Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
28.01.2021 | Seuratoiminta

Vuoden 2020 Fiksu seura -palkinto JYP Junioreille

JYP Juniorit ry haluaa olla urheilullisuuden lisäksi innostamassa lapsia ja nuoria ympäristöystävällisempään kulkemiseen ja liikkumiseen.

Fiksu seura -ehdokkaiden joukossa oli useita erinomaisesti ympäristöasioita huomioivia seuroja. Lukuisat seurat osoittivat esimerkeillään, että ympäristöstä huolehtiminen ja kestävä kehitys on mielessä myös poikkeusaikana. Monissa seuroissa poikkeusaika oli myös kannustanut miettimään vastuullisia toimintamalleja. Lue lisää ehdokkaista: Kestävä kehitys on käytännön tekoja

Vuoden 2020 Fiksu seura -palkinnon saaja JYP Juniorit on paneutunut liikunnan keskeisimpään ympäristöhaasteeseen – harrastusliikenteeseen. Seurassa toteutetaan aktiivisesti kestävän kehityksen suunnitelmaa, jonka tavoitteena on seuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen harrastusmatkojen muuttamiseksi aktiivisiksi ja kestäviksi. Yksi toiminnan kulmakivistä on kehittämistyöprojekti yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan ja paikallisten yhdistys- ja seuratoimijoiden kanssa.

Urheiluseuroissa suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät harrastuskyydityksistä ja siksi juuri siihen tulee mielestämme kohdistaa järeimmät toimet. Käynnissä oleva kehittämisyhteistyö perustuu seuran tahtotilaan olla urheilullisuuden lisäksi innostamassa lapsia ja nuoria ympäristöystävällisempään kulkemiseen ja liikkumiseen, kiteyttää JYP Juniorit ry:n toiminnanjohtaja Lauri Karhunen.

JYP Junioreissa muutos lähtee seuran perustoimintojen uudelleen organisoinnista, valmennuskäytäntöjen kehittämisestä sekä harrastajien, perheiden ja valmentajien kouluttamisesta fiksuista ja aktiivisista liikkumisen mahdollisuuksista. Toiminnan hyötyinä koetaan pelaajien kokonaisliikunta-aktiivisuuden lisäämisen ohella mm. kustannusten, ajan ja vaivan säästö, mikä motivoi kokeilemaan uusia toimintatapoja.

Seuran esimerkki osoittaa, että kestävä kehitys seurassa sisältää myös sosiaalisen ulottuvuuden. Vanhempainilloissa ja valmentajakoulutuksissa kehittämistyö on nostanut yhteisöllisyyden voimaa ongelmien ratkaisemiseksi yhdessä. Uuden kokeilu on myös tarkoittanut yhteistyössä tehtäviä valintoja. Esimerkiksi harrastusryhmän yhteiset pelisäännöt ovat auttaneet lapsen ja vanhempien toimintatapojen muutoksessa.

Kestäviä muutoksia yhteistyöllä

JYP Junioreissa kestävä kehitys kytkeytyy osaksi seuran arkea ja ydintekemistä, mikä oli yksi peruste palkinnon myöntämiselle. Liikenne- ja liikkumiskulttuuriin seura vaikuttaa monipuolisin toimenpitein: kehittämällä valmennuskäytäntöjä, kouluttamalla seuratoimijoita, luomalla varusteiden säilytys- ja kuivausratkaisuja jäähallille ja toteuttamalla kulkutapakokeiluja. Linkittämällä kokonaisaktiivisuuden lisäämisen ja aktiivisen harjoitusliikenteen toisiinsa, seura on onnistunut siinä, että ympäristövastuullinen toiminta on koettu luonnolliseksi osaksi urheiluseuran perustehtävää ja vastuullista liikuntakasvatusta.

JYP Juniorit uskoo, ettei yksikään seura pysty yksin ratkaisemaan harrastusliikenteen muutoksen kysymyksiä.  Seura onkin ollut aloitteellinen yhteistyöhön perustuvan kehityshankkeen edistämisessä ja avoin kaikkien sidosryhmien ja paikallistoimijoiden suuntaan asian edistämiseksi.

Lähes joka kunnassa on kestävää kehitystä edistävä yhdistys tai muita alan toimijoita, joiden osaaminen ja yhteistyö voi auttaa seuraa merkittävästi. Meille yhteistyö Jyväskylän Pyöräilyseuran ja Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n kanssa on ollut suuri apu, huomauttaa Karhunen.

Tärkeä arvo seuralle on myös laittaa opittu hyvä kiertoon: Kestävän ja aktiivisen liikkumisen kokeiluista, niiden tuloksista, toimivista malleista ja hankkeeseen liittyvästä tutkimustoiminnasta seura haluaa viestiä avoimesti koko suomalaiseen urheiluseurakenttään.

Fiksu seura –palkinto on suuruudeltaan 2000 euroa. Palkinto oli määrä luovuttaa seuralle Keski-Suomen Urheilugaalassa 29.1.2021, mutta epidemiatilanteesta johtuen tilaisuutta ei tänä vuonna järjestetty.

 

Lisätiedot:

JYP Juniorit ry:n toiminnanjohtaja Lauri Karhunen, p. 050 547 7773
Olympiakomitean ympäristövastuun erityisasiantuntija Karoliina Ketola, p. 040 587 6650

 

Olympiakomitea haluaa Fiksu seura -palkintohaulla innostaa urheiluseuroja kertomaan omista hyvistä ja ympäristövastuullisista toimintatavoistaan, jotta niitä saadaan jaettua koko seurakentän hyödynnettäväksi. Hyväksi todetut käytännöt kerätään ympäristövastuullisen seuratoiminnan työkalupakkiin, KEKE-koutsiin. Tutustu KEKE-koutsiin täältä.

Lue lisää aiheesta