Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
12.11.2020 | Olympiakomitea

Euroopan Olympiakomiteoiden vt. puheenjohtaja Niels Nygaard: ”Ihmisoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä tärkeää puhua avoimesti”

Suomen Olympiakomitean yhteistyössä Ihmisoikeusliiton kanssa järjestämässä webinaarissa käsittelyn keskiössä olivat ihmisoikeudet kansainvälisissä urheilutapahtumissa. Tilaisuuden avulla pyrittiin herättämään keskustelua ihmisoikeuksien toteutumisesta urheilun piirissä sekä tarjoamaan työkaluja urheilujärjestöille ja urheilun parissa toimiville.

Ihmisoikeudet ovat kansainvälisiin sopimuksiin kirjattuja oikeuksia. Kun valtio hyväksyy sopimuksen, on valtion velvollisuus turvata ihmisoikeudet ja varmistaa, että lainsäädäntö vastaa kansainvälisiä standardeja. Ihmisoikeusliiton asiantuntijan Mina Mojtahedin mukaan tärkeässä roolissa ihmisoikeuksien edistämisen taustalla on vaikuttamistyö niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

– Ihmisoikeudet eivät ole arvoja tai mielipiteitä, vaan ne ovat oikeuksia, jotka valtiolla on velvollisuus turvata, selventää Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila.

Mattilan mukaan ihmisoikeuksista keskustelu edellyttää aihealueeseen perehtymistä, erityisesti urheilun päättävässä asemassa olevilta.

Oleellista olisi, että urheilun parissa toimivat ennakoisivat ja ottaisivat selvää esimerkiksi kisatapahtumien maiden ihmisoikeustilanteesta. Mattilan mukaan saatavilla oleviin selvityksiin ja tutkimustietoon nojautuminen edesauttaisi myös urheilutoimijoiden tietämystä vallitsevista olosuhteista.

– Nykyisin tietoa on saatavilla laajasti ja tarjolla on aiempaa enemmän myös akateemista tutkimusta aiheesta. YK:n ja kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen selvityksistä löytyy helposti lisätietoa eri maiden ihmisoikeustilanteesta.

Tietämyksen lisäämistä ja oppia muilta – ihmisoikeuskysymykset kaikkien urheilutoimijoiden yhteinen asia

Tilaisuuden vierailijana toimi Euroopan Olympiakomiteoiden vt. puheenjohtaja Niels Nygaard. Ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta hän nostaa esiin Euroopan valtioiden erot ja moninaisuuden.

­– Eurooppaan kuuluu paljon maita, joiden historia, kulttuuri ja politiikka ovat toisistaan hyvin poikkeavia. Tämä vaikuttaa olennaisesti siihen, miten missäkin maassa ihmisoikeuksia tarkastellaan, Nygaard kertoo.

Nygaard tunnustaa ihmisoikeuskysymyksien laaja-alaisuuden selkeästi ­– järjestöjen on vaikea löytää ratkaisua siihen, mitä olisi hyvä tehdä tai mitä tulisi sanoa. Boikotointiin liittyvät kysymykset hän tunnistaa erityisen haastaviksi. Nygaard nostaakin puheenvuorossaan esiin esimerkkitasolla boikotoinnin vaikutukset urheiluun kotimaansa Tanskan perspektiivistä.

­– Mikäli Tanska boikotoisi joitakin kilpailuja, olisivat vaikutukset sekä boikotoitavaan lajiin että koko urheilun kenttään merkittävät. Jos urheilijoita ei lähetettäisi tiettyihin kilpailuihin, heijastuisi tämä osallistumiseen myös tulevina vuosina, Nygaard pohtii.

Päätöksiä tällaisten asioiden suhteen tulisi Nygaardin mielestä tehdä useammilla osa-alueilla kuin vain urheilun piirissä. Tärkeää olisi, että asioista puhuttaisiin avoimesti ja ilmiöiden taustalla vaikuttavat seikat purettaisiin auki niin urheilutoimijoiden sisäisessä kuin julkisessakin keskustelussa.

­– Ihmisoikeuksiin liittyvien kysymysten kannalta meidän jokaisen Kansainväliseen Olympiakomiteaan kuuluvan tulisi edistää omaa tietämystämme, puhua avoimesti sekä auttaa ja ottaa oppia toisiltamme, hän jatkaa.

Pienetkin edistysaskeleet suuria

Olympiakomitean kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija Niina Toroi toteaa, että vaikka ihmisoikeuskysymyksiin liittyvät kehitysaskeleet olisivatkin pieniä, on myös näillä merkitystä.

­– Urheiluliike on usein helppo kritiikin kohde ja mediassa helposti esiin nousevat negatiiviset asiat. Vaikka kehityskohtia on havaittavissa yhä edelleen, olisi tärkeää juhlistaa pieniäkin muutoksia positiiviseen suuntaan, Toroi toteaa.

Lue lisää aiheesta