Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
17.11.2020 | Olympiakomitea

Olympiakomitean uusi strategia jalkautuu – osaamisesta merkittävä kilpailutekijä

Olympiakomitean viime syksynä hyväksytyssä strategiassa on osaaminen nostettu merkittävään rooliin. Kuluvan syksyn aikana on siirrytty sanoista tekoihin. Olympiakomitean osaamisen kehittämisen tehtävänä on tukea ja kehittää liikunta- ja urheiluyhteisön oppimista ja osaamista, jotta seuratoiminta ja huippu-urheilu menestyvät. Osaamisen kehittämisen osa-alueiksi on määritelty järjestöjohtaminen, seuratoiminta sekä valmennus- ja ohjausosaaminen. Osaamisen kokonaisuutta työstetään valmiiksi urheilujohdon huippukohtaamisissa joulukuussa ja tammikuussa, ja lisäksi osaamisteeman ympärille on koottu vahva verkosto toimijoita.

– Suomessa on rajalliset taloudelliset resurssit, mutta yhdessä toimien voi osaaminen olla meidän yksi merkittävä kilpailuetu kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa ja urheilun yleisessä arvostuksessa. Voimme olla oppimisen edelläkävijöitä. Siksi olemme nostaneet osaamisen kehittämisen uudessa strategiassa tärkeään roolin ja hienoa, että asiat edistyvät, toteaa Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio.

Olympiakomitean osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta vastaava johtaja Pekka Nikulainen toteaa, että eri osa-alueet täydentävät tosiaan ja niihin löytyy myös yhteisiä sisältöjä. Keskeistä on auttaa lajeja kehittymään ja onnistumaan valtakunnan tasolta yksittäisen seuran tasolle asti. Parhaimmillaan oppimista tapahtuu arjen toimintaympäristöissä jatkuvassa dialogissa toimijoiden kanssa. Lisäksi osaamisen kehittämiseen tarvitaan laadukkaita kohtaamisia ja systemaattista koulutusta laajan yhteistyöverkoston kanssa

– Olympiakomitea ei ole koulutusorganisaatio, joten haemme lajiliittojen työn tueksi kumppanuuksia. Esimerkiksi tutkintoihin johtavat koulutukset urheiluopistoilla ovat iso mahdollisuus. Entistä tiiviimpi yhteistyö yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin on myös työn alla. Seuratoimintaa ajatellen on liikunnan aluejärjestöjen rooli merkittävä. Ja koko ajan on vietävä eteenpäin myös arjessa oppimista esimerkiksi urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten työyhteisöissä, joissa eri lajien valmentajat ja asiantuntijat kohtaavat. Luomme osaamiseen myös digitaalisen oppimisympäristön, toteaa Pekka Nikulainen laajasta kokonaisuudesta.

Huippu-urheilun valmennusosaaminen on osa huippu-urheilun osaamisohjelmaa. Olympiakomitea vastaa siinä valmennusosaamisesta ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU muista osa-alueista eli asiantun­tijatoiminnasta, tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnasta sekä seurannasta ja arvioinnista. KIHU johtaa ja koordinoi tätä kokonaisuutta tiiviissä yhteistyössä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa.

Järjestöjohtamisen kehittäminen uutena avauksena

Laajassa kokonaisuudessa järjestöjohtamisen tukeminen on uusi avaus. Se koskee sekä operatiivista johtoa että luottamusjohtoa. Tällä osa-alueella Olympiakomitean erityisasiantuntija Niina Toroi on lähtenyt liikkeelle tarpeiden selvittämisestä.

– Johtaminen on taito, jota voi kehittää. Haastatteluissa operatiivisen – ja luottamusjohdon kanssa on noussut esille halu kehittää omaa osaamista ja toisaalta oppia yhteistyön kautta. Selkeitä aiheita ja toiveita on noussut jo esille ja työstöä jatketaan 18.11. Toiminnanjohtajien infossa. Tavoitteena on tulevaisuudessa tarjota konkreettisia koulutusmahdollisuuksia ja tilaisuuksia oppimiselle, Toroi sanoo.

Järjestöjohtamiseen liittyen on jo sovittuna kaksi urheilujohdon huippukohtaamista, joiden kohderyhminä ovat operatiivinen johto ja luottamusjohto. Tilaisuudet toteutetaan webinaareina. Sisällöt rakennetaan strategian valintojen eli seuratoiminnan ja huippu-urheilun kautta. Torstaina 3.12.2020 on teemana seuratoiminta ja 28.1.2021 jatketaan huippu-urheilulla. Luvassa on laadukkaita alustuksia ja työstöjä johtamisen näkökulmista.

– Kutsun urheilujohtajat mukaan uuden puheenjohtajan kanssa oivaltamaan, oppimaan ja työstämään ajankohtaisia johtamisen kysymyksiä urheilun kentillä. Tämä on myös avaus entistä vahvemmalle tuelle johtamiseen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössämme, toivottaa Olympiakomitean väistyvä puheenjohtaja Timo Ritakallio.