Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
19.02.2021 | Olympiakomitea

Olympiakomitea rahapelituottojen selvitysryhmälle: liikunnan ja urheilun rahoitus turvattava

Ministeriöt asettivat marraskuussa ryhmän selvittämään rahapelituottojen vähenemiseen varautumista tulevina vuosina. Selvitysryhmä arvioi työssään rahapelituottojen yhteiskunnallista merkitystä suomalaisen yhteiskunnan, julkisen talouden ja tuotoista rahoitusta saavien yhteisöjen näkökulmasta. Selvitysryhmän työ on nyt loppusuoralla, toimikausi päättyy helmikuun lopussa.

Olympiakomitea on ollut Erkki Liikasen puheenjohtaman rahapelituottojen selvitysryhmän kuultavana. Olympiakomitean lähtökohtana on, että valtion liikunnan rahoitus tulee turvata vähintään nykytasolla. Valtion liikuntabudjetilla luodaan liikunnan ja urheilun edellytyksiä rahoittamalla mm. liikunnan kansalaisjärjestöjä, seuratoimintaa, huippu-urheilua ja olosuhteita.

Liikunnan ja urheilun näkökulmasta kysymys rahapelituottojen tulevaisuudesta on keskeinen, koska liikunta on rahapelitoiminnan tuotoista kaikista riippuvaisin toimiala. Yli 90 % valtion liikuntamäärärahoista katetaan rahapelituotoista, joten niiden vähentyminen iskisi voimakkaimmin juuri liikuntabudjettiin.

– Rahapelituotot vähenevät, mutta liikunnan merkitys ei. Siksi nyt tarvitaan pitkäjänteinen ratkaisu, jolla liikunnan ja urheilun rahoitus turvataan. Liikunnan rahoitukseen on saatava tuleville vuosille ennakoitavuutta ja vakautta. On selvää, että liikunnan rahoitus ei voi olla riippuvainen ainoastaan vähenevistä rahapelituotoista, Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori sanoo.

Olympiakomitean mukaan valtion tulee lähtökohtaisesti kompensoida vähenevät rahapelituotot budjettivaroista. Yhtenä ratkaisuna haasteeseen Olympiakomitea esitti selvitysryhmälle rahapelituotoista katettavien erien asteittaista siirtämistä yleiskatteelliseen budjettiin. Tämän voisi esimerkiksi aloittaa liikunnan lakisääteisistä valtionosuuksista sekä niistä eristä, jotka ovat muihin toimialoihin verrattuna budjetissa yleiskatteellisia määrärahoja. Näin lisättäisiin myös toimialojen välistä yhdenvertaisuutta.

Olympiakomitea toi Liikasen selvitysryhmän kuulemisessa esille, että valtion liikuntabudjetin mahdolliset leikkaukset olisivat nykyisen hallitusohjelman ja liikuntapoliittisen selonteon tavoitteiden vastaisia. Niiden tavoitteena on lisätä liikettä ja kansalaisten fyysistä aktiivisuutta, samoin kuin liikunnan kansalaistoimintaa ja urheilumenestystä.

Laskeva liikuntabudjetti vaikuttaisi laajasti Suomen suurimpaan kansanliikkeeseen

Liikunta ja urheilu on Suomen suurin kansanliike. Olympiakomitean 128 jäsenjärjestön lähes kymmenessä tuhannessa jäsenseurassa on yli miljoona jäsentä. Jos liikuntabudjettia leikattaisiin rahapelituottojen vähenemisen myötä, tämä loisi merkittävää painetta vähentää kansalaisjärjestöjen tukia, joiden osuus liikuntabudjetista on noin kolmannes.

– Valtion liikuntabudjetin leikkaamisen vaikutukset liikuntaan ja urheiluun olisivat vakavia. Tämä heikentäisi merkittävästi esimerkiksi liikuntajärjestöjen toimintaa ja sitä kautta liikuntamahdollisuuksia. On hyvä huomata, että valtion noin 150 miljoonan euron liikuntabudjetti on varsin pieni muihin toimialoihin verrattuna, Vapaavuori sanoo.

– Liikunnalla on valtava yhteiskunnallinen merkitys ja vahva yhteiskunnallinen perustelu. Myönteiset vaikutukset yksilöille ja yhteiskunnalle ovat kiistattomat lukuisten tutkimusten mukaan. Liikuntabudjetin leikkauksista kärsisivät epäoikeudenmukaisesti harrastajat sekä liikunnan ja urheilun parissa työskentelevät, jotka eivät ole voineet vaikuttaa heikentyneeseen rahapelituottojen tilanteeseen.

Lisäksi Olympiakomitea muistutti selvitysryhmää, että koronakriisin jälkihoidossa tarvitaan paljon panostuksia etenkin lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Selvitysryhmän raportti julkaistaan ensi viikolla. Selvitysryhmän esitys on siten hyödynnettävissä valmistelussa, kun valtioneuvosto päättää keväällä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025.

 

Lisätietoja: 

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori, jan.vapaavuori@olympiakomitea.fi

Rahapelitoiminnan tuottojen vähenemiseen varaudutaan – selvitysryhmä asetettu (tiedote 25.11.2020)