Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
28.09.2020 | Seuratoiminta

Hae vuoden 2020 seurapalkintoja – urheiluseuroja palkitaan tänä vuonna kolmessa kategoriassa!

Urheiluseurat tekevät merkittävää valtakunnallista työtä harrastustoiminnan ja -mahdollisuuksien edistämiseksi. Palkintojen avulla Suomen Olympiakomitea haluaa kannustaa urheiluseuroja ja nostaa esiin seurojen merkittävää jokapäiväistä työtä.

– Tänä päivänä lasten, nuorten, aikuisten ja myös monen huippu-urheilijan liikkuminen tapahtuu hyvin suurelta osin urheiluseuroissa. Suomessa on yli 9 000 urheiluseuraa ja yhdessä ne muodostavat Suomen suurimman, yli miljoonan ihmisen, kansanliikkeen. Urheiluseurat tarjoavat harrastusmahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä kaikenikäisille ympäri Suomen. Seuratoiminta perustuu vahvasti vapaaehtoisuuteen, jota ilman liikuntaa ei tässä mittakaavassa Suomessa harrastettaisi, eikä kilpa- ja huippu-urheilua olisi. Urheiluseurojen merkityksellisyyden ja arvostuksen lisääminen on Olympiakomitealle tärkeää. Kannustuspalkintojen avulla pystymme ohjaamaan urheiluseuroille taloudellista tukea ja samalla nostamaan esiin seurojen arvokasta työpanosta sekä onnistuneita toimintatapoja, korostaa Olympiakomitean seuratoimintayksikön johtaja Jaana Laurila.

Vuonna 2020 seuroja palkitaan kolmessa kategoriassa: Vuoden lasten ja nuorten Tähtiseura, Vuoden aikuisliikunnan Tähtiseura sekä  kestävää kehitystä edistävä Fiksu seura.  Seurapalkintoja voi hakea  20.10.2020 asti.

Tähtiseura-laatuohjelma edistää entistä laadukkaampaa seuratoimintaa

Tähtiseura-laatuohjelma on toteutettu yhteistyössä Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen kanssa.  Laatuohjelman kautta seuroille avautuu oppimatka seuratoiminnan kehittämisen polulle. Ohjelma tarjoaa Tähtiseura-verkkopalvelun, mikä sisältää runsaasti erilaisia seuratoiminnan kehittämisen työkaluja. Laatuohjelma haluaa kannustaa seuroja kehittämään toimintaansa, jotta nämä voivat tarjota entistä parempaa seuratoimintaa harrastajilleen. Lisäksi oppi ja tuki muilta seuroilta matkan aikana edesauttaa seurojen välisiä verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia.

Ohjelma antaa seuroille mahdollisuuden tavoitella Tähtimerkkiä, joka on tunnus laadukkaasta ja esimerkillisestä seuratoiminnasta. Seura voi ansaita Tähtimerkin kolmesta eri osa-alueesta: lapset ja nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu. Tällä hetkellä ohjelmassa on mukana 540 Tähtiseuraa 45 eri lajista.

Tähtiseura-palkinnot vuonna 2020

Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten liikuntaharrastusten mahdollistaminen on tärkeää. Olympiakomitea ja Gasum haluavat palkita urheiluseuroja, jotka toimivat monipuolisen ja tasa-arvoisen harrastustoiminnan edistämiseksi. Palkintoa voivat hakea Tähtiseurat sekä urheiluseurat, jotka ovat matkalla Tähtiseuraksi. Voittajaksi valittu seura palkitaan 5 000 euron arvoisella lasten ja nuorten Vuoden Tähtiseura -palkinnolla. Tämän lisäksi jaossa on 14 kappaletta 1 000 euron arvoisia kannustuspalkintoja.

Aikuiset

Olympiakomitea palkitsee tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös aikuisliikuntaa edistävän Tähtiseuran. Aikuisliikunta on tärkeä seuratoiminnan osa-alue, jonka mahdollistaminen on liikunnan ja hyvinvoinnin kannalta merkittävää. Aikuisten liikunnan laatutekijät nostavat esiin jokaiselle liikkujalle soveltuvan harrastustoiminnan – liikuntaa voi harrastaa iästä ja taitotasosta riippumatta. Aikuisliikuntaan kannustava ja tätä seuratoiminnan osa-aluetta edistävä urheiluseura palkitaan 3 000 euron arvoisella Vuoden Tähtiseura -palkinnolla.

Fiksu seura -palkinto

Fiksu seura -palkinnolla halutaan palkita urheiluseura, joka toimii kestävää kehitystä edistäen. Olympiakomitea haluaa kannustaa urheiluseuroja tarkastelemaan ja kehittämään omaa toimintaansa entistä ympäristöystävällisemmäksi. Seuran fiksu toimintapa voi liittyä niin tapahtumiin, liikenteeseen ja kuljetuksiin kuin ekologisempiin ruokavalintoihin. Paras toimintapa palkitaan 2 000 eurolla.

Gasum mukana tukemassa seuratyötä

Energiayhtiö Gasum on yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa tukenut lasten ja nuorten seuratoimintaa vuodesta 2016 lähtien. Yritys näkee tärkeänä lasten ja nuorten monipuolisen ja laadukkaan seuratoiminnan edistämisen.

– Gasum on toiminut pitkäaikaisena yhteistyökumppaninamme seurojen vuosittaisessa palkitsemisessa. Kiitos, että olette mukana tukemassa suomalaista urheiluseuratoimintaa ja mahdollistamassa heidän arvokkaan työn tunnustamisen, toteaa Olympiakomitean seuratoimintayksikön johtaja Jaana Laurila.

Olemme ylpeitä pitkään jatkuneesta yhteistyöstä Olympiakomitean kanssa. Lasten ja nuorten seuratoiminnan tukeminen on tärkeää koko yhteiskunnan kannalta. Olen saanut itsekin nähdä lapseni harrastuksen kautta, miten aktiivinen seuratoiminta ja liikunta mahdollistavat kivan yhdessä olemisen kavereiden kanssa ja mielekkään harrastamisen viikoittaisista harjoituksista aina kilpailemiseen asti, sanoo Gasumin viestintäjohtaja Olga Väisänen.

 

Lisätietoja Vuoden 2020 seurapalkinnoista ja hakulomakkeet löytyvät täältä.