa.

 

Olympiakomitean toimenpide-ehdotukset sote-uudistukseen liittyen:

1) Maakunnan roolia ja vastuuta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on aiheellista painottaa ja edelleen vahvistaa myös kirjauksissa. Lakiehdotuksen §7 tulisi sisältää kirjauksen siitä, että maakunnan on myös asetettava suunnittelussaan maakunnan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet.

2) Sote-palvelujen järjestämisen siirtyessä maakunnille liikuntaneuvonnan palveluketjut tulee organisoida siten, että yhteistyö palveluketjujen toteutuksessa sote-maakunnan ja kunnan välillä ja palveluketjujen muiden toimijoiden kuten järjestöjen kanssa on sujuvaa.

3) Hyte-kertoimen osuutta tulisi kasvattaa nyt suunnitellusta 1 prosentista isommaksi. Arvioimme, että vähintään noin 3 prosentin osuudella olisi kannustinvaikutus maakuntiin.

Tutustu Olympiakomitean lausuntoon täältä.

 

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Matleena Livson, p. 040 770 2924

Lue lisää aiheesta