Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
22.03.2021 | Seuratoiminta

Tähtiseura TanssiDansissa aikuisten harrastamisen kehittämiseen on löydetty yhtymäpintoja lasten ja nuorten toiminnasta

TanssiDans on noin 400 jäsenen kirkkonummelainen tanssiseura, jonka keskeisenä tavoitteena on tarjota tanssiharrastusta- ja urheilua kaikille siitä kiinnostuneille. Seura omaa Tähtiseura-laatuohjelman Tähtimerkki-tunnuksen lasten ja nuorten osa-alueen lisäksi aikuisten toiminnasta.  

TanssiDansin puheenjohtajan Harri Antikaisen mukaan seuran kehittäminen on näkynyt seuran toiminnassa jo pitkään. Ensimmäisen laatutunnuksen seura saavutti vuonna 2007 Nuori Suomi Sinettiseura -tunnuksen myötä. Kun Tähtiseura-laatuohjelma lanseerattiin vuonna 2018, avautui seuralle mahdollisuus tavoitella laatutunnusta myös aikuisten liikunnasta.

– Suurin osa seuramme jäsenistä on lapsia. Osuus on suuri erityisesti siksi, että olemme panostaneet runsaasti lasten toimintaan ja heidän valmennukseensa, Antikainen kertoo.

Panos lasten ja nuorten osa-alueeseen haluttiin kohdentaa yhä vahvemmin koko seuraa koskevaksi.

– Liittyessämme Tähtiseura-laatuohjelmaan aikuisten osa-alueen osalta, halusimme, että lasten ja nuorten toimintaa edistävät linjaukset tulevat osaksi myös aikuisten harrastamista, Antikainen avaa.

Tanssijana mahdollista kehittyä läpi elämän

TanssiDansissa aikuisille harrastustoimintaa tarjotaan kolmella tasolla: aloittelevat, jatkavat ja kilpailevat. Seurasta löytyy aikuisliikkujia aina harrastetasolta SM-kilpailuissa tanssiviin asti.

– Tanssi eroaa monista taitolajeissa siinä, että huipulle on täysin mahdollista päästä verrattain myöhäänkin. Tanssijana on mahdollista kehittyä läpi elämän, toteaa Antikainen.

Aikuisten liikunta- ja harrastustoiminnassa Antikainen korostaa toiminnan monipuolisuutta. Vaihtoehtoiset osallistumismahdollisuudet ovat merkittäviä.

–  Se, kuinka paljon halutaan harrastaa, on hyvin yksilöllistä. Yksilökohtaisten tavoitteiden tukeminen on erityisen tärkeää. Haluamme tukea liikkujia kevyemmässä harrastamisessa, mutta, jos intoa riittää, tarjoamme mahdollisuuden osallistua muillekin tunneillemme, Antikainen selventää.

Aikuisliikunnassa yksilöllisten tarpeiden huomioiminen tärkeää

Aikuisten liikunnan kentällä kilpailu on äärimmäisen kovaa, sillä yksityiset kuntosalit ja muut toimijat järjestävät tarjontaa laajalti.

–  Aikuisharrastajien aikataulut ovat tiukkoja ja työ rytmittää vahvasti arkea. Seurojen on pyrittävä tarjoamaan erilaisia vaihtoja harrastamisen jatkumisen varmistamiseksi. Jos toiminnassa ei huomioida liikkujien tarpeita riittävästi, on harrastuksen päättyminen todennäköisempää, Antikainen toteaa.

TanssiDansissa järjestetään myös fysiikkaharjoittelua ja kehonhuoltoa edistäviä tunteja. Vaikka seuran pääpaino on tanssissa, näkee Antikainen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen yhtä tärkeänä.

– Kehontaitoja edistävät harjoitteet ovat aikuisille tärkeitä jo ihan arkisten toimien kannalta. Meillä käy sellaisiakin harrastajia, jotka osallistuvat vain näille tunneillemme – ja sekin on täysin okei. Tärkeintä on, että harrastajalle löytyy tämän tavoitteita ja elämäntilannetta tukeva liikkumisen tapa, Antikainen summaa.

TanssiDansin kilpailevia aikuisharrastajia. Heidi ja Petri Mäki kuvassa vasemmalla.

