Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
08.10.2020 | Olympiakomitea

Kohti tasa-arvoisempaa liikuntaa ja urheilua

Olen jo vuosia yrittänyt päästä lajiliiton hallitukseen, edes ehdolle. Joka kerta törmään esteisiin, mikä tekee pelkästä ehdokkuudesta mahdottoman.”

”Olen ainut nainen seuramme hallituksessa. Joka kerta, jokaisessa kokouksessa puheenvuoroni katkaistaan, sen päälle puhutaan tai sen sisältö täysin sivuutetaan. Kahvinkeittovuoroon minua kyllä pyydetään.”

Naiset ovat vähemmistössä liikunnan ja urheilun päätöksenteossa. Suomalaisten lajiliittojen toiminnanjohtajista 26 prosenttia, hallituksen puheenjohtajista 13 prosenttia ja hallituksen jäsenistä 26 prosenttia on naisia. Suomen Olympiakomitea yhdessä Finlands Svenska Idrottin (FSI) kanssa haluaa muutosta näihin lukuihin.

Olympiakomitea aloitti vuonna 2019 Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä ESR-rahoituksella Naiset vaikuttajina liikunnan ja urheilun pelikentillä -koulutushankkeen ja Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoituksella Johtaa kuin nainen -koulutushankkeen, jotta naisia hakeutuisi enemmän kansainvälisen, kansallisen ja seuratason päätöksentekopaikoille. FSI:n ja Föreningen Luckanin ESR-rahoitteinen På samma linje -hanke tuottaa materiaalia ja kouluttaa urheiluseuroja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

– Olemme julkaisseet urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman, jossa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat ovat tärkeässä roolissa. Haluamme aktiivisesti ja konkreettisesti edistää tasa-arvon toteutumista urheilussa ja liikunnassa. Päätöksentekoon liittyen hyvänä esimerkkinä ovat Olympiakomitean vetämät johtajuuteen liittyvät koulutusohjelmat, joiden tavoitteena on saada lisää naisia urheilun johtopaikoille, toteaa Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

– Yleisen yhteiskunnallisen kehityksen myötä liikunnassa ja urheilussa on noussut esiin tarve toiminnan laaja-alaisen vastuullisuuden kehittämiselle. Sukupuolten tasa-arvo on vastuullisuuden yksi keskeinen osa-alue. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiselle liikuntakentällä on edelleen suuri tarve – erityisesti johtamisessa, valmennuksessa, asenteissa naisten urheilussa toimimista kohtaan, syrjimättömyydessä ja häirintään puuttumisessa sekä puhetavoissa, toteaa opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen.

Koulutusohjelmat ovat vain yksi keino edistää naisten etenemistä päätöksentekopaikoille, mutta samaan aikaan muutoksia on tehtävä myös rakenteisiin. Muutokset voivat tarkoittaa järjestöissä ja seuroissa esimerkiksi omien sääntöjen uudelleentarkastelua, väliaikaisten kiintiöiden käyttöönottamista, avoimempaa hallitusjäsenten rekrytointia tai potentiaalisten ehdokkaiden käsinpoimintaa.

– Opetus- ja kulttuuriministeriössä keskeinen työsarka viime aikoina on ollut liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustusten vastuullisuuskriteereiden valmistelu. Osana kriteerejä huomioidaan myös tasa-arvo. On tärkeää, että yhteistyössä urheiluyhteisön kanssa kehitetään työkaluja ja mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen myös sukupuolten tasa-arvon suhteen. Tavoitteena tulee olla, että liikunnassa ja urheilussa toteutuu sukupuolten tasa-arvo niin mahdollisuuksissa kuin lopputuloksissa, Aalto-Nevalainen sanoo.

Tasa-arvotyö ei ole naiskysymys, vaan siihen tarvitaan kaikkia. Työ ei tapahdu itsestään, vaan vaatii resursseja ja koulutusta kaikilla tasoilla. Jotta suomalainen seuratoiminta säilyy elinvoimaisena, sen täytyy tarjota toimintaa, jonka mahdollisimman moni kokee omakseen. Tasa-arvoa vaalivan yhteisön toimintaan halutaan sitoutua. Hyvässä ilmapiirissä erilaiset ihmiset ja osaamistavat saavat arvostusta ja tilaa. Sitä kautta seura tuottaa turvallisen tilan jokaiselle.

– Tasa-arvon saavuttaminen liikunnan ja urheilun parissa vaatii toimenpiteitä useammalta taholta. Muun muassa löytyy lainsäädäntöä, jota tulisi muuttaa, eri lajeissa olisi hyvä tutkia onko eri sukupuolilla samanarvoiset edellytykset, medialla ja sponsoreilla on vaikutusvaltaa, mutta niin on kaikilla vanhemmilla ja urheilijoilla itselläänkin. Tämän lisäksi olisi hyvä, että edustus päätöksentekoelimissä urheilupiireissä olisi tasa-arvoisempaa. On myös selvää, että urheiluun ja liikuntaan liittyviä asenteita voidaan ja pitääkin tarkastella kriittisesti. Tähän voimme kaikki vaikuttaa, toteaa tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

 

Lisätiedot:
Elina Laine
vastuullisuuspäällikkö
0405916835
elina.laine@olympiakomitea.fi

Lisätietoja Olympiakomitean vastuullisuustyöstä tämän linkin takaa. 

Anne Ahlefelt
projektipäälikkö, På samma linje -hanke
050 3733120
anne.ahlefelt@luckan.fi

Lue lisää På samma linje -hankkeesta tämän linkin takaa.

 

Lähteet:

LIKES ja KIHU 2019: Tasa-arvo valtakunnallisissa ja alueellisissa liikuntajärjestöissä (avautuu Likesin sivuilla)

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Liikunta ja tasa-arvo 2017 (avautuu uudella sivulla PDF:nä)

Lue lisää aiheesta