Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
14.04.2021 | Huippu-urheilu

Vastuullisuusohjelma käytäntöön: golfin, nyrkkeilyn ja jalkapallon esimerkkejä vastuullisuustyöstä

Olympiakomitean vastuullisuusklinikalla käsiteltiin vastuullisuusohjelman käytäntöön vientiä liikunnan ja urheilun kentällä. Vastuullisuusklinikalla vastuullisuusohjelmaa edistäviä toimintamallejaan esittelivät Golf-, Nyrkkeily- ja Palloliitto.

Keväällä 2020 julkaistun vastuullisuusohjelman tavoitteena on tukea vastuullisen liikunnan ja urheilun toteutumista kaikissa olosuhteissa. Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma on laadittu yhteistyössä Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa.

Olympiakomitean vastuullisuuspäällikön Elina Laineen mukaan ohjelma on edennyt käytäntöön hyvin jo usealla rintamalla.

– Vastuullisuuden merkitys kasvaa urheilun kentällä jatkuvasti. On siis erityisen tärkeää, että vastuullisuutta edistetään yhdessä kaikkien urheilun toimijoiden voimin, Laine taustoittaa tilaisuuden avauspuheenvuorossaan.

Faktatiedon nojalla toimiminen vastuullisuutta edistämässä

Golfliitossa vastuullisuusohjelman työstä aloitetiin strategian laadinnan yhteydessä vuonna 2020. Vastuullisuusohjelman saatto käytäntöön on aloitettu tänä vuonna.

– Olemme nimenneet jokaiselle golfyhteisölle liitostamme oman tukitiimiyhteyshenkilön vastuullisuusohjelman toteutumisen tueksi, avaa Golfliiton seuratoimintapäällikkö Kirsi Erofejeff-Engman.

Erofejeff-Engman nostaa vastuullisuusohjelman keskeisenä osana esiin tiedolla johtamisen. Lajiliitto pyrkii toimimaan vahvasti faktapohjaisen datan nojalla. Seuroille halutaan tarjota entistä avoimempia tietoympäristöjä arjen toiminnan tueksi.

– Vastuullisuus tulee siitä, että toimimme faktatiedon nojalla. Kun tieto on kaikille avointa, osallistamme seuroja yhä paremmin osaksi lajiliiton toimintaa. Haluamme, että toimintamme on läpinäkyvää ja yhdenvertaista, summaa Golfliiton seura-asiantuntija Johanna Ahti.

Avoimuutta ja yhdenvertaisuutta korostetaan myös seurojen arjessa. Esimerkiksi Seuratoimija-päivillä lajiliitto kouluttaa seurojen vapaaehtoistoimijoita.

– Harrastustoiminnassa haluamme edistää golfin yhdenvertaisuutta laajasti – aina ladygolfista erityisgolfiin. Lisäksi olemme laatineet junioreille uuden golfkäyttäytymis-, sääntö- ja yhdenvertaisuuskoulutuksen, jossa kerrataan esimerkiksi Reilun Pelin mukaisia toimintatapoja, Erofejeff-Engman kertoo.

Nyrkkeilyliitto siirtynyt sähköisiin dokumentteihin: tavoitteena vähentää paperin kulutusta

Nyrkkeilyliiton vastuullisuusohjelma hyväksyttiin lajiliiton hallituksen toimesta lokakuussa 2020. Hallitus on asettanut vastuullisuusohjelmalle tavoitteet, toimenpiteet sekä kokonaisuuden toteutumista seuraavat mittarit.

Vastuullisuuden toteutumisen seuraamiseksi lajiliitto on laatinut kahdeksan mittaria. Vastuullisuutta seurataan niin lajiliiton sukupuolijakauman, yhdenvertaisuuden kuin avoimuuden osalta.

– Mittarit auttavat meitä tunnistamaan, millä tavoin vastuullisuusohjelma liitossa toteutuu. Kun pidämme mielessä ne asiat, joita strategiamme kannalta on olennaista mitata, saavat nämä teemat oikealla tavalla huomiota ja painoarvoa tekemisessämme, kertoo Nyrkkeilyliiton toiminnanjohtaja Marko Laine.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista lajiliitto seuraa kamppailulajien yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman avulla. Lajiliitossa tarkastellaan esimerkiksi liiton toimi- ja luottamushenkilöiden sukupuolijakaumaa. Vähemmistösukupuolien kannustaminen mukaan toimintaan on Laineen mukaan tärkeää.

Lajiliitto on kiinnittänyt aktiivisesti huomiota myös ilmastotekoihin. Tavoitteena on vähentää paperin kulutusta lisäämällä sähköisten järjestelmien käyttöä.

– Paperi- ja printtiaineiston vähentämiseksi olemme siirtäneet nyt esimerkiksi koulutusmateriaalimme sähköisiin dokumentteihin, Laine kertoo.

Vastuullisuus osa urheilun jokapäiväistä arkea

Palloliiton seurapalvelujohtajana ja apulaispääsihteerinä toimiva Timo Huttunen näkee vastuullisuuden sisäänrakennettuna osana koko jalkapalloperheen toimintaa. Vastuullisuusteemojen edistämiseen on toiminnassa kiinnitetty huomiota jo pitkään.

– Olemme halunneet varmistaa kaikille avoimen toiminnan ja huomioineet esimerkiksi monikulttuurisuuden ja kotoutumisen edistämisen toiminnassamme vahvasti. Lisäksi kansainvälisten kattojärjestöjemme (UEFA ja FIFA) rooli vastuullisuussisältöjen edistämisessä on opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksen ohella merkittävää, Huttunen taustoittaa.

Palloliiton tavoitteena on tuoda urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman eri osa-alueet osaksi sekä liiton että jäsenseurojen toimintaa. Huttusen mukaan on tärkeää rakentaa konkreettisia ohjeistuksia, työkaluja ja toimintamalleja seuroille.

– Parhaillaan analysoimme nykytilaamme sekä toimintamme vahvuuksia ja kehitysalueita vastuullisuusohjelman rakenteen ja tavoitteiden kautta. Analyysin pohjalta määrittelemme seuratoimijoista muodostetun työryhmän kanssa omat kehitystoimenpiteemme. Seurakentälle vastuullisuusohjelma toimeenpannaan laatujärjestelmämme avulla vuosien 2022–2023 aikana, jolloin käynnistämme myös vuosittaisen vastuullisuusraportoinnin, kertoo Huttunen

Lue lisää:

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma

Olympiakomitea: Vastuullisuus

 

Lue lisää aiheesta