Kilpatanssia senioreissa harrastavat Petri ja Heidi Mäki komppaavat Antikaisen ajatuksia monipuolisuuden merkityksestä. Kaksikko on edennyt kilpatanssiharrastuksessaan aina kilpailuihin saakka.

– Tanssiharrastus tarjoaa meille varsin monipuolisen liikuntaharrastuksen. Tanssi kehittää kuntoa, ylläpitää muistia sekä pitää huolta tasapainosta ja ryhdistä, Mäet kertovat.

Viikoittaiset harjoitukset, yksityistunnit, leirit, vapaat harjoitteluvuorot – kaikki nämä Mäet listaavat harrastamisensa kulmakiviksi.

– Seuran ja sen opettajien tuki on ollut korvaamatonta ja tarjonnut hyvän pohjan edetä lajin kilpatasolle. Tukea on saatavilla sekä kilpailukaudella että sen ulkopuolella ja tällöin tekemistä on helppo muovata omia tavoitteiden mukaiseksi, he jatkavat.

Tähtiseura-ohjelmasta tukea tiedon dokumentointiin ja yhteisiin linjoihin

Tähtiseura-ohjelmasta seura on Antikaisen mukaan saanut tukea erityisesti tiedon dokumentointiin.

– Ennen kehityspolun alkua olimme kirjanneet kaikki kehitystoimenpiteemme itse ylös. Käytännössä siis siirsimme nämä tiedot Tähtiseura-ohjelman verkkopalveluun, Antikainen kertoo.

Vaikka tietoa oli kirjattu ylös aiemmin valmennustiimeissä ja hallituksessa, ei tietoa käsitelty riittävästi yhdessä kaikkien seurassa toimivien kanssa. Laatuohjelman myötä tietoa on saatu kirjattua ylös systemaattisemmin, jolloin koko seura on paremmin perillä kokonaistoiminnasta.

Kehittämistoimenpiteiden tukena seurassa toimivat Tähtimerkki-tiimit.

– Lasten ja nuorten toimintaa tarkastelee yksi tiimi, aikuisten osa-aluetta taas toinen. Tähtitiimit käyvät seuramme toimintaa läpi yhdessä ympäri vuoden. Maalis- ja syyskuussa järjestetään seuran sisäinen auditointi, jossa tarkastelemme yhdessä toimintamme onnistumisia ja kehityskohteita, Antikainen taustoittaa.

Vaikka seuran Tähtitiimit toimivat osittain erillään, tehdään yhteistyötä tiiviisti tiimien kesken ja seuran hallituksen kanssa. Tiimit kartoittavat keskenään seuran tilanteen ja esittävät tämän jälkeen tarpeensa hallitukselle. Tavoitteena on varmistaa se, että laatua kehitetään seuran sisällä jatkuvasti ja resursseja kohdennetaan oikealla tavalla.

Seuran jäsenet samalla viivalla – tietoa ja oppia jaetaan kaikille tasapuolisesti

Antikainen kokee, että tiedon dokumentointi Tähtiseura-verkkopalveluun on helpottanut informaation jakamista koko jäsenistölle.

Useissa seuroissa harrastajat saattavat jakautua sen mukaan, kuinka paljon toimintaan osallistutaan – on jäseniä, jotka harrastavat todella paljon ja harrastajia, jotka ovat mukana huomattavasti vähemmän.

– Ne, jotka ovat toiminnassa mukana vähemmän, eivät elä seuran päivittäistä rytmiä ja arkea samalla tavalla kuin ne, jotka harrastavat aktiivisesti. Mielestäni on tärkeää se, että seuran jäsenten sisälukutaitoa kehitetään tasapuolisesti ja kaikki saavat saman verran tietoa, toteaa Antikainen.

Oppia ja tietoa halutaan tarjota kaikille harrastajille myös psyykkisten ja sosiaalisten taitojen kehittämisestä.

– Haluamme tarjota tanssin – vaikkapa cha-cha-cha:n ja valssin perusaskeleiden – rinnalle myös muuta. On ihan äärettömän tärkeää, että seurassamme harrastajatasollakin ymmärretään, mitä esimerkiksi psyykkisellä valmennuksella tarkoitetaan ja millaista hyötyä siitä voi olla, Antikainen selventää.

