Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
12.04.2021 | Huippu-urheilu

Yläkoululeirillä opitaan urheilijan elämää – haku ensi syksyn leireille on käynnissä

Yläkoululeireillä nuori urheilija saa eväitä urheilijaksi kasvamiseen. Leireillä vahvistetaan urheilullisia elämäntapoja, urheilulliseen kehittymiseen sekä koulutehtäviin ja opiskelujen hoitamiseen. Leireillä opiskeltuja tietoja ja taitoja harjoitellaan jokapäiväisessä arjessa.

Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa usean lajin valmennusjärjestelmää ja urheilijan polkua. Leireillä valmennusta toteutetaan lajin määrittelemien valmennuslinjausten mukaisesti, joka yläkouluikäisillä tarkoittaa monipuolisten taito- ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelua lajitaitojen ohella. Leireillä opitaan myös elämäntaitoja ja omien asioiden hoitamista. Kaiken tämän lisäksi siellä on myös hauskaa.

– Hyvä tunnelma ja kaverit ovat monille tärkeitä asioita, leirillä on kiva olla! Leireiltä nuoret urheilijat saavat ammattimaista tukea harjoitteluunsa. Osallistujat oppivat myös hoitamaan koulutyötään itsenäisesti ja sitä kautta kaksoisuran tekeminen on heille varmasti helpompaa tulevaisuudessa. Leirit ovat arkisin, joten urheilijat saavat siitä syystä myös enemmän vapaita viikonloppuja ja aikaa palautumiseen, kertoo yläkoululeirityksiä Norrvallan urheiluopistolla koordinoiva Joakim Träskelin.

Norrvallassa on käytössä Kasva urheilijaksi -oppimateriaalit, joiden avulla opiskellaan esimerkiksi ravitsemusta, psyykkisiä taitoja ja urheilijan terveyteen liittyviä asioita. Elämäntaitojen oppiminen on yksi leirien tärkeimmistä tavoitteista.

– Nyt kun Kasva urheilijaksi -materiaaleista löytyy myös ruotsinkielinen versio, olemme ottaneet sen keskeiseksi osaksi toimintaamme. Mielestäni on tärkeää, että urheilijat oppivat elämäntaitoja urheiluympäristössä. Materiaali on hyvin tehty ja auttaa asioiden oppimisessa. Esimerkkinä vaikkapa se, että välillä on haasteellista saada urheilijat ymmärtämään riittävän ravitsemuksen merkitys. Materiaali antaa hyvän tilaisuuden vaikuttaa heidän näkökantoihinsa ja lisää heidän tietämystään ravitsemuksesta sekä siitä, miten se voi tukea heidän urheilu-uraansa.

Monipuolista harjoittelua

Yläkoululeirit tehostavat leiriläisten arkiharjoittelua ja tuovat siihen uusia virikkeitä. Monelle nuorelle urheilijalle leiritys on myös hyvä tapa päästä lajin vaatimien olosuhteiden pariin. Lajiharjoittelun ohella leiriohjelmassa korostuu monipuolisuus, joka tarkoittaa motoristen perustaitojen ja fyysisten ominaisuuksien kehittämistä kaikkien lajien urheilijoiden kanssa. Träskelin on tyytyväinen lajien kanssa tiivistyneeseen yhteistyöhön.

– Yhteistyö lajien kanssa on lisääntynyt, joka mahdollistaa ammattimaisemman valmennuksen leireillä. Yhteisvoimin voimme tarjota entistä parempaa sisältöä. Uskon tosi paljon yläkoululeirityskonseptiin, se on tuonut niin monia hyviä asioita nuorille urheilijoille.

Norrvallassa leiripäivään kuuluvat lajiharjoitus, yleisharjoitus ja illalla vielä vapaamuotoinen harjoitus, ”spontan aktivitet”.

– Ammattivalmentajat huolehtivat laji- ja yleisharjoittelusta, joista molemmista urheilijat saavat hyvää pohjaa kotioloissa tapahtuvalle harjoittelulle. Urheilujohtamisen opiskelijat suunnittelevat ja vastaavat illan vapaamuotoisesta treenistä, jossa tärkeintä ovat hauskanpito ja yhdessäolo, kertoo Träskelin.

