Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
Blogi
20.01.2021 | Olympiakomitea | Blogi

Karoliina Ketola: Liikunta puheeksi kuntavaaleissa

Liikunnan merkitys kunnille on monitahoinen ja suurempi kuin monesti ymmärretäänkään. Liian vähäisestä liikunnasta aiheutuvat vuotuiset kustannukset ovat varovaisenkin arvion mukaan noin 550€ asukasta kohti. Lasku on yli viisinkertainen verrattuna esimerkiksi kuntien liikuntatoimen nettokustannuksiin.

Yhteiskunnallisten haasteiden ja rakennemuutosten myötä liikunnan merkitys voi entisestään kasvaa. Sote-toiminnan siirtyessä kunnilta suurempiin yksiköihin kuntien vastuulle jää tärkeiden sivistystehtävien lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, joissa liikuntaan ja liikkumisen edistämiseen sisältyy merkittäviä mahdollisuuksia.

Liikunnan edistäminen hyvinvointityön painopisteeksi

Kuntien hyvinvointityön tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuutta. Liikunta on keskeinen ratkaisu näihin kaikkiin, mutta sen rooli kuntien hyvinvointityössä on toistaiseksi näyttäytynyt kapeana.

Liikunnan ja liikkumisen edistäminen tulee nostaa kunnan hyvinvointityön painopisteeksi. Liikunnan tulee näkyä kunnan strategiassa, hyvinvointisuunnitelmassa ja hyvinvointikertomuksessa. Kehitys on lupaavaa, mutta edelleen kolmannes kunnista ei käsittele kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta hyvinvointikertomuksissa.   

Liike tukee lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista

Vain kolmannes lapsista ja nuorista liikkuu liikunnan minimisuosituksen mukaisesti. Paikallaanolon lisääntyminen on yhteiskunnassamme pitkään jatkunut trendi. Kehityksen kääntämiseksi liikettä on lisättävä arjen ympäristöihin, joissa ikäluokat tavoitetaan laajasti. Lasten ja nuorten liikkumista edistävillä ohjelmilla (Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu) sekä uudella harrastamisen mallilla on tässä tärkeä rooli.

Valtio tukee mallin jalkauttamista vuosittaisella valtionavustuksella. Käytännön toteutuksessa seurat ja yhdistykset ovat tärkeä kumppani. Koulujen liikuntaolosuhteiden, kuten liikuntasalien merkitys myös harrastamisympäristönä korostuu.

Neuvonnalla tehoa liikuntalääkkeen käyttöön

Liikunnalla on ennaltaehkäisevä, hoitava ja kuntouttava vaikutus monissa sairauksissa, kuten useissa sydän- ja verisuonisairauksissa, tyypin 2 diabeteksessa, tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Jotta liikuntalääke saadaan tehokkaasti käyttöön, tarvitaan yksilöllistä tukea ja tietoa eri toimijoiden järjestämästä matalan kynnyksen liikunnasta.

Liikuntaneuvonnan palveluketjua toteutetaan tällä hetkellä reilussa puolessa Suomen kunnista. Mallin vaikuttavuutta ja kustannuksia on selvitetty Varsinais-Suomen kunnissa ja todettu sen taloudellinen hyöty: jo neljän diabetestapauksen ehkäisyllä kyettiin säästämään suurempi summa kuin liikuntaneuvonnan toteuttamiseen käytettiin vuoden aikana.

Huolehditaan seurojen elinvoimasta

Seurat ovat jokaisen kunnan kansalaistoiminnan selkäranka. Vaikka seurojen tuloista kunnallisen seuratuen osuus on pieni, on toiminta monella tavalla riippuvaista kunnan resursseista. Kunnan suora ja epäsuora tuki seuroille tulee säilyttää nykytasolla ja turvata näin monipuoliset harrastamisen ja osallistumisen mahdollisuudet. Keskeisin tuki on välillistä, erityisesti monipuoliset olosuhteet, joissa käyttövuorot ovat edullisia ja alle 18- vuotiaille maksuttomia. Myönteistä on, että koulusalien ja pallokenttien osalta harjoitusvuorojen maksullisuuden lisääntyminen on taittunut.

Keskeistä on myös kunnan ja seurojen vuoropuhelu. Kunnassa tulisi olla toimintamalli liikunnan toimijakentän ja kunnan yhteistyön vahvistamiseksi.

Menestyvä urheilu lähtee kunnista

Jokaisen menestyvän urheilijan ja seuran taustalla on kotikunnan tarjoamat puitteet ja tuki. Nuoren urheilijan haasteena on yhdistää koulunkäynti ja tavoitteellinen harjoittelu. Tähän parhaat puitteet antaa urheiluyläkoulutoiminta, jolle on jo olemassa valtakunnallinen verkosto. Kuntarajat ylittävien alueellisten osaamiskeskusten kehittäminen on tehokasta resurssien käyttöä. Menestyvän urheilun edellytyksiin panostaminen antaa tämän tien valinneille kunnille luonnetta ja elinvoimaa.

Liikunta puheeksi

Liikunta- ja urheiluyhteisön edellä kuvatut kuntavaalinostot on tuotettu laajan toimijajoukon yhteistyönä.

Kuntavaalikeskusteluja ja ehdokkaiden kampanjointia ajatellen liikunnassa ja urheilussa on paljon hyviä tarttumapintoja. Yhteiskunnallisen merkityksen lisäksi korostuu asian merkitys kuntalaisen näkökulmasta. Hyvinvointi, harrastukset ja liikkuminen liittyvät kutakuinkin jokaisen arkeen.

Pidetään liikunta ja urheilu mielessä omaa äänestyspäätöstä tehdessä, jotta myös tulevat valtuutetut pitävät sen mielessä tulevalla valtuustokaudella.

 

Tutustu tarkemmin Olympiakomitean kuntavaalitavoitteisiin täältä. Kuntavaalisivustolta löydät hyödyllistä ja monipuolista tietoa kunnallisvaikuttamisen tueksi!

Karoliina Ketola

erityisasiantuntija

vastuullisuus ja johdon tuki

0405876650

Lue lisää aiheesta