Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
Blogi
16.04.2021 | Olympiakomitea | Blogi

Toni Ahva: 5 pointtia liikunnan rahoituksen puolesta

Pöydällä on liikunnan ja urheilun rahoituksen tulevaisuus, kun Marinin hallitus ensi viikon keskiviikkona kokoontuu puoliväliriiheen. Rahapelitoiminnan tuotot ovat laskeneet merkittävästi, ja tuotoista kaikista riippuvaisimpana toimialana rahoituksen leikkausuhka osuu keskeisesti liikuntaan.

Haastavasta tilanteesta huolimatta lähdemme siitä, että liikunnan ja urheilun rahoitus on turvattava. Liikunta on yhteiskunnallisesti niin merkittävä toimiala, että siitä ei yksinkertaisesti voi leikata.

Tässä viisi syytä, miksi liikunnasta ja urheilusta ei pidä leikata:

1. Liikunnalla on valtava yhteiskunnallinen merkitys. Liikunnan myönteiset vaikutukset yksilöille ja yhteiskunnalle ovat kiistattomat lukuisten tutkimusten mukaan: liikunnan lisääminen tukee kansanterveyttä ja -taloutta.

2. Koronakriisin jälkihoidossa tarvitaan paljon panostuksia etenkin lasten ja nuorten hyvinvointiin. Pysyvien ja pitkäaikaisten negatiivisten vaikutuksien torjumiseksi valtion liikuntabudjettia tulisi pikemminkin kasvattaa lähivuosina.

3. Leikkaukset valtion liikuntabudjettiin vaikuttaisivat laajasti Suomen suurimpaan kansanliikkeeseen, jonka toimintaan osallistuu 1,8 miljoonaa suomalaista. Leikkauksista kärsisivät epäoikeudenmukaisesti harrastajat sekä liikunnan ja urheilun parissa työskentelevät, jotka eivät ole voineet vaikuttaa heikentyneeseen rahapelituottojen rahoitustilanteeseen.

4. Valtion noin 150 miljoonan euron liikuntabudjetti on pieni muihin toimialoihin verrattuna. Kuitenkin silläkin ehkäistään huomattavaa haastetta: liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat vuosittain yli 3 miljardia euroa.

5. Liikunta on rahapelitoiminnan tuotoista kaikista riippuvaisin toimiala. Yli 90 % valtion liikuntamäärärahoista katetaan rahapelituotoista, jolloin mahdolliset leikkaukset iskisivät voimakkaimmin liikuntabudjettiin. Yhteiskunnallisesti merkittävän toimialan rahoitus ei voi olla riippuvainen vain rahapelitoiminnan tuotoista.

Juuri nyt on erityisen tärkeää puolustaa liikunnan ja urheilun rahoitusta kaikilla areenoilla – aikaa puoliväliriiheen on enää vähän. Liikuntayhteisössä meidän pääsanomamme on liikunnan yhteiskunnallisen merkityksen nostaminen: eli vastaus siihen, miksi liikuntaan ja urheiluun kannattaa investoida.

Nyt jos koskaan tarvitaan yhteistä ääntä. Siksi kutsumme sinut mukaan kampanjoimaan liikunnan ja urheilun rahoituksen puolesta! Voit osallistua kampanjaan sosiaalisessa mediassa ottamalla kantaa hashtagilla #eileikataliikunnasta.

Lisäksi meiltä löytyy täältä kampanjointia varten somekuvia, joihin on kerätty kiteytyksiä liikunnan ja urheilun merkityksestä. Täältä löydät myös tietopaketin liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Tuodaan esille, että liikunta on niin arvokasta, ettei siitä voi leikata!

Liikuntaan kannattaa panostaa

Lopuksi vielä tiivistys siitä, miksi liikuntaan kannattaa panostaa. Teimme Liikkujan polku -verkostolle kyselyn, jonka vastauksissa oli kauniisti kiteytetty liikunnan merkitys:

Liikunnan kansalaistoiminta koskettaa ruohonjuuritasolla suurta määrää ihmisiä sekä harrastajina että vapaaehtoisina. Liikunnan avulla ylläpidetään ystävyyssuhteita. Seuratoiminnan parissa erilaiset ihmiset kohtaavat. Seuratoiminta on Suomen suurin olohuone!

Liikuntaharrastuksen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset hyvinvointivaikutukset heijastuvat koko elämänkulkuun. Järjestäytynyt liikunta on Suomen tehokkain terveystehdas!

Suomi ikääntyy nopeiten Euroopassa. Meidän on pidettävä kaikki ikäryhmät entistäkin paremmassa kunnossa. Liikunta on Suomen edullisin kansanlääke!

Ulkona liikkuminen on osa kansamme identiteettiä. Se kasvattaa luontosuhteemme juuret ja on maailman suurin Suomen lippumme.

Niin kauan kuin on liikettä, on myös elämää, kulttuuria ja sivistystä: liikunta on maailman suurimpia toivon lähteitä!

Liikunta tekee hyvää.

 

Toni Ahva

Kirjoittaja on Suomen Olympiakomitean yhteiskuntasuhteiden päällikkö

 

Valtion liikuntabudjetti on viime vuodet ollut noin 150-160 miljoonaa euroa. Suurimpia eriä liikuntabudjetissa ovat liikunnan kansalaistoiminnan tukeminen (noin 45 M€), liikuntapaikkarakentamisen avustaminen (noin 30 M€) sekä kuntien valtionosuudet liikuntatoimintaan (noin 20 M€). Lisäksi liikuntabudjetilla rahoitetaan mm. liikunnan koulutuskeskuksia, huippu-urheilua sekä liikunnan tutkimusta.