Kun tietoa on tarjolla tasapuolisesti, edistetään samalla seuran yhteisöllisyyttä.

Laatutunnus tuo itsevarmuutta

TanssiDans on saanut apua aikuisliikunnan kehittämiseen erityisesti seuran lasten ja nuorten toimintaa koskevista kehitystoimenpiteistä. Toimia on siirretty soveltaen osaksi aikuisten liikuntaa.

Antikaisen mukaan seuran Tähtimerkit ovat tuoneet seuralle paljon itsevarmuutta.

– Käydessämme läpi kehittämisen polkua, havaitsimme monia asioita, joita olemme tehneet todella hyvin. Uskon, että kun asiat tiedostetaan paremmin, uskalletaan oma osaaminen myös sanoa ääneen, Antikainen toteaa.

Antikaista hymyilyttää tämän puhuessa suomalaisessa kulttuurissa vallitsevasta vähättelystä. Vaikka tekeminen olisi, kuinka tasokasta, tästä puhutaan harvoin ääneen.

– Tähtimerkin ansiosta voimme todeta, että seurassamme tehdään todella loistavaa ja laadukasta työtä. Vaikka nämä jutut olisivatkin seuran sisällä selviä, on oikeasti tosi tärkeää, että tällaiset jutut tuodaan esiin, jatkaa Antikainen nauraen.

Aikuisten ja lasten harrastamisesta löydettävissä yhtymäpintoja

TanssiDans on ensimmäisiä tanssiseuroja Suomessa, joka sai Tähtimerkin aikuisliikunnasta. Aikuisten liikuntaa ja harrastamista on haluttu edistää aikuisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan tukemiseksi.

Kun Antikaiselta kysytään lasten, nuorten ja aikuisten harrastustoiminnan eroista, näyttää hän mietteliäältä.

– Ehkä olennaisempaa on kysyä, onko tällaisia merkittäviä eroavaisuuksia todellisuudessa olemassakaan? Antikainen avaa.

Vaikka vuorovaikutus aikuisten kanssa on erilaista, ohjaavat seuran toimintaa samat arvot niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin toiminnassa. Toinen merkittävä huomio on Antikaisen mukaan se, että aikuiset haluavat enemmän tietoa toimintansa tueksi. Lapsilla taas oppiminen tapahtuu vahvasti leikkien, pelien ja itse tekemisen kautta.

Antikainen kannustaa seuroja etsimään rohkeasti toiminnan yhtymäpintoja.

– Jotkin lasten harjoituksissa käytettävät metodit ovat olleet fantastisia myös aikuisille. Kannattaa etsiä motivoivia harjoittelun tapoja rohkeasti, sillä toisinaan nämä löydetyt yhtymäpinnat voivat yllättää, Antikainen kannustaa.

Toiminnan kehittäminen osa seuran arkea

Antikaisen mukaan seuran kehittäminen on jatkuva prosessi; se kehittyy ja elää osana seuran arkea. Toimintaa kehittäviä projektia on parhaillaankin meneillään useita.

– Tämän vuoden keskeisenä teemana on Tunnista vahvuutesi -koulutus, johon osallistuvat sekä seuramme lapset ja nuoret että aikuiset. Koulutusten kautta haluamme ohjata tanssijoita tunnistamaan vahvuutensa ja siirtämään nämä tunnetilat osaksi tekemistä, kertoo Antikainen.

Antikainen uskoo, että tavoitteiden ja ajatusten oikeanlainen fokusoiminen edistää erityisesti aikuisliikkujien tekemistä. Kun toiminnalla on tavoite, eivät esimerkiksi työkiireet pääse häiritsemään tekemistä yhtä helposti.

Tavoitteiden ja sisäisen motivaation löytäminen vaalivat samalla seuran yhteisiä arvoja.

– Aikuisilla into ja halu kehittyä voivat olla niin suuria, että pian unohdetaan perimmäinen syy, miksi tätä tehdään. Vaikka kilpailut olisivatkin merkittävä tavoite, haluamme välttää tilannetta, että harrastamisesta tulisikin yksi lisästressin aiheuttaja. Tekemisen on oltava mielekästä, monipuolista ja muuta elämää tukevaa – ei energiaa vievää, tiivistää Antikainen.

Yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen tärkeää

Antikaisen mielestä seurojen on hyvä kysyä aikuisliikkujilta, miksi he ovat tulleet mukaan toimintaan ja mikä heitä innostaa.

– Aikuiset tulevat harrastamaan omien motiiviensa vuoksi. On tärkeää kysyä, miksi he ovat tulleet mukaan ja millaisia asioita he haluavat oppia. Tavoitteiden ymmärtäminen ja määrittäminen auttavat sekä meitä valmentajia että heitä itseään, Antikainen selventää.

Jami ja Ulla Kinnunen innostuivat tanssista lasten harrastuksen myötä.

– Alussa seurasimme lähinnä sivusta poikiemme tekemistä ja osallistuimme seuran toimintaan talkoolaisina. Jossakin vaiheessa emme enää malttaneetkaan katsoa tanssia vain sivusta ja osallistuimme aikuisten alkeistunnille, Ulla Kinnunen kertoo.

TanssiDans palkitsi Ulla ja Jami Kinnusen Taito-pokaalilla tanssin ilon jakamisesta seurassa. Palkinnon luovutti Jutta Helenius.

Tanssiharrastus on ollut osa Kinnusten arkea nyt jo useiden vuosien ajan. Kinnuset haluavatkin muistuttaa, että kilpatanssia on mahdollista harrastaa ilman kilpailuihin osallistumista.

– On ollut hienoa huomata, kuinka seura tukee kaikkien harrastajien tavoitteita. Taitojen kehittymisen tunnistaminen on jo itsessään todella palkitsevaa. Tanssiharrastus on myös loistava tapa viettää aikaa puolison kanssa. Leirit, näytökset ja kilpailut ovat taas olleet koko perheellemme mukavaa yhteistä tekemistä – seurayhteisöä unohtamatta, Kinnuset summaavat.

Kaikille avoin toiminta tuo seuraa yhteen

Parhaillaan TanssiDans luo urheilijan polkua myös aikuisliikkujille. Oppia ammennetaan seuran vastaavasta lapsille ja nuorille suunnatusta polusta.

– Se, että olemme lähteneet kehittämään tämän Tähtiseura-prosessin kautta ensin yhtä osa-aluetta, on avannut meille valtavasti ovia toimintamme kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tämä on kohdallamme ollut Tähtiseura-ohjelman paras anti, Antikainen pohtii.

Kun keskitytään yhteisiin tekijöihin, toiminnan eroavaisuuksien sijaan, voidaan löytää koko seuran toimintaa helpottavia väyliä. TanssiDansissa esimerkkinä tästä toimivat seuran tanssileirit, joita järjestetään yleensä kolme-neljä kertaa vuodessa. Valmennusta, koulutuksia, luentoja – ja ennen kaikkea tanssia – tarjotaan kaikille seuran jäsenille.

– Kaikkea ei tarvitse keksiä tai järjestää erikseen. Seuroille tämä on jo taloudellisestikin merkittävä hyöty. Lisäksi tämä yhtenäistää seuraa ja luo yhteisöllisyyttä. Ei tapahdu sellaista porukoitumista, vaan olemme aidosti yksi yhteinen seura, Antikainen kiteyttää.

Kuvat: TanssiDansin arkisto

TanssiDans

Lue lisää Tähtiseura-laatuohjelmasta:

Seuran kehittäminen on Porvoon Akilleksen käsipallojaoston toiminnanjohtajan Ron Liljendalin intohimo

OlympiaCastin vieraana Jaana Laurila: Mikä on seuranne seuraava edistysaskel?

Tähtiseura-laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita on kolme: Lasten ja nuorten toiminta, aikuisliikunta ja huippu-urheilu. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtiseura-verkkopalvelu on avoin kaikille urheiluseuroille. Sen avulla seura voi kehittää toimintaansa ja tavoitella myös itselleen Tähtimerkkiä. Palvelussa urheiluseurat voivat tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Palvelu on helppokäyttöinen, seuralle maksuton ja se toimii osana Suomisport-seurapalvelua.

Tähtiseuroja on jo 557, 45 eri lajissa

  • Lapset ja nuoret: 541 seuraa – 44 lajia
  • Aikuiset: 102 seuraa – 22 lajia
  • Huippu-urheilu: 18 seuraa – 3 lajia

 

Lue lisää aiheesta