Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
08.04.2021 | Seuratoiminta

Hyvinkään Taitoluistelijoiden puheenjohtaja: kertaheitolla nykyaikaiseksi Tähtiseuraksi

Hyvinkään Taitoluistelijat saavutti keväällä toiminnan laatua takaavan Tähtitunnuksen sekä lasten ja nuorten että aikuisten luisteluharrastukselle. Auditoinnin ansiosta Tähtiseuralla on tarjota jokaiselle luistelijalleen selvä polku kehittyä taitoluistelijana taaperosta tähdeksi ja aikuisluistelijaksi.

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen luoma laatuohjelma. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan inhimillisesti, modernisti ja ketterästi. Jokainen voi Tähtiseurassa urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan.

Tähtimerkin myöntävät Olympiakomitea ja lajiliitto. Taitoluisteluliitossa on jo 14 Tähtimerkin saanutta seuraa, joista useammalla on laatumerkki sekä lasten ja nuorten että aikuisten osalta. Avoimia polkuja on 20.

– Olemme yhdessä kuuden seuran kanssa työstäneet omia huippu-urheilun laatutekijöitämme, jotka hiotaan valmiiseen muotoon nyt keväällä KIHU:n ja Olympiakomitean kanssa. Tavoitteena on auditoida ensimmäiset huippu-urheilun Tähtimerkit kesän jälkeen, seuratoiminnan kehittäjä Mira Korpinen Taitoluisteluliitosta kertoo.

Rohkeasti tähtijahtiin

Hyvinkään Taitoluistelijoiden puheenjohtaja Taija Koskinen rohkaisee hakemaan Tähtimerkkiä.

– Tämä polku kannattaa käydä läpi. Meilläkin toiminta oli hyvässä kunnossa, mutta tämän auditoinnin ansiosta pystyimme luomaan uusia tapoja toimia. Muutuimme kertaheitolla nykyaikaiseksi seuraksi, puheenjohtaja Koskinen hehkuttaa.

Kaiken ei tarvitse olla valmiiksi timanttisessa kunnossa, vaan kyse on Koskisen mukaan nimenomaan siitä, että päästään kiinni nykytilanteeseen ja kehittämisen kohteisiin.

Hanke lähti liikkeelle seuran hallituksesta 2018, ja lopullinen päätös syntyi vuotta myöhemmin, sillä hallitus koki tähtitunnuksen saavuttamisen hyväksi sinetiksi vastuullisesta ja toimivasta seurasta.

Koskinen oli hankkeessa innostajana, sillä hän oli ollut mukana tähtiprojektissa jo ringette-seurassa.

– Esikoinen pelasi ringetteä ja toimin silloin itse joukkueen vastuuvalmentajana sekä seuran hallituksessa. Minulla on vahva ringettetausta itsellänikin lapsuudesta aikuisikään, hän taustoittaa.

Nyt oli sama tähtihanke edessä taitoluistelevan 13-vuotiaan tyttären seurassa.

Ensin taitoluisteluseurassa pohdittiin, mitä tarvitaan ja miten päästään hankkeessa eteenpäin. Hallituksessa sovittiin, kenellä on kaikki edellytykset olla ajallisesti mukana ja ryhtyä vastuuhenkilöiksi. Oli mietittävä myös aikataulutus.

Kun päätös oli tehty, puheenjohtaja oli yhteydessä Taitoluisteluliittoon, jolloin polku auki kohti lasten ja nuorten sekä aikuisten Tähtimerkkiä saatiin auki. Hallinto, valmennus ja harrastajat vastasivat kaikki auditoinnin kysymyksiin ja suunnittelivat osaltaan parannuksia kehityskohteisiin. Työryhmässä tsekattiin koko ajan, mitä oli tehtynä ja mitä vielä piti tehdä.

Me-henki kasvuun

Taitoluisteluliiton Mira Korpinen antoi tukea ja kehitysehdotuksia, jos jotakin piti vielä säätää.

Kun kaikki oli valmista, koitti h-hetki. Toiminnan auditoinnissa, joka korona-ajan malliin tehtiin ensimmäistä kertaa verkossa, olivat mukana hallituksen jäsenet, valmentajat, Mira Korpinen sekä Tarja Nieminen Etelä-Suomen Liikunnasta ja Urheilusta.

– Tähtiseurapolku ja sen osa-alueet käytiin läpi ja saatiin vielä hyvää palautetta. Seura pääsi tavoitteeseensa.

Puheenjohtaja kiittää liiton tukea tähtipolun edistämisessä.

– Mira auttoi polun avaamisessa, sparrasi ja neuvoi. Koko ajan oli tunne, että teemme hanketta yhdessä luistelijoiden parhaaksi.

Seura piti saavutuksensa kunniaksi Tähtiseura-juhlan, jossa käytiin läpi vaiheet lävitse ja korostettiin yhteistä tekemistä.

– Silloin luistelijoilla kolahti, että kyse yhteisestä edistyksestä.

Hallinnossa ero entiseen on Koskisen mukaan valtava.

