Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
19.02.2021 | Seuratoiminta

Seurojen ja kuntien yhteistyö harrastamisen Suomen mallin edistämisen avaintekijä

Olympiakomitean, Liikunnan aluejärjestöjen ja Opetushallituksen Liikkuva koulu -ohjelma järjestivät  webinaarin Suomen harrastamisen mallista. Webinaarissa käsiteltiin erityisesti kuntien ja urheiluseurojen yhteistyötä.

Suomen harrastamisen mallin päätavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia valtakunnallisella tasolla. Maksuttoman harrastustoiminnan järjestäminen koulupäivien yhteydessä on Suomen harrastamisen mallin keskeinen tavoite. Mielekkään harrastustoiminnan toteuttamiseksi lasten ja nuorten toiveiden kuuleminen on keskiössä.

Harrastamisen Suomen mallin ensimmäinen pilottihaku käynnistettiin syksyllä 2020. Mallin mukaista harrastustoimintaa on käynnistetty vuoden 2021 halussa. Kaiken kaikkiaan pilotissa on mukana tällä hetkellä 1106 koulua. Toiveita liikuntakerhoista esiintyi pilottivaiheessa runsaasti. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen johtaja Tiina Kivisaari nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolta kuvailee liikunnan tilannetta valtakunnallisella tasolla hyväksi.

– Liikuntaharrastus on kouluissa lasten ja nuorten näkökulmasta erityisen toivottua ja haluttua tekemistä, Kivisaari summaa tilaisuuden avauspuheenvuorossaan.

Harrastamisen mallin kannalta Kivisaari näkee kuntien ja seurojen yhtymäpinnat tunnistettavina.

Tampere ja Vihti – käytännön esimerkkejä kuntien ja seurojen toimivasta yhteistyöstä

Webinaarissa kunta- ja seurayhteistyön esimerkkejä esittelivät Tampere ja Tappara sekä Vihti ja Nummelan Palloseura. Sekä Tappara että NuPS (Nummelan Palloseura) ovat luoneet toimivia yhteistyömalleja kotikuntiensa kanssa jo pitkään. Seurojen puheenvuoroissa painottui monipuolisen ja innostavan lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisen merkitys.

Tampereen kaupunki on mukana harrastamisen Suomen mallin pilottivaiheessa keväällä 2021. Pilotoinnissa kaupunki toteuttaa kehittämäänsä Suomen mallin mukaista Lupa Liikkua ja Harrastaa -harrastustoimintaa perusopetuksen yhteydessä. Lupa Liikkua ja Harrastaa -tuntien järjestelyissä on mukana paljon urheiluseuroja. Webinaarissa kuultiin Tapparan vinkkejä muille seuroille.

Harrastustoimintaa järjestetään niin koulupäivien alussa, niiden sisällä kuin päivän päätteeksi.

– Lupa Harrastaa -tuntien avulla haluamme kehittää monipuolisesti motorisia taitoja ja tutustuttaa lapsia ja nuoria eri lajeihin. Lajeja on tarjolla laidasta laitaan; jalkapallosta cheerleadingiin. Monipuolisen tarjonnan myötä myös kynnys kokeilla uusia lajeja madaltuu, taustoittaa Liikkuva koulu Tampere -ohjelman suunnittelija Mikko Tiirikainen.

– Vaikka harrastustoiminnassa halutaan ylläpitää perinteitä, haluamme myös haastaa seuroja ja kouluja uusien lajien kokeiluun. Kun tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle positiivinen harrastuskokemus, on toimintaa järjestettävä monipuolisesti ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen, hän jatkaa.

Vihdin kunnan ja NuPS:n kehittämispäällikkö Timo Tuomi on yhtä mieltä sekä toiminnan monipuolisuuden että yhdenvertaisuuden merkityksestä. Tuomen mukaan tällä hetkellä yksi Vihdin kunnan ja NuPS:n keskeisimpänä tavoitteena on rakentaa Vihdistä aktiivisten ihmisten kuntaa. Yhteistyötä on vuosien aikana rakennettu vankalle pohjalle. Toimet liikunnan ja urheilun edistämiseksi ulottuvat aina lapsista ikääntyviin.

Lasten ja nuorten liikuntaa edistävää kerhotoimintaa on sisällytetty tiiviisti koulupäivien yhteyteen. Vihdin kunta ja NuPS järjestävät muun muassa monipuolista liikuntaa edistäviä liikuntakerhoja kouluikäisille.

Suomen harrastamisen mallin näkökulmasta Tuomi näkee seurojen aktiivisuuden merkittäväksi.

– Haluan kannustaa seuroja olemaan rohkeasti yhteydessä kuntiin ideoiden työstämiseksi ja toteuttamiseksi. Monipuoliset pelit ja leikit innostavat aina eniten, joten tällaisista liikuntamuodoista on helppoa lähteä liikkeelle, Tuomi toteaa.

”Yhteistyön avulla parempien tulosten saavuttaminen mahdollistuu”

Opetushallituksen Liikkuva koulu -ohjelman ohjelmajohtaja Antti Blom nosti tilaisuuden päätteeksi esiin yhteistyön merkityksen Suomen harrastamisen mallissa.

– Yhteistyön avulla parempien tulosten saavuttaminen mahdollistuu. Olennaista on löytää yhteinen ymmärrys siitä, mitä ollaan tavoittelemassa, mitkä toimenpiteet ovat ratkaisevia ja millaisia edellytyksiä toiminnan toteuttamiseen on, Blom toteaa.

Suomen mallin toinen avustushaku kunnille aukeaa keväällä 2021. Lue lisää harrastamisen mallista täältä.

Lue lisää lasten ja nuorten harrastamisesta

Liikunnan iloa, ryhmässä tekemistä, yhteisiä onnistumisia – harrastukset osa kasvutarinaa

Urheilupsykologi Tatja Holm: Lapsuuden ja nuoruuden harrastus tarjoaa parhaimmillaan eväitä koko elämälle

OlympiaCastin vieraana Marko Viitanen: Ymmärretäänkö harrastamisen merkitys viimein?

Marko Viitanen: Lasten ja nuorten elämä ilman urheilua – ihan mahdoton mielikuva