Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
09.04.2021 | Seuratoiminta

Harrastamisen uusia tuulia – lajiliitot kehityssuuntia edistämässä

Olympiakomitean lajien harrastetoiminnan tehostusprosessin tavoitteena on ollut tukea lajiliittojen toimintaa sekä kasvattaa seurojen harrastajien ja ammattilaisten määrää. Kehityshanke laadittiin harrastamisen Suomen mallin ja lajien Tähtiseuratoiminnan kehittämisen tueksi.

– Tehostusprosessin keskeisenä päämääränä on ollut kannustaa lajiliittoja kehittämään lajikohtaisia kehittämistoimenpiteitä ja -malleja. Prosessin kautta seuroille on tarjottu tukea laajalti toiminnan edistämiseksi muun muassa verkostotilaisuuksien ja talous- ja sparraustuen avulla, kertoo Olympiakomitean lasten liikunnan ja urheilun asiantuntija Marko Viitanen.  

Lajiliitot ovat tehneet jo pitkään vakuuttavaa työtä harrastustoiminnan kehittämisen saralla. Viitanen näkee uusien toimintamallien edistävän selkeästi myös Suomen harrastamisen mallia.

– Seurojen ja kuntien yhteistyö on kehittynyt jatkuvasti. On tärkeää, että seurat saavat konkreettisia esimerkkejä onnistuneen yhteistyön ja toimintamallien tuloksista, jotta oppia voidaan ammentaa osaksi omaa toimintaa, Viitanen toteaa.

Tässä artikkelissa esittelemme Voimistelu-, Käsipallo-, Koripallo- ja Palloliiton kehitystoimia ja -hankkeita. Ensi viikolla esittelyssä ovat Urheilu-, Salibandy-, Lentopallo- ja Jääkiekkoliitto. Esittelyssä olevat lajiliitot olivat mukana harrastetoiminnan tehostusprosessissa.

Suomen Voimisteluliitto: seurat ja koulut tukevat ja edistävät harrastamista

Suomen Voimisteluliiton strategian keskeisenä tavoitteena on edistää lasten laadukasta voimistelua. Lajiliiton hankkeiden perusperiaatteena on, että ne ovat toteutettavissa myös Suomen harrastamisen mallin puitteissa.

Liiku mun kaa -hanke lisää liikuntaa koulupäivien yhteyteen. Hankkeen välkkäritoiminnassa korostuvat voimistelun perustaidot ja niiden oppiminen. Kouluvierailuille osallistuvat myös paikalliset seurat, mikä edistää harrastamisen jatkumoa myös koulupäivän ulkopuoliseen toimintaan.

Lajiliiton Erityistä VoiMaa -hanke on käynnissä vuoden 2021 ajan. Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä monikulttuuristen perheiden lapset ja nuoret että neuropsykiatrisista vaikeuksista oireilevat lapset ja nuoret. Hankkeen tavoitteena on tukea seurojen alueellista toimintaa, jotta kohderyhmään kuuluvia saadaan mukaan toimintaan ja heidän erityispiirteensä huomioidaan.

Lue lisää Liiku mun kaa -hankkeesta.

Lue lisää Erityistä VoiMaa -hankkeesta.

Kuva: Milla Vahtila

Suomen Käsipalloliitto: liikuntaa ja lajitaitoja kouluissa ja päiväkodeissa

Yhteistyö koulujen kanssa on Käsipalloliiton toiminnassa selkeä painopiste. Erilaiset harrastekerhot ovat olleet osa lajiliiton toimintaa jo pitkään.

School Tour -toiminnan keskeisenä tavoitteena on lisätä lasten harrastusliikuntaa ja samalla kasvattaa lajin harrastepohjaa. Seurojen ylläpitämät harrastekerhot edesauttavat lajitietoisuuden ja -osaamisen leviämistä. School Tourin pääkohderyhminä ovat alakoulut ja päiväkodit, mutta toimintaa on mahdollista laajentaa myös yläkouluihin.

Lue lisää School Tour -toiminnasta.

Kuva: Jyrki Paajanen

Suomen Koripalloliitto: matalan kynnyksen toimintaa koululaisille

Koripalloliiton Pikkusudet-koriskoulun avulla liikunnan riemua halutaan levittää 1.–6. luokkalaisille koululaisille sekä samalla innostaa alakoululaisia koripalloharrastuksen pariin. Pääsääntöisesti iltapäiväkerhotoiminnan kautta järjestettävä koriskoulu liittää seurat vahvasti mukaan toiminnan toteutukseen.

Pikkusudet-koriskoulun aloittavat ja aloittaneet seurat saavat järjestää alueellaan myös Pikkusudet-korisriehan, joka voidaan toteuttaa turnaus- tai koululaisriehana.

Koripalloliiton tavoitteena on laajentaa matalan kynnyksen harrastustoimintaa myös yläkouluihin 3×3 -pelikonseptin avulla hankkeen pilotointivaiheen jälkeen.

Lue lisää Pikkusudet-koriskoulusta.

Lue lisää Pikkusudet-riehasta.

Kuva: Koripalloliitto

Suomen Palloliitto: vastuullisuus ja tasavertaisuus harrastustoiminnan ytimessä

Harrastamista edistetään Suomen Palloliiton toimesta laajalti niin lasten ja nuorten kuin aikuistenkin keskuudessa. Harrastustoimintaa halutaan tarjota tasavertaisesti sekä tavoitteellisesti harjoitteleville että kevyemmin harrastaville.

Palloliitto toteuttaa lasten ja nuorten liikuttamista jalkapallon avulla aktiivisesti ympäri Suomen. Yhteistyö seurojen, kuntien ja koulujen kanssa on muotoutunut vahvasti osaksi toimintaa. Erilaiset kampanjat ovat olleet merkittävässä roolissa lasten ja nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisäämisessä. Lajiliiton uusin Lue ja liiku Huuhkajat lentoon -kampanja käynnistyy 26.3. Kampanjan avulla aktivoidaan erityisesti koululaisia – edistämällä sekä liikunnan että lukemisen riemua.

Lue lisää Palloliiton harrastustoiminnasta.

Lue lisää Lue ja liiku Huuhkajat lentoon -kampanjasta.

Kuva: Palloliitto

Lue lisää:

Harrastamisen Suomen malli

Seurojen ja kuntien yhteistyö harrastamisen Suomen mallin edistämisen avaintekijä

Tähtiseura-laatuohjelma