Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
04.11.2020 | Huippu-urheilu

Vastuullinen toiminta urheilussa on kaikkien yhteinen asia

Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma lanseerattiin tämän vuoden alussa. Ohjelma toimii vastuullisuustyön raamina ja sitä voivat hyödyntää niin urheiluseurat, lajiliitot ja urheiluakatemiat kuin muutkin urheilun ja liikunnan ympäristöt. Vastuullisuusohjelman teemat jalkautuvat arkeen yksi kerrallaan kaikkien toimijoiden pitkäjänteisellä työllä.

Vastuullisuusohjelma koostuu viidestä kokonaisuudesta: hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping. Tavoitteena on vastuullinen urheilu ja liikunta:

  • Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa
  • Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.
  • Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme
  • Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan
  • Urheilemme reilusti ja puhtaasti

Urheassa tehdään työtä kiusaamista ja häirintää vastaan

Urheiluakatemioissa on käynnissä monenlaisia toimenpiteitä vastuullisuuteen liittyen. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa Urheassa tartuttiin kiusaamisen ja häirinnän kitkemiseen yhdessä nuorten kanssa. Mäkelänrinteen urheilulukiossa oppilaat kirjasivat omasta arjestaan case-esimerkkejä kiusaamiseen liittyen. Esiin nousseista tilanteista keskusteltiin yhdessä ja pohdittiin, mitä kiusaaminen ja häirintä on ja millainen käytös on hyväksyttävää.

– Oppilaiden osallistaminen vastuullisuustyöhön on erittäin tärkeää. Olemme huomanneet, että kun asioista puhutaan julkisesti, kiusaamisesta ja häirinnästä uskalletaan myös ilmoittaa, kertoo Urhean toiminnanjohtaja ja Mäkelänrinteen urheilusta vastaava apulaisrehtori Simo Tarvonen.

Vastuullisuustyöhön keskeisesti liittyvät sähköiset ilmoitus- ja palvelukanavat nostettiin Urheassa verkkosivujen etusivulle, jotta ne ovat aina helposti löydettävissä. Kanaviin kuuluu mm. Väestöliiton ja urheilujärjestöjen yhteinen Et ole yksin -palvelu, joka tarjoaa puhelimessa ja chatissa tukea, apua ja neuvontaa urheilua harrastaville nuorille, aikuisille, vanhemmille ja huoltajille.

Nuorten omien esimerkkien kautta kiusaaminen ja häirintä nostettiin aktiiviseen ja jatkuvaan keskusteluun. Tarvosen mukaan Mäkelänrinteessä käydään ylipäätään paljon keskustelua pelisäännöistä ja vastuullisuuteen liittyvät asiat nähdään osana yhteisön toimintatapoja, ei vain yksittäisinä projekteina. Koko urheiluakatemian mittakaavassa hän näkee vielä työsarkaa.

– Mäkelänrinteen urheilulukio on vain yksi esimerkki ja vastaavanlaisia toimenpiteitä tehdään muissakin oppilaitoksissa sekä lajien parissa. Kokonaisuutena meillä on vielä valtavasti tehtävää. Pohdimme jatkuvasti, miten isossa verkostossa saadaan asiat läpi ja kaikki toimijat sitoutettua samoihin arvoihin, Tarvonen toteaa.

Joensuussa vastuullisuuspassi kaikille urheilun toimijoille

Joensuun urheiluakatemiassa on sama tavoite, jokaisen toimijan sitouttaminen. Yhtenä ratkaisuna he ovat kehittäneet sähköisen vastuullisuuspassin, johon kootaan aihepiiriin liittyvää sisältöä.

– Vastuullisuuspassiin tulee mm. Puhtaasti paras -verkkokoulutus, jonka avulla urheilijat ja muut toimijat voivat päivittää tietojaan antidoping-asioista. Meillä Joensuun urheiluakatemiassa on käytössä valmennussitoumus, jonka jokainen urheiluakatemiatoiminnassa mukana oleva urheilija ja valmentaja allekirjoittaa. Myös se on jatkossa vastuullisuuspassin alla, kertoo urheiluakatemiakoordinaattori Tarmo Koivuranta.

Joensuussa kannustetaan myös seuroja yhteiseen vastuullisuustyöhön. Seurojen kanssa yhdessä järjestetään erilaisia teemaviikkoja ja tempauksia, joista esimerkkinä ”Pyörällä treeneihin” -kampanja hyötyliikunnan puolesta.

Koivuranta kertoo myös, että esimerkiksi pesäpallojoukkue Joensuun Maila on laatinut itselleen ilmasto-ohjelman, jonka tavoitteena on tehdä ympäristöystävällisyydestä koko seuran yhteinen asia ja osa joukkueiden toimintaa.

Viestintä ja vaikuttaminen ovat keskeisessä roolissa niin ilmastotyössä, kuin muissakin vastuullisuustoimissa. Joensuussa toivotetaan niin urheilijat kuin muutkin toimijat tervetulleiksi mukaan viestimään tärkeistä teemoista omilla kanavillaan.

Olympiakomiteasta vastuullisuussparrausta myös urheiluakatemioille

Tukea ja vinkkejä vastuullisuustyön saat Olympiakomitean vastuullisuussparrauksen avulla. Varaa organisaatiollesi sparraushetki (1-1,5h) ehdottamalla sopivaa aikaa elina.laine@olympiakomitea.fi. Palaveri voidaan toteuttaa Teams-kokouksena. Paikalla Olympiakomiteasta ovat vastuullisuuspäällikkö Elina Laine ja yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija Karoliina Ketola.

Lisätietoja: elina.laine@olympiakomitea.fi

Lue lisää aiheesta