Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
12.10.2020 | Seuratoiminta

Jalkapalloperheessä vahva ympäristötietoisuus ja huoli omien toimien ympäristökuormasta 

Urheilun ympäristövastuuverkoston etätapaamisessa kuultiin tuoreita tutkimustuloksia suomalaisen jalkapalloyhteisön ympäristöasenteista. Jyväskylän yliopiston ja Palloliiton yhteistyönä toteutetun tutkimuksen tuloksia esitteli tutkimuksen tekijä ja liiton tapahtumaosastolla työskentelevä Seriina Posio

Posion tutkimuksen tavoitteena oli tehdä katsaus yhden Suomen suosituimman urheilulajin ja liikuntamuodon sisällä siihen, millaisia asenteita lajin toimihenkilöillä, pelaajilla ja seuroilla on ympäristötoimia ja -vaikutuksia kohtaan. Tämän vuoden helmi-maaliskuussa toteutettuun kyselytutkimukseen saatiin 1148 vastausta, kattaen niin pelaajia ja huoltajia (721), seurojen edustajia (374), Palloliiton henkilökuntaa (45) sekä lajin luottamushenkilöitä (8).

Tulosten mukaan suunta on tietoisuuden ja asenteiden osalta yllättävänkin valoisa. Jalkapalloperheen asennoituminen polttavien ympäristöaiheiden huomiointiin on tutkimuksen mukaan erittäin positiivista, ja vastuu kestävämmästä toiminnasta tunnistetaan niin Palloliitossa kuin ruohonjuuritasolla.

Tulosten mukaan lajin parissa toimivilla on mielestään keskimäärin hyvä käsitys omien toimien kuormasta ympäristölle – kaikista kyselyyn vastanneista yhteensä 94 prosenttia kertoi ajattelevansa omien elämäntapojen ympäristövaikutuksia joskus tai usein. Ympäristöasioiden ajattelu korostui vastaajajoukoista seuroissa ja pelaajissa. Koko aineistosta vain kuudelle prosentille asia oli mielessä harvoin tai ei koskaan.

Peräti 86 prosenttia seuraedustajista ja pelaajista (n = 1095) piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että Palloliitto kiinnittää huomiota ympäristötoimiin ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. Liiton suunnalta toivotaan enemmän kestävän kehityksen viestintää ja (sosiaalisen median) kampanjointia ympäristötietoisuuden lisäämiseksi. Lisäksi toivottiin, että Palloliitto kokoaisi lajille räätälöityjä työkaluja, jotka sisältäisivät vinkkejä siitä, miten ympäristövaikutuksia voitaisiin huomioida seurojen arjessa entistä paremmin. Huolta herättävät etenkin materiaaleihin, kuten pelikenttiin ja niiden huoltoon, sekä kierrätykseen liittyvät seikat.

Ympäristövastuun kehittämisessä pallo on yhtä lailla seuroilla. Osana kyselyä tiedusteltiin, onko Olympiakomitean kokoamaa seurojen ympäristövastuuaineistoa (KEKE-koutsi) otettu seuroissa käyttöön. Vain viisi prosenttia seuraedustajista kertoi kuulleensa KEKE-koutsista. Jopa 77 prosenttia kertoi, ettei työkalupakki ollut tuttu eikä omaa toimintaa oltu vielä erityisemmin kehitetty ympäristöystävällisempään suuntaan (tutustu KEKE-koutsiin täällä). 

Tilanne ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen, sillä monet seurojen arkisista toimintatavat ovat ympäristövastuullisia, mutta niitä ei aina tunnisteta sellaisiksi. Seuroissa esimerkiksi kannustetaan jo aktiivisesti kimppakyyteihin, varusteiden kierrättämiseen ja tapahtumien järjestämiseen kierrätystä ja energiatehokkuutta huomioiden. Seurat kuitenkin toivoivat vielä selkeämmin tietoa siitä, keneltä kysyä neuvoja. Pelaajien ja huoltajien suunnalta selkeä toive oli, että seurat ottaisivat kestävässä työssä vielä selkeämpää roolia (81 prosenttia vastaajista samaa tai jokseenkin samaa mieltä).

Mitä seuraavaksi? Tutkimuksen tuloksia on Posion mukaan käsitelty Palloliiton työntekijöiden kanssa, ja etenkin liiton ympäristöviestintää, verkkosivujen kestävää kehitystä käsittelevää osiota sekä ympäristöystävällisen toiminnan kehittämistä tullaan liiton puolelta edistämään osana urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman jalkauttamista.

Ympäristövastuuverkoston keskustelussa ideoitiin keinoja myös huippu-urheilun ja sosiaalisen median suunnalta – mitä jos lajille saataisiin esikuva korkeamman tason pelaajalta? Aloitteita onkin jo nähty, esimerkiksi #treenimatka2019-kampanjassa, jota masinoivat mm. Huuhkajien pelaaja Pyry Soiri, veikkausliigaseura VPS:n kapteeni Sebastian Strandvall ja entinen pelaaja Ilari Äijälä.

– Esikuvan merkitys ympäristötietoisuuden edistämisessä olisi huomattava. Toive kuitenkin on, että halukkuus kumpuaisi pelaajasta itsestään ja hän lähtisi itse omasta tahdostaan tärkeän asian kasvoksi, Posio totesi.

Olympiakomitean kokoama urheilun ympäristövastuuverkosto on kaikille avoin ja sen toimintaa voi liittyä kaikki asian edistämisestä kiinnostuneet. Lokakuun alussa pidettyyn etätapaamiseen osallistui monipuolinen joukko järjestöjen, urheiluseurojen ja -tapahtumien edustajia sekä tutkimus- ja opiskelijajäseniä.

Linkki tapaamisen toiseen esimerkkiinHiilineutraali Honka – seurakentän askel kohti kestävyyttä (aukeaa uudessa ikkunassa) 

Lue lisää aiheesta