Aikaa myös koulutyölle

Leiripäivien aikana käytetään aikaa myös opiskeluun ja koulutehtävien tekemiseen. Samalla nuori kasvaa itsenäiseen opiskeluun ja vastuun ottamiseen myös opintojen osalta. Koulujen kanssa yhdessä huolehditaan, ettei koulutyö kärsi leiritysten takia ja opiskelujen hoitaminen laadukkaasti onkin leirille osallistumisen edellytys. Läksyt tulevat hoidettua, kun niille on varattu aikaa ja kokeenkin tekeminen onnistuu tarvittaessa leirioloissa.

Leirit ovat myös hyvä mahdollisuus tutustua mahdollisesti tulevaan valmentautumis- ja opiskelupaikkaan niiden lajien osalta, joissa lajiliitto on keskittänyt toisen asteen valmennuksen samaan valmennuskeskusympäristöön. Siirtymä yläkoulusta jatko-opintoihin helpottuu, kun paikka on tuttu entuudestaan.

Leiritys tiivis osa monen lajin valmennusjärjestelmää

Tyttöjen ja naisten maajoukkueiden General Manager Tuula Puputti Jääkiekkoliitosta kertoo, että tyttökiekkoilijoiden osalta yläkoululeiritystä toteutetaan kahdella eri mallilla: maajoukkuepolulle tähtäävien ryhmässä sekä avoimissa leiritysryhmissä. Leiritys tukee huipulle tähtäävien pelaajien matkaa sekä antaa myös isommalle harrastajajoukolle mahdollisuuden pysyä lajissa mukana kriittisen ikävaiheen yli.

– Maajoukkueeseen tähtäävät pelaajat leireilevät yhdessä kolme kertaa vuodessa. Harjoittelussa toteutuu ”parhaat parhaiden kanssa” -ajattelu, jonka lisäksi leireillä opiskellaan urheilijan elämää ja esimerkiksi perusteita riittävästä levosta ja ruokailusta sekä kaksoisuran tekemisestä. Leireillä opitaan arjen rytmittämistä niin, että treenit ja opinnot tulevat hoidettua ja aikaa jää myös muulle. Tyttöjen osalta ammattilaisnäkymät jääkiekossa ovat toistaiseksi heikommat kuin poikien puolella, joten jo tuossa vaiheessa on tärkeää tuoda esille myös kaksoisuran ja siviiliuran merkitystä. Viesti näistä asioista vahvistuu, kun sitä kertovat päävalmentajan lisäksi myös muut asiantuntijat toisessa ympäristössä, hän kertoo.

– Yläkouluikä on harrastajamäärien osalta kriittistä aikaa ja leiritys on meille keskeistä myös, jotta saadaan tytöt pidettyä lajin parissa. Varsinkin pienemmistä kaupungeista tulevat ovat usein yläkouluikään asti harjoitelleet poikien ryhmissä, eivätkä välttämättä pysty enää pelaamaan saman ryhmän kanssa. Leiritys kokoaa alueellisesti pelaajat yhteen ja pitää tytöt lajissa mukana, kunnes mahdollisesti toisen asteen opiskelupaikan kautta löytyy uusi joukkue, jatkaa Puputti.

Leiritystä urheiluopistoilla ympäri Suomea

Yläkoululeirityksiä järjestetään 11 urheiluopistolla yhteistyössä yli 40 lajin kanssa. Haku ensi syksyn leireille on käynnissä. Tutustu urheiluopistojen sivuihin, sieltä löydät tarkemmat tiedot toiminnasta, lajeista ja hakuajoista.

Eerikkilän urheiluopisto
Itä-Suomen Liikuntaopisto (ISLO)
Kisakallion urheiluopisto
Kuortaneen urheiluopisto
Lapin urheiluopisto
Norrvallan urheiluopisto
Pajulahden urheiluopisto
Tanhuvaaran urheiluopisto
Varalan urheiluopisto
Vierumäen urheiluopisto
Vuokatin urheiluopisto

Lisätietoa myös Olympiakomitean sivuilla.

Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan koulu- ja leiritysmallien tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Yläkoulutoiminta on osa suomalaisen urheilun kaksoisuramallia (dual career).

Seuraa toimintaa ja käytä somessa tunnisteita #urheiluyläkoulu #yläkoululeiritys #kaksoisura

Lue lisää aiheesta