Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
02.11.2020 | Seuratoiminta

#Harrastusviikko tuo harrastukset lasten ja nuorten luo

Harrastamisen viikko käynnistyi 2. marraskuuta. #Harrastusviikko on tärkeä osa lasten ja nuorten harrastamista edistävää Suomen mallia. Mallin päätavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus koulupäivän yhteyteen. Olympiakomitea tukee koululaisten harrastausmahdollisuuksia yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Harrastamisen Suomen malliin valtionavustushaku kunnille on avoinna 3.11.-2.12.2020. Avustus on kevään 2021 toimintaa varten. Pilottihankkeen avulla harrastustoimintaa halutaan tuoda lapsille ja nuorille koulupäivien yhteyteen ja läheisyyteen.

– Jokaisella lapsella on oikeus harrastaa ja saada sitä kautta onnistumisen kokemuksia. Harrastuksissa yhdistyy sekä uuden oppiminen että yhdessä kavereiden kanssa tekeminen, taustoittaa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko #Harrastusviikon avaustilaisuudessa.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna harrastamisen mahdollisuudet ovat Suomessa hyvinkin erilaisia, eivätkä kaikki lapset ole näin ollen harrastusmahdollisuuksien suhteen yhtä onnekkaita. Saarikko nostaa esiin, että esimerkiksi joillakin alueilla välimatkat saattavat olla pitkiä ja osiltaan tämä vaikeuttaa vapaa-ajan aktiviteetteihin osallistumista. Koulupäivän yhteydessä toteutettu ohjattu harrastaminen edistäisi yhteneväisiä osallistumismahdollisuuksia ja madaltaisi lasten ja nuorten kynnystä liittyä mukaan.

Lasten kuuleminen merkittävä osa harrastustoiminnan kehittämistä

Vuoden 2019 Espoon liikunnallisimmaksi kouluksi valitussa Taavinkylän koulussa liikuntaharrastukset ovat saaneet koulun toiminnassa merkittävää jalansijaa. #Harrastusviikon avaustilaisuuteen osallistuneiden koululaisten moninaisesta lajitaustasta huolimatta esiin nousee paljon yhteneväisiä ajatuksia. Erityisesti harrastusten kautta saadut uudet kaverit näyttäytyvät koulun oppilaille tärkeinä.

 Jotta harrastustoiminta toteutuisi koululaislähtöisesti, on annettava ääni itse lapsille ja nuorille. Kuulemisessa voidaan hyödyntää opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskyselyä, mutta myös omien kuulemisten järjestäminen on mahdollista. Koulukohtaisten toiveiden kartoittamisen jälkeen pyritään haluttua harrastustoimintaa tuomaan koulupäivien yhteyteen.

– Harrastusviikon aikana halutaan kuulla lapsia ja sitä, mitä he haluavat harrastaa. Tavoite on selvittää laajasti sitä, millaiset harrastukset ovat haluttuja ja mitä aikuisten tulisi ymmärtää harrastusten maailmasta lasten ja nuorten näkökulmasta, Saarikko taustoittaa.

Tulevaisuudessa jokaisella koululaisella vähintään yksi harrastus

Harrastusviikon avaustilaisuudessa Saarikko nostaa esiin ministeriön tulevaisuuden tavoitteet – ideaali olisi, että jokaisella lapsella tai nuorella olisi ainakin yksi mieleinen harrastus.

– Tärkeää olisikin, että lapset ja nuoret kokeilisivat eri harrastuksia rohkeasti. Jokin aiemmin kokeiltu harrastus saattaa innostaa myöhemmin, vaikka se ei ensin olisikaan tuntunut mielekkäältä, jatkaa Saarikko.

Kun harrastamisen Suomen mallia esitellään Taavinkylän koulun oppilaille, näkevät he mallissa paljon hyvää. Koululaiset nostavat esiin, että yhtä oikeaa harrastusmäärää on vaikea määritellä. Jotkin harrastukset vievät enemmän aikaa ja koululaisten mielestä tärkeää olisikin, että jokainen olisi mukana sellaisessa toiminnassa, mikä tuntuu hyvältä. Koulun rehtorina toimiva Antti Ylä-Rautio komppaa oppilaiden ajatuksia.

– Taavinkylän koulussa liikuntaharrastusten saaminen osaksi koulun toimintaa on ollut sekä alueen harrastusmadollisuuksien että opettajien aktiivisuuden ansiota. Tulevaisuudessa on tärkeää miettiä sitä, millä tavoin lapsia ja nuoria kannustetaan harrastusten pariin ja miten puolestaan voisimme tiivistää yhteistyötä lähikoulujen kanssa, Rautio pohtii.

 

Harrastusviikko.fi

Lasten ja nuorten harrastamista edistävä Suomen malli käynnistyy 2.-6. marraskuuta valtakunnallisella harrastusviikolla. Marraskuun harrastusviikko järjestetään pääosin virtuaalisesti. Viikon aikana koululaiset voivat tutustua erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin heille rakennetun harrastusviikko.fi -sivuston avulla joko opettajan johdolla tai itsenäisesti. Koulut ja perheet voivat hyödyntää harrastusviikko.fi -sivua myös myöhemmin lukuvuoden aikana.