– Viime hallituksen kokouksessa totesimme, että huolimatta korona-ajasta tähtihankkeessa tehdyt työt ovat vieneet meitä eteenpäin. Tiedän, että se on näkynyt myönteisenä myös vanhemmille. Polku Tähtiseuraksi herätti koko seurassa yhteenkuuluvuuden tunteen.

Miksi oikein valmennan?

Vastuuvalmentaja Jenni Luoma kertoo tähtihankkeen herättäneen valmennustiimin tarkistamaan valmennusfilosofiaansa ja arvioimaan käytännön työtapoja.

– Havaitsimme, että tarvitsemme vieläkin laadukkaampaa palvelua. Hioimme asiat kohdalleen, mikä on näkynyt harjoittelussa ja arjen rutiineissa.

Puheenjohtaja toteaa sekä kilpaluistelijoiden että harrastajien ottaneen valtavia steppejä eteenpäin.

Hanke avasi myös uusia yhteistyön polkuja aikuisluistelun ja lasten ja nuorten valmennuksen välille.

– Harrasteryhmissä on yleensä luistelijoita, jotka haluaisivat jatkaa myöhemmällekin iälle asti. Usein kuitenkin motivaatioon vaikuttaa iso ikäjakauma. Esimerkiksi 10-vuotias ja 17-vuotias kaipaavat hyvin erilaista ohjausta. Nyt polun avaaminen aikuisluistelun suuntaan mahdollistaa lajissa jatkamisen myös harrastaen, Jenni kertoo.

Valmentaja korostaa luistelijan polun saaneen selkeämmän suunnan Tähtihankkeen ansiosta.

– Tiedämme, miten yksittäinen luistelija voi kasvaa seurassamme aikuisluistelijaksi asti.

Matka tähtipolulla tarjosi valmentajille mahdollisuuden pysähtyä miettimään työtapojaan, sillä arjessa pohdinnat helposti jäävät kiireen ja päivittäisten rutiinien varjoon.

– Kannustan muitakin seuroja tekemään auditoinnin. Se nostaa luistelijoiden äänen kuuluviin ja auttaa valmentajia pohtimaan, miksi he työtään tekevät.

Luistelijat idealinkoina

Taitoluisteluliitolla on sekä pieniä että suuria Tähtiseuroja ympäri Suomen. Halu lähteä tähtipolulle on selvästi kasvanut.

Tähtiseura-ohjelman laatutekijät ovat samat kaikille lasten ja nuorten sekä aikuisten polulla, lajista riippumatta. Mukaan tähtiseura-polun työstöön ja seuran kehittämiseen kannustetaan osallistamaan laajasti seuran valmennusta, hallintoa, luistelijoita kuin vapaaehtoisiakin.

Tähtiseura-ohjelmassa on kaikkiaan noin 60 laatutekijää neljällä eri osa-alueella: johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset ja aineelliset resurssit. Osa-alueet kammataan monesta eri näkökulmasta.

Suurin hyöty on Korpisen mukaan toiminnan perusteellisessa tarkastuksessa sekä seuran vahvuuksien ja kehityskohtien tunnistamisessa.

Auditoinneissa on käynyt ilmi, että Tähtimerkkiin yltävissä seuroissa kuunnellaan työntekijöitä ja harrastajia, kuten ehdoissa edellytetäänkin.

– Tähtipolku tuo lasten, nuorten ja aikuisharrastajien ääntä kuuluviin. Luistelijoilla on älyttömän hyviä ideoita sekä harjoitusten että muunkin toiminnan kehittämiseen.

Matka Tähtimerkkeihin on tuonut esille myös luistelijoiden taidot viestinnässä. Heillä on vahva osaaminen muun muassa sosiaalisesta mediasta, minkä ansiosta myös seuran sisältöihin saadaan heidän näköistään sisältöä.

Teksti: Suomen Taitoluisteluliitto

Artikkelikuva: Hyvinkään Taitoluistelijat

Lue lisää Tähtiseura-laatuohjelmasta:

Seuran kehittäminen on Porvoon Akilleksen käsipallojaoston toiminnanjohtajan Ron Liljendalin intohimo

Tähtiseura TanssiDansissa aikuisten harrastamisen kehittämiseen on löydetty yhtymäpintoja lasten ja nuorten toiminnasta

OlympiaCastin vieraana Jaana Laurila: Mikä on seuranne seuraava edistysaskel?

Tähtiseura-laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita on kolme: Lasten ja nuorten toiminta, aikuisliikunta ja huippu-urheilu. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtiseura-verkkopalvelu on avoin kaikille urheiluseuroille. Sen avulla seura voi kehittää toimintaansa ja tavoitella myös itselleen Tähtimerkkiä. Palvelussa urheiluseurat voivat tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Palvelu on helppokäyttöinen, seuralle maksuton ja se toimii osana Suomisport-seurapalvelua.

Tähtiseuroja on jo 557, 45 eri lajissa

  • Lapset ja nuoret: 541 seuraa – 44 lajia
  • Aikuiset: 102 seuraa – 22 lajia
  • Huippu-urheilu: 18 seuraa – 3 lajia

Lue lisää aiheesta